Старейшините приеха бюджета за 2020 г. на Русе

0
393
постоянните комисии

След продължили няколко часа дебати общинските съветници приеха бюджета на Община Русе за 2020 г.

Бюджетът бе подкрепен от 30 общински съветници, 17 старейшини гласуваха „въздържал се“, един бе против.

Според общинската администрация, бюджетът осигурява нормалното функциониране на структурите и звената на Община Русе, подобряването на административното обслужване и комуникацията с гражданите, успешното приключване на важни инфраструктурни проекти за европейския програмен период 2014-2020, ръст на доходите във всички бюджетни структури, балансираното развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места. По думите на кмета Пенчо Милков, това е оптималният възможен бюджет, който администрация,  която работи месец и половина през 2019 година може да направи

На противоположно мнение бяха общинските съветници от ГЕРБ, които квалифицираха основния финансов документ на общината като „предпазлив, плах и нерешителен“.

Рамката на бюджета възлиза на малко повече от 119 млн. лв. По-голямата част от сумата – 72,8 млн. лв. са държавно финансиране, останалите са от местни дейности.

Предвижда се да бъдат изпълнени 82 обекта от предложената Инвестиционна програма на град Русе, както и 53 обекта, финансирани по проекти.

Капиталовите разходи за 2020 година осигуряват подобряване на инфраструктурата, активна работа по благоустрояването на общината, изграждането на автоматизирана информационна системата за комплексно административно обслужване, консервация, реставрация и адаптация на Симеоновата къща, ремонт на Клуба на дейците на културата, укрепване на сградата на училище „Йосиф Вондраг“, ремонт на двора и ВиК инсталация на училище „Св. Константин Кирил Философ“ и други.

Предвижда се също изграждане на улично осветление за 1,2 млн. лв около бл. ЦЮР 2 , бул. „Цар Освободител“ №140; по ул. „К. Величков“, ул. „Г.С.Раковски“ и ул. „Духовно възраждане“; по ул. „Кирил Старцев“; между бл. 312 и бл. 313 кв. „Чародейка Г север“; пред бл. „Вежен“ в кв. „Родина“; по алея „Лилия“; около бл. „Беласица, ул. „Лисец“ №1 в кв. „Родина“ и по ул. „Н. Табаков“ в кв. Чародейка Г юг“.