Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

  • Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

 

1 отчетник в счетоводство, средно образование/завършен курс /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

1 електромеханик, средно образование/завършен курс /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

2 шивачи, средно специално образование/завършен курс /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

1 шофьор на автобус, кат.Д, средно образование /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 рехабилитатор, висше образование по специалността, за с.Щръклево /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 психолог, висше образование по специалността, за с.Щръклево /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

2 готвачи, средно специално образование/завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

2 бармани, средно специално образование /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

3 сервитьори, средно специално образование /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 графичен дизайнер, средно/висше образование, компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 оператор – въвеждане на данни в компютър, средно образование /по чл.53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

1 монтьор на вътрешноотоплителни инсталации, средно специално образование /по чл.36/1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 монтажници на изделия от метал, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно техническо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 продавач консултант, средно образование, 1 година опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 продавач консултант, средно образование, компютърни умения, 2 години опит /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 общ работник, средно образование, за гр.Мартен /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 технически сътрудник, средно специално образование, компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

1 продавач консултант, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 общ работник – производство на текстилни изделия, основно образование, за гр.Мартен /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 сервитьор, средно образование, английски език, 1 година опит /по чл.36/1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 автотенекеджия, средно образование /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 книговезец, средно образование, 2 години опит /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

7 производители на мебели, основно/средно/висше образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 гладач – ютия, основно образование, за гр.Мартен /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 портиер, основно образование /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 техник – строителство и архитектура, висше/средно специално образование /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/

1 продавач консултант, средно образование, компютърни умения /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 работник в плетачно производство, средно специално образование, опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 готвач, средно образование /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 икономист, висше икономическо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

 

*************

10 кредитни консултанти, средно образование, на граждански договор

1 рецепционист в хотел, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

1 учител в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика, компютюрни умения

1 старши учител в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика, компютюрни умения, над 10 години опит

1 чистач в детска градина, средно образование

1 кофражист, 1 зидаро-мазач, основно/средно образование, 3 години опит

1 шпакловчик, средно образование, 3 години опит

1 шофьор, кат.С – на 4 часа, средно образование

2 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно специално образование, правоспособност

3 кондуктори, средно образование

1 технически изпълнител, висше/полувисше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

15 комплектовачи на елементи за електоинсталационни изделия, основно образование

5 зареждачи – в промишлено производство, основно образование

2 монтажници на метални конструкции, основно/средно образование

1 оператор на дървообработваща машина, основно образование

1 ресурсен учител, висше образование – специална педагогика, компютърни умения

2 оператори на пресукваща машина, средно техническо образование, 3 години опит

1 шивач на индустриални облекла, средно специално образование, 3 години опит

1 готвач – 4 часа, средно специално образование/завършен курс, опитът е предимство

1 спедитор в транспортна фирма, средно образование, немски и английски език, компютърни умения

2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.С+Е, основно/средно образование, опит

2 механици промишлено оборудване, основно/средно образование, опит

2 общи работници в леярен цех, основно образование

2 огняри – котел на нафта, средно образование, правоспособност

2 бармани сервитьори, средно образование

1 готвач в детска градина, средно професионално образование, за с.Щръклево

1 огняр – котел на твърдо гориво, в детска градина, основно/средно образование, правоспособност, за с.Щръклево

1 завеждащ административна служба в детска градина – на 4 часа, средно образование, за с.Тръстеник

2 кофражисти, основно/средно образование, опит

2 камериерки, средно образование, опитът е предимство

3 дърводелци, средно/висше образование, владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла

2 конструктори – дървообработване, висше инженерно образование, немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла

1 учител лектор, висше образование – турска филология

1 чистач в училище – на 4 часа, средно образование

1 общ работник за поддържане на училищни сгради, средно специално образование

2 строителни работници – фаянсаджии, без изискване за образование, опит

1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно образование, прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист

3 общи работници – за временна и почасова работа, няма изискване за образование

10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно образование, опит на подобна позиция

5 оператори на пещи за изгаряне на отпадъци, средно техническо образование

2 макетисти, средно образование

1 производствено-технически директор, висше образование – текстилен инженер, работа с автоматизирана система за кроене, английски и немски език, 5 години стаж, за село Руйно, общ.Дулово

1 шлосер монтажник, средно техническо образование

3 монтажници на корпусна мебел, средно образование, 1 година опит

2 тапицери на мека мебел, средно образование, 2 години опит

2 помощник-разкройчици в мебелно производство, средно/основно образование

2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално образование, опитът е предимство

1 хигиенист на производствени помещения, основно образование, подходящо за мъж

4 монтажници на хартиени компоненти, средно образование

1 машинист на багер, основно образование, правоспособност, опит

1 готвач, средно професионално образование, 3 години опит

3 сладкари, средно/основно образование, опит

3 чистачи на търговски обект, основно образование, едното място е на 4 часа

1 технически сътрудник, средно образование, френски език, компютърни умения, 1 година стаж

