Сградата на „Зърното“ става общинска

0
Закрити училища

Това реши правителството на днешното си заседание. Съгласно правителственото решение, община Русе придобива правото на собственост върху имота на ул. „Проф. Димитър Баларев“ №2 в града.

Теренът от 15,8 дка и построените в него пет сгради ще послужат на местната власт за реализирането на мерки в отговор на социалните потребности на жителите на крайдунавския град. Общината предвижда след преустройство имотът да се ползва за социални и образователни дейности, както и от неправителствени организации. Собствеността върху терена и сградите позволява за благоустройването им да се кандидатства по програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика и с проекти, съфинансирани от европейските фондове.

 

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал