Съветът на децата търси ново попълнение от Русе

0

Съветът на децата търси ново попълнение от Русе, съобщават от общинската администрация.

Това е консултативният орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и чрез него те участват в процеса на собственото си развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

Право да кандидатстват имат децата от 13 до 16 години включително в само една от четирите категории:

  • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  • индивидуални кандидатури.

При кандидатстването е необходимо детето да има настоящ адрес на територията на Община Русе, а също така да попълни формуляр и кратко мотивационно писмо.

Документи се подават в Информационния център на Община Русе с адрес пл. „Свобода“ 6, всеки работен ден от 8:30 до 17 ч. Кандидатури могат да бъдат изпращани и по пощата до същия адрес или по електронен път на [email protected] Телефон за допълнителна информация: 082 / 881 794.

Срокът за подаване на документите е до 25 май.