Свикват консултации за състава на РИК в неделя

0

Областният управител на Русе Данаил Ковачев свика консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание за определяне състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за 19 Русенски изборен район. Консултациите ще се проведат тази неделя /14 април/ от 09.30 часа в Зала 1 на Областната администрация. Те ще бъдат водени от Данаил Ковачев и заместник областния управител Георги Георгиев.

Към момента техническо-организационният процес по подготовката на изборите в региона протича безпроблемно. Съблюдава се спазването на всички срокове спрямо указанията на Министерски съвет и Централната избирателна комисия, като същевременно на място се решават възникналите казуси.

Поканени за участие са освен всички парламентарно представени партии и коалиции, така и други партии, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат в условия на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата и при спазване на противоепидемичните мерки.

Важен срок е, че до 16.00 часа в петък представителите на парламентарно представените партии трябва да изпратят или депозират в деловодството на Областната администрация писмено предложение за състава на РИК и нейното ръководство, списък с резервните членове, както и изискуемите документи съгласно чл. 60, ал.3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 3051-ЕП/НС/09.04.2024г. на ЦИК, а именно:

  • писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  • заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. /по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано/, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение /ако все още няма издадена диплома/; в случай че висшето образование е придобито извън страната е необходимо то да бъде признато по надлежния ред;
  • предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;
  • декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и декларация, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение № 3051-ЕП/НС/09.04.2024 г. на ЦИК).

Припомняме, че назначаването на Районната избирателна комисия става от Централната избирателна комисия след проведени консултации с партиите и коалициите. Централната избирателна комисия назначава съответната Районна избирателна комисия за всеки район до 50 дни преди изборния ден, тоест очакванията са най-късно до 19-и април финално да се знае състава на комисията.

Текстът на обявлението за консултации може да прочетете на следния уеб адрес: https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/home/announcements/izbori%202024.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук