Старейшините в Русе одобриха подкрепата за етажните собствености

0

Общинските съветници в Русе подкрепиха предложението на кмета Пенчо Милков Община Русе да подпомогне финансово издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще се санират.

Това ще стане с осигуряване на средства за изготвянето на необходимата документация. С решението си старейшините дадоха съгласие Общината да осигури заем до 1 млн. лв. на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), и участниците в тях да изготвят технически паспорти и архитектурни заснемания, както и да проведат обследвания за енергийна ефективност, придружени от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.

С днешното решение се даде съгласие Общината да осигури заем до 1 млн. лв. на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), и участниците в тях да изготвят технически паспорти и архитектурни заснемания, както и да проведат обследвания за енергийна ефективност, придружени от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.

При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

За финансирането ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на следните условия:

– собствениците на > 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

– сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

– 100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

– сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите посочени в т. 1 на настоящото решение.

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е първият етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.  Предвижда се интензитетът на безвъзмездната

финансова помощ да е 100% от допустимите разходи и набирането на проектни предложения да приключи до 31.05.2023 г.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук