Система за следене на европроекти е била копирана срещу 500 хил. лв.

0

Обществена поръчка на стойност близо половин милион лева е била спечелена от две фирми, чиято задача е да копират и адаптират информация от вече съществуваща система, пише bird.bg. Става дума за платформата за ефрондове ИСУН (Информационна система за управление на средствата от ЕС в България), където се публикува подробна информация за различни европроекти, финансирането по тях, изпълнители, възложители и т.н. Използвайки нейните функционалности и код изпълнителят трябва да създаде платформата СУНИ (Система за управление на националните инвестиции).

През нея туроператори могат да кандидатстват за компенсации заради кризата с коронавируса. Според bird.bg. обаче системата все още не работи и в нея няма дори елементарна търсачка за проектите.

Поръчката е спечелена от дружествата Сиела Норма и Давид Холдинг. Сиела доставя и машините за гласуване на предстоящите парламентарни избори.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили