Стартира обществена поръчка за част от АМ „Хемус“, след връзката с пътя Русе-Велико Търново

0
267
Върховният административен съд

Стартира обществена поръчка за изработването на разширен идеен проект за над 46 км от АМ „Хемус“ след връзката с пътя Русе-Велико Търново в посока Търговище, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен идеен проект и да направи пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план за участъка след връзката с път I-5 Русе-Велико Търново до пресичането с път II-51 Бяла – Търговище. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа, на 24 юни, а отварянето им е на следващия ден.

Обществената поръчка е в две обособени позиции:

В обособена позиция №1 е участък с дължина 22,2 км: „Изработване на разширен идеен проект за АМ „Хемус“ с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план от км 222+000 (след пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново до км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407 Полски Тръмбеш – Царевец). Индикативната стойност е 3 308 000 лв. без ДДС.

В обособена позиция №2 е участък от 24 км: „Изработване на разширен идеен проект за АМ „Хемус“ с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план от км 244+200 (след пътен възел „Горски Сеновец“, пресичане с път III-407) до км 268+209,46 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 Бяла-Търговище)“.

Индикативната стойност е 3 361 400 лв. без ДДС. Времето за изработване на разширените идейни проекти е 150 календарни дни.