Свободни работни места в област Русе

0
56
към 18 ноември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

1 продавач консултант, средно образование
2 помощник-готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 снабдител, доставчик, средно образование – строителство
3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо
1 счетоводител, оперативен, средно/висше образование – икономическо
1 отчетник, средно/висше образование – икономическо
12 продавачи консултанти, средно образование
1 отчетник в счетоводство, средно/висше образование – счетоводство и контрол
1 консултант продажби, средно/висше образование – химия, автоматика, машини и апарати
3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше образование – химия, автоматика, машини и апарати
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше образование – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше образование – ДВГ, АТТ
1 продавач консултант, средно образование – икономическо, компютърна грамотност
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование – ВиК
3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност
1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения
1 продавач консултант, средно образование – техник компютърни системи
4 счетоводители, висше образование – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше образование – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно образование – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 лаборант аналитик, висше образование – техническа насоченост
1 конструктор чертожник, висше образование – техническо, машинно, строително, индустриално инженерство
1 енергетик кариера, висше образование – електроенергетика, електротехника
1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 водач на мотокар, средно образование – техническо, автотранспортна техника, правоспособност мотокарист
1 финансов контрольор, висше образование – счетоводство и контрол, финаннси, икономика
1 приложен администратор, висше образование – информатика и ИТ
1 системен администратор, висше образование – информатика и ИТ
1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 търговски сътрудник, средно/висше образование – икономическо
1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално
2 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло
2 координатори на производство, средно образование – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка
2 организатори на производство, средно образование – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка
1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини
1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше образование – счетоводство и контрол, счетоводство и одит, право
1 сервитьор, средно специално образование, компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно образование – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтоур, висше образование – КСТ, английски език
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

– За обучение по време на работа

1 работник във фотоателие, средно образование
2 асистент-продавачи, основно/средно образование
2 продавачи консултанти, основно/средно образование
2 помощник-готвачи, основно/средно образование
2 камериери в хотел, основно/средно образование
2 готвачи, основно/средно образование
2 сервитьори, основно/средно образование
2 рецепционисти в хотел, средно образование, английски език
2 носачи товарачи на стоки, основно/средно образование
1 снабдител, доставчик, основно/средно образование
3 продавачи консултанти, основно/средно образование
1 отчетник, средно образование
1 отчетник в счетоводство, средно образование
2 фризьори, основно/средно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно образование
2 техници механици, средно образование
20 шивачи, основно/средно образование
1 сервитьор, основно/средно образование
1 барман, основно/средно образование
1 стъклар, основно/средно образование
2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно образование
1 продавач консултант средно образование
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование
4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат. В
1 склададжия, средно образование
1 технолог, средно образование
20 работници, промишлено производство, основно/средно образование
8 складови работници, основно/средно образование
2 пласьори на стоки, основно/средно образование
1 производител, ръчно на хляб, основно/средно образование
2 месачи, основно/средно образование
1 опаковач, основно/средно образование
2 продавачи консултанти, средно образование
2 шивачи, основно/средно образование
1 опаковач, основно/средно образование
1 месач втасващи закуски, основно/средно образование
2 пекари, основно/средно образование
1 готвач, основно/средно образование
2 продавачи консултанти, основно/средно образование
1 помощник-готвач, основно/средно образование
1 гладач ютия, основно/средно образование
1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно образование
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно образование
2 кроячи, текстил, основно/средно образование
1 склададжия, средно образование
1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование
2 автомеханици, основно/средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование
1 шпакловчик, основно/средно образование
2 продавачи в павилион, основно/средно образование
1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование
1 координатор на дейности, основно/средно образование
1 сервитьор, основно/средно образование
3 заварчици, основно/средно образование
1 фрезист, основно/средно образование
1 служител в склад, основно/средно образование
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно образование
2 кроячи, текстил, основно/средно образование
2 технолози на облекло, основно/средно образование
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно образование

