Събраха всички български конституции в книга

0
Сдружение „Българска история“ издадоха книга с пълните и оригинални текстове на четирите конституции на Третата българска държава – Търновската от 1879 г., Димитровската от 1947 г., Живковската от 1971 г. и съвременната от 1991 г.

Четивото е полезно и за специалисти, тъй като представя абсолютно всички конституционни промени през годините.

Всяка конституция е предшествана от исторически коментар на д-р Владимир Станев – преподавател в катедра Нова българска история в Софийския университет.  Въведението пък представлява политически и институционален преглед с автор д-р Милен Любенов – преподавател по конституционно право в Алма Матер, и отговаря на редица важни въпроси, касаещи четирите основни закона.

Особено любопитна за читателите е частта, в която са подбрани откъси от стенографските дневници на Народното събрание, свързани с дискусиите около приемането на съответната конституция, допълват от издателството. Чрез тях те могат да се докоснат до духа на епохата и да почувстват тревогите и дилемите, които предшествениците ни са имали при оформянето на основния закон.
В увода на „Българските конституции“, съставителят д-р Теодор Борисов пише:
Надеждата ни е, че тази книга ще даде една по-ясна представа и ще допринесе за по-доброто разбиране на сложната конституционна материя. Не бива да забравяме, че конституцията представлява обществен договор, даващ трайна гаранция за правата и свободите на гражданите и ако от изминалия исторически опит може да изведем някаква поука, то тя е, че промяната на този обществен договор трябва да се предшества от широк обществен дебат с активното участие на професионалната и академична общност.
Луксозното издание е вече налично на книжния пазар, както и в онлайн магазина на сдружение „Българска история“.