Старейшините на Разград с декларация срещу замърсяването на въздуха в града

0
64

Декларация против продължаващото обгазяване на Разград с остри задушливи миризми приеха местните старейшини. Документът беше приет с 26 гласа „за” и 2 „против”. В декларацията се настоява всички отговорни държавни институции, в рамките на своите правомощия, да извършат проверки и да установят с категоричност кой е източникът на миризмите, опасни ли са те за хората, законосъобразно и здравословно ли е производството или услугата, от която се генерират. Настоява се също да се предпишат мерки за незабавно прекратяване на обгазяването.
Кметът на Разград д-р Валентин Василев заяви, че се подготвя Общинска програма за опазване на околната среда, която до края на годината ще бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет.
Както ТВН вече съобщи, от края на миналата седмица в Разград има мобилна станция, която измерва качеството на въздуха в града. Тя е разположена в двора на детската градина „Пинокио“ в квартал „Лудогорие“. Именно от този жилищен комплекс са получени най-много сигнали.