Споделят добри практики за ранно детско развитие в Русе

0
семинар за добри практики

Русе ще бъде домакин на семинар за обмяна на добри практики за ранно детско развитие ще се проведе от днес до 2 март в Русе.

Семинарът е организиран от Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която работи за социалното включване на роми и други уязвими групи в Русе, Шумен, Бургас, Сливен, Монтана и Пловдив с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Акцентът е споделяне и обмяна на добри практики, идентифицирани при изпълнението на проекти в различни райони с различно финансиране, които се превръщат в успешен модел и са от полза и за други общини.

Работещите в проектите от шестте района ще представят предизвикателствата, с които са се сблъскали в досегашната си работа по ранното детско развитие и решенията, които са намерили, прилагат и смятат за важни да споделят с колеги. Те, от своя страна, ще почерпят опит от детска градина в Търговище, финансирана от Министерството на образованието и науката, от проекти в Русе и Мездра, изпълнявани с финансиране от Норвежкия финансов механизъм и от добри практики с европейско финансиране в Тунджа. Специална сесия, в която ще участват заместник-кметове, ще дискутира проблеми на финансирането на детските градини.