1 инструктор обучение на водачи на МПС, висше образование по специалността

6 сервитьори, средно образование

2 готвачи за столово хранене, средно професионално образование или курс, опит

1 работник в сладкарски цех, средно професионално образование/опит

2 помощник-готвачи, средно професионално образование/завършен квалификационен курс

2 готвачи, средно/основно образование, опит

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше образование по специалността

1 лекар невролог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар анестезиолог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар кардиолог, висше медицинско образование по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско образование

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско образование – рентгенология

1 лекар очни болести, висше медицинско образование по специалността

1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

2 стругаро-фрезисти, средно техническо образование, опит

1 работник на машина за разкрой на метали с ЦПУ, средно образование, 2 години опит

3 формовчици в леярна, средно/основно образование, опитът е предимство

1 електромонтьор, средно технически образование, опит

3 мехатроници, средно/висше образование – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит

1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо образование, английски език, опит 3 години

11 заварчици СО, основно образование

5 монтажници на метални конструкции, основно образование

15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално образование /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас

1 портиер, средно образование, правоспособност за огняр – котел на газ

6 шмиргелисти, основно/средно образование, опит

2 шлосери, средно образование, опит

1 шлосер в енергиен отдел, средно специално образование, предимство – правоспособност за огняр и заварчик, опит 3 години

3 апаратчици – производство на бои и лакове, средно образование – химия – предимство

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно образование, опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

10 електронни и софтуерни инженери, висше образование /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение

3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно образование

3 работници в месопреработване, основно образование, опит

6 работници в строителството, основно/средно образование, опит

10 работници – обработване на дърво, средно образование, за гр.Две могили

4 кофражисти, основно образование, опит

3 строителни дърводелци, основно образование, опит

8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно образование, опитът е предимство

2 опаковачи в мебелно производство, средно образование, опит

5 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 1 година опит

1 конструктор на мебели, висше техническо образование, работа с програми за проектиране и кноструиране на мебели

2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно образование

1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно образование,

1 инженер за химическо производство – автоматика, висше образование по специалността, умения за CAD проектиране

1 мотокарист, основно/средно образование, опит

1 машинен инженер, висше образование, умения за CAD проектиране

5 монтажници в мебелно производство, средно образование, компютърни умения, опит

2 фрезисти, средно техническо образование, опит

2 механизатори в селско стопанство, основно/средно образование, правоспособност

4 оператори на металообработващи машини, средно образование, опитът е предимство

1 организатор на производство, висше техническо образование, компютърни умения, 5 години стаж

8 заварчици на СО2, средно/основно образование, правоспособност

5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше образование – машинен инженер, английски/ немски език, опит

2 инженери по качеството – производство на авточасти, висше техническо образование, английски/немски език, опит

2 компютърни специалисти – производство на авточасти, висше образование по специалността, английски език, опит в производствени фирми

1 инженер технолог – производство на авточасти, висше образование – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално/висше техническо образование, мин.10 години опит

13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” – производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше образование /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения

2 търговски пътници, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

3 борвергисти, средно спец. образование, 2 год. опит

6 електрозаварчици, средно техническо образование, правоспособност

10 корпусници, средно техническо образование, правоспособност

6 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо образование – машиностроене, опит

2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално образование, опит

1 технически сътрудник – шевно производство, средно образование, компютърни умения, опит

2 гладачи в плетачно производство, основно/средно образование, опит

2 работници на преса в кроялен участък, основно образование

5 гладачи на чорапи, основно/средно образование

5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно образование

1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно образование, 2 години опит

1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно образование, предимство е умение за управление на мотокар

2 работници – илици и копчета, в шевно производство, средно образование, опит

3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно образование, предлага се обучение

5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно образование

2 окачествители – след гладене на чорапи, средно образование, предлага се обучение

1 изпълнител на модели – шевно производство, средно образование, опит

2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно образование, опит

2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше образование

3 общи работници в шевно производство, средно образование

2 технолози в шевно производство, средно/висше образование, стаж

1 технолог в шевно производство, средно специално образование

16 ръчници в шевно производство, основно/средно образование, опит

7 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно образование, опит

16 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

1 ОТКК в шевно производство, средно образование, може и за обучение

1 крояч, средно образование, опит

14 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

143 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 възпитател прогимназиален етап, висше образование, /за гр.Бяла/

1 помощник-възпитател в детска градина, средно образование / за гр.Две могили/

2 учители в детска градина, висше образование, начална училищна педагогика /за гр.Две могили/

2 общи работници в дърводелски цех, основно образование /гр.Бяла/

1 огняр в училище – основно/средно образование, правоспособност /гр.Бяла/

1 учител в детска градина, висше образование, начална училищна педагогика /с.Бъзовец/

2  шивачки, основно образование /за гр.Две могили/

1 архитект, висше образование по специалността /за гр.Борово/

10 машинни оператори на дървообработващи машини, средно образование /за гр.Две могили/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук