Студенти и специалисти ще изучават психотерапевтични подходи в социалните дейности

0
95
психотерапевтични подходи

Обучение за психотерапевтични подходи в социалните дейности ще се проведе в Русенския университет.

В обучението, което ще се проведе на 16 и 17 май в зала 113, корпус 2 на висшето училище ще се включат студенти и преподаватели по социални дейности, служители от Дирекция „Социални дейности“ – Русе, отдел „Социални дейности“ – Община Русе, социални работници и специалисти от персонала на социални услуги в община Русе.

Обучението ще се осъществи от Мария Арнаудова, преподавател и супервайзър в Института по фамилна терапия – България, член на Българска асоциация по фамилна терапия и на етичната комисия към Асоциацията, практикуващ фамилен терапевт и има за цел надграждане на знания и умения и практическото приложение на психотерапевтичните подходи в помагащите професии, като важен елемент от подготовката и дейността на студенти и специалисти в областта на социална работа с потребители на социални услуги, заявители на социални помощи и други клиенти. Участниците ще имат възможност да се запознаят с основни направления в психотерапията, спецификата на процеса на комуникация в контекста на човешки системи и динамиката на взаимоотношенията в семейството като система, базови школи, идеи и практики от системната фамилна терапия. Чрез включването в практически упражнения те ще анализират специфичната насоченост на психотерапевтичния процес и възможностите му за постигане на промени в семейната система и нейните подсистеми в познавателен, поведенчески, емоционален, интерактивен и междуличностен аспект, като заедно с това ще усвоят знания, умения и опит за използване на психотерапевтични подходи от системната фамилна терапия.