Други СРМ към деня

3 работници – производство на вино, средно образование, временна заетост – за 10 дни
1 продавач консултант в магазин за детски дрехи – на 4 часа, средно образование, опитът е предимство
1 охранител – невъоръжена охрана, в търговски обект, средно образование, подходящо за жена
2 общи работници в кланица, без изискване за образование
1 помощник-сладкар, средно образование, опит
1 учител по история и цивилизация, висше образование по специалността, компютърни умения
10 общи работници в чорапно производство, основно образование
2 детегледачи, основно образование
1 лаборант, средно образование – ветеринарна медицина
3 помощник-оператори в химическо производство, основно/средно образование
2 шофьори на автобус, кат.Д, средно образование, 5 години опит
1 счетоводител, висше икономическо образование, компютърни умения, 5 години опит
3 продавачи консултанти – на хранителни стоки, средно образование, компютърни умения, опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения
2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно образование, 5 години опит
2 кофражисти, основно образование, опит
1 общ работник – външно ВиК, основно образование, опит
1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо образование, опит
1 счетоводител, висше образование – счетоводство, 3 години стаж
1 работник в цех за опаковка, основно образование
2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо образование, 2 години опит
1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо образование, опит
2 готвачи за социално заведение, средно професионално образование или завършен курс
3 монтажници на вентилации, средно образование
1 продавач консултант в магазин за детски стоки и играчки, средно образование
1 майстор на тестени изделия, основно образование, опит
1 валутен касиер, средно образование, опит
1 технически сътрудник, средно/висше образование, френски език, компютърни умения
1 шивач – изработване на мостри и колекции, средно образование, опит
2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо образование, опит
1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо образование, опит
20 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно образование
1 работник в производство на термопанели, основно образование
4 общи работници за пакетиране на въглища, 2 броя с кат. С, основно/средно образование
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално образование
1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше образование – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство
2 зидаро-мазачи, основно образование, опит
2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно образование, опит
1 маникюрист, 1 козметик, 3 фризьори, средно общо образование, опит
5 служители – запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно образование, много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит
5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно образование
1 електромеханик, средно специално образование, ІІІ-ІV група на електробезопасност, опит
1 технически директор, висше техническо образование, английски език, опит
1 инженер конструктор, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит
1 координатор по качеството, средно/висше образование, опит
1 заварчик – МИГ/ВИГ, средно/висше образование, опит
4 техници по поддръжка на машини, средно/висше образование, опит
3 пакетировачи – производство на тръби, основно образование
1 нормировчик – шевно производство, средно специално образование, компютърни умения
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше образование, компютърни умения
4 кредитни експерти, средно образование, на граждански договор, компютърни умения
1 експедитор, средно/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
8 общи работници – външно ВиК, основно образование
5 машинни оператори – топлоенергетика, средно техническо образование, опитът е предимство
2 общи работници и 1 стругар – вулканизация на гуми, средно образование
4 шивачи на кожени изделия, без изискване за образование
3 помощник-сладкари, средно образование
2 шофьори оператори на специален автомобил, кат. С+Е, основно образование
1 готвач – столово хранене, средно професионално образование
2 шофьори на товарен автомобил над 12 тона, кат.С+Е, средно образование
1 общ работник – за обучение за механик монтьор на МПС, основно/средно образование
2 медицински сестри – в болница, висше/полувисше образование по специалността
10 стажанти за работа в куриерска фирма, средно/висше образование, компютърни умения
1 настройчик – мебелно производство, средно образование, 1 година опит
1 конструктор – мебелно производство, средно образование, 2 години опит
1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше образование по специалността, компютърни умения
5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно образование, за гр.Исперих
2 организатори в шевно производство, средно образование
1 ерозист – нишкова ерозия, средно техническо образование
1 шлайфист – кръгъл и профилен шлайф, средно техническо образование
1 термист за топла обработка, средно техническо образование
1 машинен инженер за поддръжка на машини с ЦПУ, висше образование по специалността, английски език, италианският е предимство, компютърни умения, за гр. Тутракан
1 оценител на облекла, средно образование
1 стругаро-фрезист, основно/средно образование опит
1 оператор на металообработващи машини, средно образование, опит
1 учител лектор по труд и техника, висше образование
4 общи работници в производство за чорапни изделия, без изискване за образование
1 икономист плановик – производство за чорапни изделия, средно/висше икономическо образование, английски език
10 оператори – производство на санитарни изделия, основно образование
6 мебелисти, средно образование
1 социален асистент в социално заведение, средно образование
1 началник на влак – товарно движение, средно образование, квалификация по специалността, 3 години опит
1 маневрен стрелочник, средно образование, правоспособност, 1 година опит
2 оператори и 2 помощник-оператори на разкрой машина – мебелно производство, средно/основно образование
3 общи работници в мебелно производство, основно образование
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно образование, опит
1 крояч – на банциг, 1 крояч – на гатер, текстил, основно/средно образование, опит
80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно образование
2 монтажници на мебели от дърво, средно образование, работа в Русе, Варна и Германия
3 монтажници на изделия от метал, средно образование, работа във Варна, Русе и Германия
1 помощник-сладкар, основно/средно образование
1 администратор в хотел, средно образование, английски език, втори чужд език е предимство, компютърни умения, опит
4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно образование
5 миячи на МПС – автомивка, основно образование, 1 бр. за гр.Сливо поле
10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно образование
2 сладкари, основно/средно образование
10 кредитни консултанти, средно образование, на граждански договор
4 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше образование, 1 година стаж
3 общи работници в шевно производство, основно образование
3 техници механици, средно техническо образование, 2 години опит
5 апаратчици в химическо производство, средно образование
15 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно образование
12 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно образование
3 пекари, средно образование
4 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит
1 мияч в заведение, средно образование
1 готвач – дюнери, средно образование, опит
8 бармани сервитьори, средно образование
3 готвачи, средно образование, опит
12 сервитьори, средно образование
1 главен готвач в ресторант, средно специално образование, опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно образование
1 сладкар, средно образование
1 пиколо, средно образование
2 стругари, средно образование, опит
2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно образование
3 хигиенисти – професионално почистване, средно образование
7 склададжии, средно образование, умения за управление на мотокар
1 асистент на управител на фирма, висше техническо образование, английски език, компютърни умения
9 мотокаристи, средно образование, правоспособност
35 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно образование
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно образование
6 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, кат.С, опит
1 водач на фадрома, основно образование, правоспособност
1 водач на мотокар, средно образование, правоспособност, опит
3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно образование, 2 години опит
1 стругар шлосер, средно образование, опит
2 инженери по качеството, висше техническо образование, английски/немски език
2 електротехници в строителството, средно специално образование, опит
3 строителни работници, средно и по-ниско образование
14 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно образование
10 мехатроници, средно техническо образование, опит
2 монтажници на метални конструкции, средно образование
3 шмиргелисти, средно образование, 1 година опит
5 общи работници в леярен цех, средно образование
1 оператор – програмист, средно техническо образование, опитът е предимство
3 електротехници, средно специално образование, опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше образование – ДВГ, опит
1 технолог – производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо образование, опит
30 машинни оператори – производство на детайли за автомобилната промишленост, основно образование
2 инженери роботика, висше образование, опит
2 инженери по поддръжка, висше техническо образование, опит
1 машинен оператор, 1 конструктор – в мебелно производство, средно образование, опит
1 фрезист, средно техническо образование
7 шлосери матричари, средно техническо образование, опит
2 шлосери заварчици, основно/средно образование, опит
1 шлосер бояджия, основно/средно образование
3 заварчици, основно/средно образование
7 зареждачи в производство на чорапи, средно образование
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно образование
5 моделиери конструктори на облекла, средно специално образование, стаж
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно образование, компютърни умения
8 технолози – шевно производство, средно образование, може и без опит
3 контрольори по качеството – шевно производство, средно образование, стаж
4 складови работници – чорапно произдводство, средно образование, опитът е предимство, подходящо за мъже
24 кроячи, без изискване за образование
7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование, правоспособност за обслужване на котел на газ
22 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство
30 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит
2 кроячи на кожени изделия, средно образование
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование, шофьори кат.В
245 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

3 обслужващи работници, промишлено производство, основно образование
2 работници, поддръжка на сгради, основно образование
2 бармани, основно образование

Други СРМ към деня

2 кметски наместници, средно/висше образование – икономика, география, туризъм, строителство, управленски опит, компютърни умения /за с.Широково и с.Пепелина, общ.Две могили/
1 пазач – невъоръжена охрана, основно образование /за с.Копривец/
3 продавачи консултанти, средно образование /за гр.Бяла/
2 общи работници, в промишлеността, основно образование /за гр.Бяла/
1 общ работник в промишлеността, без изискване за образование /за гр.Бяла/
1 транжор, без изискване за образование /за гр.Бяла/
5 шлосери матричари, средно образование, 2 години опит /за гр.Русе/
10 мехатроници, средно/висше образование, 1 година опит /за гр.Русе/
20 машинни оператори, основно/средно образование /за гр.Русе/
1 багерист, средно образование, правоспособност /за гр.Бяла/
1 шофьор, кат.С+Е, средно образование, правоспособност /за гр.Бяла/
1 сервитьор, без изискване за образование /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
1 стругар, средно образование /за гр.Русе/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше образование по специалността /за с.Полско Косово/
2 възпитатели, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр. Борово/
1 възпитател I-IV клас, висше образование /за с.Новград/
3 инженери, роботика, висше техническо образование /за гр.Русе/
1 специалист – калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо образование /за гр.Русе/
4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално образование /за гр.Русе/
5 шлосери матричари, средно специално образование /за гр.Русе/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител, начален етап, висше образование – начална училищна педагогика /за гр.Сеново/

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.