Стипендии и награди на заслужили ученици и учители от МГ „Баба Тонка”

0
стипендии и награди

Ученици и учители от МГ „Баба Тонка” – Русе бяха удостоени със стипендии и награди за високи постижение през отиващата си година.

Награди от фонд „Математика на бъдещето” получиха Виктор Кожухаров от 10 „а” клас, Селин Шемсиева от 12 „д” клас и Венелин Георгиев от 11 „г” клас.

Петима възпитаници на училището получиха награда за високи постижения в областта на информатиката и информационните технологии от „ДИАНЕЛ“ ЕООД . Това са: Петър Няголов от 12 „а” клас, Симо Александров от 10 „в” клас, Любо Любчев от 10 „в” клас, Хакан Хасан от 12 „в”  клас и Никола Богданов от 11 „г” клас. Наградите бяха връчени от Наталия Кръстева и управителя на „ДИАНЕЛ“ ЕООД Диан Тамахкяров.

Двама преподаватели от гимназията бяха номинирани за награда. Това са Галина Бобева – преподавател по информатика и ИТ и зам.-директор на МГ „Баба Тонка” и Сюзан Феимова – ст. учител по информатика и ИТ. Училищното настоятелство и Общественият съвет към фонд „Математика на бъдещето” взеха решение наградата да бъде връчена на Галина Бобева за високи постижения в научната дейност, насочена към компютърните и клетъчно-невронните мрежи.

Наталия Кръстева – председател на УС на Училищното настоятелството и зам.-кмет на община Русе връчи грамота и стипендия от фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА РУСИНОВА“ на Матю Машков от 10 „а” клас, за високи резултати в национални и международни състезания по физика и математика.

По традиция, на благотворителното събитие се изявиха талантливи възпитаници на училището. Концертът завърши с коледарски наричания за здраве, берекет и още успехи през Новата 2019 г. Събраната сума от концерта е над 2 500 лв.