Съставиха акт на „Линамар“, дружеството не прати свои представители

0

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение  на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД  за неспазване на условие в комплексното разрешително на дружеството и допуснато разпространение на миризми извън производствената площадка.

Актът е съставен в отсъствие на законовия представител,  в присъствието на експерти и граждани, поканени за свидетели, като ще бъде депозиран в деловодството на дружеството.

На 9 април, в периода от 19:47 ч. до 23:00 ч., в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и  електронната поща на РИОСВ – Русе, както и в МОСВ. Всички, подали сигналите  съобщават, че органолептично са усетили  миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Голяма част от сигналите са приети от кварталите  „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе. В същия диапазон от време миризмата е била потвърдена от експерти на РИОСВ-Русе.

При преглед на метеорологичните данни от Автоматичната измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“ в град Русе, към 20.00 ч. на 09 април,  вятърът е бил с посока  изток – югоизток, като до 23.00 ч. не е настъпила промяна.

При преглед на данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД е установено, че в периода между 18.00 ч и 21.30 г. са регистрирани високи стойности по показатели  р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места). Веществата са в състава на миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на дружеството.

За неспазване на условие в комплексното разрешително  в Закона за опазване на околната среда е предвидена имуществена санкция в размер от 10 до 500 хил. лв.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук