Склонен ли е българинът да инвестира в отоплителни уреди на дърва с Ecodesign

0

Глоаблното затопляне както и търсенето на разнообразни методи за намаляване на вредните емисии на парниковите газове са сред главните причини все повече производители на отоплителни уреди, използващи твърдо гориво да се ориентират към спазване на директивите за така наречения Ecodesign. Вероятно това на повечето хора нищо не им говори, но ако ви кажем, че става въпрос за уреди, които са усъвършенствани и подобрени, много по-енергийно ефективни са и са икономични спрямо традиционните, то определено можете да се заинтересувате от темата. Предложенията на модерния и подобрен пазара при отоплителните уреди е за подмяна на старите печки с котли за парно на дърва и друг вид твърдо гориво. Става въпрос за доста по-иновативни отоплителни уреди, които са с 20% по-екологични, енергийно ефективни и щадящи околната среда.

Причини да избелете отоплителен уред с Ecodesign

Всеки човек може да даде своя принос за опазването на природата. Това, че ходите на работа с велосипед, винаги спирате осветлението ако не сте в дадено помещение или пък използвате уреди за отопление, които намаляват генерирането на вредни емисии са част от мерките, които водят до подобряването на качеството на въздуха. Точно такава е мисията, която е насочена към екопроектирането на такива уреди за отопление, които независимо от това, че използват твърдо гориво са така усъвършенствани, че успяват да намалят енергопотреблението, а от там и въглеродните емисии, които се изхвърлят в атмосферата.

Котлите за парно на дърва от години се приемат като един доста ефективен начин за отопляване на големи пространства. В стремежа си да подобрят уредите и да ги направят още по-добри водещи производители на котли за твърдо гориво прилагат директивaта за Ecodesign (2009/125/EO), която спомага за това отоплителните уреди оптимално да покрият изискванията на евро нормите спрямо:

 • Намаляване на енергопотреблението на дърва и друг вид твърдо гориво;
 • Благоприятно въздействие върху сстоянието на околната среда;
 • Намаляване с минимум 20 % на вредните емисии от потреблението на котли на твърдо гориво;
 • Оптимално обезопасяване на изделията, които намаляват риска от пожар, експлозия и други неприятни инциденти;
 • Намаляването на фините прахови частици чрез следване на прогрaмa зa подобрявaне кaчеството нa aтмосферния въздух;
 • Подпомагане в борбата за изменение на климата и т.нат.

Може да ви се струва твърде глобално всичко това, но замислете се колко домакинства се отопляват на твърдо гориво. Много от големите градове в страната живеят в условия на изключително замърсен въздух, а определено причините за това са уредите на дърва, които са един от основния източник на такива замърсявания. Поетапната подмяна на старите и опасни печки на дърва и въглища с модерни котли на твърдо гориво, покриващи нормите на Ecodesign са стъпка в правилната посока, която всеки би могъл да направи и да даде своя принос в опазването на природата.

Все пак ви препоръчваме да се консултирате и с ВиК експерт, за да можете да се възползвате изцяло от силата на отоплителните уреди. Ако живеете в столицата, разгледате този сайт за ВиК услуги София

Ползите за домакинството

И тъй като човека е едно изключително егоистично същество то в случай, че няма изгода от това да инвестира в такъв уред едва ли ще го направи. Но за да покрие и индивидуалните ви претенции по редица критерии то производителите на котли на дърва, въглища и друг тип твърдо гориво с Ecodesign предоставят ползите, които ще доведат до редица подобрения в отоплителния процес на вашето домакинство като:

 • Намаляване на разхода на гориво с минимум 20 % в сравнение с друг алтернативен уред;
 • Икономия при работа на системата за парно отопление;
 • Подобряване на енергийната ефективност на жилището;
 • Лично удовлетворение от това, че сте отговорни към опазването на въздуха, който дишате вие и децата ви;
 • Залагате на иновативна система с котел на твърдо гориво за парно отопление, която е в пъти по-безопасна и неангажираща ви като обслужване.

Има защо да се замислите в какъв уред за отопление на дърва ще инвестирате. Ако искате да сте еко ориентирани е повече от видно, че именно котлите на твърдо гориво с Ecodesign са най-добрия избор.

Платена публикация