Строителните фирми с най-много нарушения на трудовото законодателство

0
155
Строителните фирми

Строителните фирми са най-честите нарушители на трудовото законодателство в Русенско. Това съобщи директорът на дирекцията “Инспекция по труда” в Русе Ирена Николаева. За последната година в сектора са установени 637 нарушения, а две трети от тях са свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

По думите на Николаева основен проблем са необезопасените строителни площадки. Най-честите нарушения са непредприети мерки срещу риск от поражения от електричество – на голяма част от проверените обекти е установено, че кабелите, захранващи подвижните и преносимите елуреди, са разположени по пешеходните зони на обекта и около остри ръбове. Работи се с необезопасени удължители и разклонители, не се водят дневници за ежемесечните проверки на преносимите електроуреди.

Често извлечената земна маса от изкопа се разполага на по-близко от законоустановеното разстояние от метър до ръба. Това води до риск от срутване.

При строителните скелета се спестяват част от необходимите бордови дъски за предпазване на краката – или някои от елементите не са купени от строителя, или не се монтират, за да се пести време.

Николаева каза още, че в по-голямата част от строителните обекти работят по няколко фирми едновременно, които изграждат различни части. В повечето случаи собствениците им не са подписали задължителната писмена договореност помежду си за отговорностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.