Стадион „Локомотив“ в Русе вече е общински

0

Стадион „Локомотив“ в Русе става отново общински и ще се стопанисва от ОП „Спортни имоти“. Това стана, след като общинските съветници приеха предложението на общинската администрация да не бъде удължаван срока на действащия от 2006 г. договор за концесия на съоръжението от „АРИСТОН-С“ ООД, който изтича на 15 февруари т.г.

Концесията за ст. „Локомотив“ изтича, общината си го прибира

Като причина за отказа бе посочено, че в Община Русе е получено искане за удължаване на срока на концесията с още 5 години, но без да са посочени конкретни аргументи за това. Всъщност писмото към Община Русе съдържа две изречения, като няма приложени документи към него. И нещо повече – никъде не се посочват бъдещи намерения за развитие и стопанисване на стадион „Локомотив“ или за създаване на условия за задоволяване на потребностите на населението от спортни и атракционни дейности. Липсват и идеи за увеличаване броя и качеството на предлаганите спортни услуги за различни видове професионален и масов спорт в Русе.

След продължителни дебати старейшините единодушно приеха, че е необходима по-добра и силна обосновка за концесионното ползване на стадиона.

Окончателният вариант за стопанисване на спортен комплекс „Локомотив“ може да бъде предложен след изтичане на договора за концесия и приемо-предаване на обекта, е записано в решението.