Санкционираха онлайн търговец, заблуждавал със сертификати

0
38
търговски практики

Комисията за защита на потребителите забрани на онлайн търговец на бижута да заблуждава с фалшиви сертификати, съобщиха от там.

Проверка на контролния орган установила, че въпросните сертификати, с които търговецът е привличал потребителите и които е изпращал на своите клиенти при покупка, са с изтекъл преди повече от две години и половина срок. Нещо повече – оказва се, че същият сертификат може да бъде изтеглен и от интернет.

Невярна се оказала и изложената по отношение на част от бижутата претенция, че не променят цвета си и че предпазването им от намокряне би позволило дългогодишно ползване. За това свидетелства подадена в КЗП жалба от дама, закупила пръстен, чийто цвят станал друг само за няколко дни употреба. Въпреки това тя получила отказ от търговеца да уважи желанието й да върне пръстена в дадения от закона 14-дневен срок.

Към момента на проверката на КЗП е липсвала информация за правото на отказ от онлайн покупката и условията, при които то може да бъде упражнено. Това вече е променено, като търговецът има отделна секция с подробни указания относно реда за връщането, замяната и рекламацията на закупените от него артикули.

Проверката продължава заради нови нарушения, тъй като в разписаните условия се съдържат някои ограничения на правата на потребителите, с които се цели възпрепятстване на упражняването им. Например, търговецът е посочил, че клиентът има право да предяви рекламация до два дни след доставката, докато по закон този срок е до две години. Освен това прави уговорката, че приема рекламации само в писмен вид – нещо, което законът не предвижда.

При упражнено право на отказ в 14-дневния срок неправомерно е въведено изискването стоката да бъде върната в оригиналната й опаковка без нарушена цялост. Потребителят обаче трябва да има възможност да установи характеристиките на продукта и правилното му функциониране, затова той може да носи отговорност за намалената стойност на стоките при изпробването им, но не и да загуби правото да се откаже от покупката. Според условията възстановяването на сумата при уважено право на отказ пък е само и единствено по банков път, като банковите такси са за сметка на купувача. По закон връщането на парите следва да стане по начина, по който е извършено плащането.

Също така незаконосъобразно търговецът прави уговорката, че може да променя едностранно без предварително уведомление до потребителя всички условия за доставка на предлаганите стоки и каквато и да било друга публикувана на сайта информация. В подобни случаи клиентът задължително трябва да бъде уведомен до седем дни за извършените промени, като има право да реши дали ги приеме или да се откаже от договора.

КЗП е изпратила писмо до търговеца с настояване да отстрани в 14-дневен срок тези и други констатирани неравноправни клаузи в общите си условия. В случай че той не се съобрази с отправените препоръки, комисията ще заведе колективен иск в съда за прогласяването на тези клаузи за нищожни.