Ще ни проверяват и при работа от вкъщи

0

Служителят няма право да откаже визита в работно време без основателна причина, обясниха от Инспекцията по труда.

Могат да ни проверяват в къщи синдикатите, работодателят, Главна инспекция по труда. 

Покрай пандемията около коронавируса, стана модерно и дори желателно да се работи в къщи.

За повечето хора това е твърде приемлив вариант, особено ако навън е студено, живеят далеч от работата си или имат малки деца.

Осовният бонус е  времето, с което човек разполага. Оказва се обаче че тази домашна свобода при хоум офиса е измамна.

За капаните й пише в новия си брой вестник „Сега“.

Според авторката Диана Димитрова, която се позовава на малко известна част от Кодекса на труда, “ домът на работещия от разстояние не е крепост и подлежи на проверки от контролните органи като всяко друго работно място“.

Оказва се, че има специална инициатива на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа , която на совй ред  да  напомни  за рисковете, свързани с дистанционната работа.

Във връзка с тях нашата Главна инспекция по труда е съобщила преди дни, „че има право да извършва проверки по домовете на работещите, когато в тях е обособено работно място.“

Подобни проверки могат да се правят само при задължително предварително уведомление на работника и с негово съгласие. Той обаче няма право да откаже достъп до домашното си работно място без основание, когато проверката е в рамките на установеното работно време,  са обяснили от Инспекцията, в отговор на запитване .

Ето и мотивите:

Правото на ГИТ да извършва проверки не е новост, а текст, който съществува от 2011 г. в Кодекса на труда. Инспекцията по труда съвсем не е единствената, която може да провери работещите по домовете. Според закона на посещение може да дойде и работодателят, както и представители на синдикалните организации. Идеята на тези текстове е да защитят правата на работника. Затова е предвидено той да може сам да поиска посещение на работното си място у дома със заявление до съответната дирекция на ГИТ, ако например работодателят не му осигурява необходимата техника и др.

Наблюденията в последните месеци показвали, че като цяло няма сериозни нарушения при дистанционната работа. По принцип при този тип работа най-честото нарушение може да бъде въвеждане на дистанционна работа без съгласието на служителя, но в условията на извънредно положение съгласие не е необходимо. Сигналите, които постъпват в ГИТ, продължават да са свързани най-вече с нарушения на трудовите правоотношения – забавени възнаграждения и липса на допълнително заплащане за работа в празнични дни, за извънреден и нощен труд и др.

 

Важно еда се знае също, че :

В Кодекса на труда е предвидено работодателят да осигурява за своя сметка необходимото техническо оборудване за домашното работно място на служителя си, освен ако в договора му не е предвидено друго. Сред това оборудване може да бъде и система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място. В такъв случай е необходимо писмено съгласие на работника и задължително трябва да се зачете правото му на лично пространство.

Друго задължение на работодателя е да не допуска изолация на хората, които работят от разстояние, като им осигури периодични срещи или фирмено виртуално пространство.

Рискове:

Според експертите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), когато работи от разстояние, работникът от една страна е поставен в социална изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве. От друга – той по-трудно може да раздели работата от личния живот. Дистанционната работа променя и отношенията между колегите, а работното време става неопределено и дълго, посочват още от европейската агенция.

В такива обстоятелства човек често се сблъсква с проблеми, за които не получава подходяща подкрепа. Рискове са очертани и пред работодателя – по-труден надзор, трудности при предоставяне на подкрепа на служителя, възможно намаляване на ангажираността и спад в екипния дух, затруднена вътрешна комуникация.

По материал на в. Сега