Спад на престъпността и повишаване на разкриваемостта отчете ОД МВР – Русе

0

Спад на криминалната и икономическата престъпност и повишаване на разкриваемостта с над 12% за изминалата 2022-а година отчетоха от Областната дирекция на МВР в Русе.

През 2022 г. са регистрирани общо 2162 престъпления, от които 285 са по икономическа и 1877 по криминална линия. Отчетен е спад на криминалната и икономическата престъпност, спрямо същия период на 2021-а. Най-осезаем е спадът при икономическата престъпност – 77 по-малко, което в проценти е близо 21.27 на сто. Средната разкриваемост на дирекцията е увеличена с 12.44 на сто спрямо 2021 година. От анализите, при които е сравнено дяловото разпределение на регистрираната през 2021 и 2022г. престъпност е видно, че с най-голям относителен дял около 44% (49%-21г.) остават извършените престъпления против собствеността, следвани от общоопасните престъпления с около 31%(23%-21г.), престъпленията против стопанството с 8% (10%-21г.), престъпленията против личността с 5% (5%-21г.), престъпленията против реда и общественото спокойствие с 4% (4%-21г.), документните престъпления с 4 на сто (5%-21г.), престъпленията против младежта с относителен дял над 1% (1%-21г.), престъпленията против държавни органи и обществени организации с дял около 1 % и под 1 % са престъпленията против гражданските права, против финансовата, данъчната и осигурителна системи и на последно място компютърните престъпления.

От дяловото разпределение на престъпността през 2022г. се забелязва намаляване на относителната тежест на престъпления против собствеността с 5 на сто и увеличение при общоопасните престъпления с 8 пункта.

От обобщените статистически данни и динамиката на регистрираната престъпност се налага изводът, че 2022 година е била по-успешна от предходната. Общата престъпност е намаляла с 5,8 на сто, като намалението при криминалните престъпления е с около 3 на сто, а при икономическите с близо 21,3 на сто. Броят на разкритите престъпления е увеличен с 20,67 пункта, като при криминалните то е в рамките на 26,4 на сто.

През 2022 г. се забелязва спад на детската престъпност на територията на област Русе. За отчетния период се наблюдава значително намаление на най-характерните противообществени прояви извършвани от малолетни и непълнолетни лица – кражби, хулиганства, унищожаване и повреждане, притежание, употреба и разпространение на наркотични вещества.

На отчета присъстваха служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, областният управител Анатоли Станев, заместник-министър Венцислав Катинов, заместник главният секретар на МВР главен комисар Станимир Станев, както и представители на прокуратурата и съда.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук