Слагат ДКЦ 2 „на тезгяха“

0
1903

Това реши на днешното си заседание Общински съвет – Русе. Вписаният капитал на дружеството е 2 136 993,30 лв., сградата на лечебното заведение е включена в  годишния план за приватизация за 2014 година. Тя ще бъде предложена на търг с начална цена 2 942 хил. лв, стъпка на наддаване 50 хил.лв и депозит за участие 100 хил. лв.

Бъдещият собственик ще трябва да запази предназначението на цялата сграда за срок от 15 години; както и за същия срок от време да запази договорите на наемателите в бившата общинска част.

При неизпълнение на приватизационния договор, той ще бъде развален и купувачът ще дължи неустойка в размер 100 на сто от покупната цена, а към него ще се предявят всички дължими по него неустойки.