Старейшините от 5 групи против извънредната сесия на Общинския съвет

0

Съветниците от групите МК БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БДЦ/,  „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, „ ПП Атака“ и ДПС са против свикването на извънредно заседание на Общинския съвет на Русе и няма да вземат участие в него.

Това се казва в обръщение, адресирано до председателя на Общинския съвет, кмета на Общината и средствата за масово осведомяване. Според тях, извънредната сесия би била само излишно разходване на публичен ресурс. Затова те предлагат да се организира среща, на която да бъдат поканени общинските съветници, кмета на общината, както и лицата, от които зависи решаването на проблема с трафика на Дунав мост.

Пълния текст на обръщението:

До Председателя

на Общински съвет – Русе

 

До Кмета

на Община Русе

 

До средствата за масово осведомяване

в гр.Русе

 

OБРЪЩЕНИЕ

 

от        Иван К. Иванов – председател на група съветници от МК БСП за България /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БДЦ/

Асен Даскалов – председател на група съветници „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

д-р Теодора Константинова – председател на група съветници „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

            Мирослав Славчев – председател на група съветници от „ ПП Атака“

Айдоан Джелил – председател на група съветници от „Движение за права и свободи – ДПС“

 

Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Русе,

Уважаеми господин Кмет на Община Русе,

Уважаеми дами и господа представители на медиите,

 

            Във връзка с внесеното искане на 19.08.2022 г. от общински съветници от групите на „ПП ГЕРБ“ и „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ за свикване на извънредно заседание на ОбС – Русе по реда на чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, а именно по искане на една трета от общинските съветници заявяваме следното:

Общинският съвет е колективен орган на местно самоуправление, чиито правомощия са определени в чл.21 и чл.21а от ЗМСМА. Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. В предложения проект за дневен ред няма предложение за приемане на нито една от посочените в ал.2 възможности.

Ние считаме, че дебатът по важни общественозначими теми като поставените, винаги би бил полезен, но ако има конкретно предложение за решение, по което да се дебатира. Всичко останало е опит за яхване на справедливото недоволство на гражданите в предизборна обстановка по проблем, който е пред очите на русенци от години.

Провеждането на заседание на Общински съвет – Русе би отнело значителен финансов ресурс от парите на русенци. Считаме изхарчването на тези публични средства за неуместно, с оглед на това, че не се предлага проект за решение от компетенциите на общинския съвет. Посочената сума може да бъде използвана за нещо полезно, което би подобрило живота на нашите съграждани. Считаме за неуместно желанието на колегите от групите на от групите на „ПП ГЕРБ“ и „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“  /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/ да получат средства за слушане на отчети и запознаване с информация.

С оглед отговорното ни поведение спрямо русенци по поставените и широко дебатирани проблеми на предходното заседание на ОбС – Русе за трафика на тежкотоварни превозни средства през града ни и подмяната на тръбите на ВиК предлагаме Председателят на Общински съвет – Русе да организира среща, на която да бъдат поканени общинските съветници, кмета на общината, както и лицата посочени в искането отправено от колегите общински съветници, а именно: експерти и специалисти на държавно ниво в областта на транспорта, транспортната инфраструктура и организация на движението, а именно представители на Областна администрация Русе, ОД на МВР Русе, представител на Министерство на финансите, представител на министерство на транспорта, АПИ в лицето на ОПУ Русе, Митница Русе, Гранична полиция Русе. Също така молим на срещата да бъдат поканени и граждани, които желаят да участват, като в тази връзка молим тя да се проведе в извънработно време. Считаме, че срещата може да премине по предложения от колегите общински съветници дневен ред, като провеждането и по този начин освен, че би било безплатно за нашите съграждани, би дало и възможност за по-сериозен дебат при липса на ограниченията, въведени от ЗМСМА и ПОДОСНКВОА, които не дават добра възможност за участие в заседанията на общинския съвет на външни лица, каквито са експертите и гражданите.

            Нека дадем думата на гражданите и експертите, а да оставим политиканстването на заден план!

            С оглед на изложеното по-горе, заявяваме че представляваните от нас групи общински съветници няма да вземат участие в насроченото извънредно заседание на ОбС – Русе, а в широка среща с граждани и експерти.

 

 

гр.Русе,                                                                     С уважение:

23.08.2022 г.                                                             Иван К. Иванов

Асен Даскалов

д-р Теодора Константинова

Мирослав Славчев

Айдоан Джелил

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук