Старейшините работят „стахановски“

0
41
Учениците няма да пътуват безплатно

Дневният ред на сесията е доста натоварен, включва 49 точки. По-голямата част от тях са „технически“ – предоставяне на права, отдаване площи на неправителствени организации и сдружения, заседанието върви безконфликтно, почти всички решения се вземат с абсолютно мнозинство от присъстващите на заседанието 50 общински съветници. Темпото на работа може да се оприличи като „стахановско“, за малко повече от 30 минути старейшините бяха се произнесли по една трета от внесените докладни.