Съставиха акт на Птицекомбината за изхвърляне на строителни отпадъци

0
154
Съставиха акт на Птицекомбината

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт на Птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в землището на с. Червена вода, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Нарушението е установено в края на април при извънредна проверка по сигнал на жителите на селото за замърсени с отпадъци терени. На място е констатирано, че дружеството извършва реконструкция на собствен сграден фонд, като с образуваните строителни отпадъци оформя вътрешен път. Дадени са предписания в кратки срокове изхвърлените отпадъци в земно-насипния ров да бъдат преместени на разрешената за целта площадка за временно съхранение, определена в комплексното разрешително на дружеството. Малкото количество опасен строителен отпадък – етернит, е събран и съхранен съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Последваща проверка е установила, че предписанието е спазено. Дружеството е внесло също необходимата документация за съгласуване изграждането на вътрешноведомствения път.

Предстои директорът на екоинспекцията да определи размера на наказанието. За констатираното нарушение в ЗУО се предвижда санкция в размер от 1400 до 4000 лева.