Сливо поле най-висок БВП на глава от населението в Северен централен район

0
311
Община Сливо поле

Община Сливо поле е общината с най-висок Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в Северен централен район. Това стана ясно по време на среща по мащабния национален проект  “Образцова община”, която се проведе във Велико Търново. Наградата бе връчена на кмета на общината Валентин Атанасов от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Отличието е за приноса на абщинската администрация за подобряване на икономическата обстановка и повишаване стандарта и качеството на живот на гражданите.

Целта на проекта е да се откроят добрите практики в българските общини и да се направи обективно сравнение за тяхното развитие. Класацията е на база сбор от обективно измерими показатели за икономическо развитие, инфраструктура и качеството на живот.