Свободни работни места в област Русе

0
67
към 16 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 специалист по маркетинг и реклама, средно образование – маркетинг

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност

1 склададжия, средно образование – икономическо

1 производител на хляб ръчно, средно образование – зърнопреработване

1 хлебар, средно образование – зърнопреработване

1 експерт маркетинг, висше образование – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език

1 педагог, висше образование – педагогика, английски език

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо

1 експерт обучение и квалификация, висше образование – бизнес администрация, стопанско управление, английски език

1 офис мениджър, средно/висше образование – бизнес администрация, стопанско управление

1 секретар, средно образование – бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 лаборант, средно образование – химически или зърнопреработка, компютърна грамотност

1 оператор на пътностроителни машини, средно образование – транспортна техника

2 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно образование – селскостопанска техника

2 машинни оператори силози, средно образование – селскостопанска техника

2 продавачи консултанти, средно образование – електро- и строителни специалности

1 продавач консултант, средно образование

2 помощник-готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 снабдител, доставчик, средно образование – строителство

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо

1 счетоводител, оперативен, средно/висше образование – икономическо

1 отчетник, средно/висше образование – икономическо

12 продавачи консултанти, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно/висше образование – счетоводство и контрол

1 консултант продажби, средно/висше образование – химия, автоматика, машини и апарати

3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше образование – химия, автоматика, машини и апарати

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше образование – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше образование – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование – ВиК

2 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше образование – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 технолог, средно/висше образование – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 технически сътрудник , средно образование – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално

2 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло

1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини

1 сервитьор, средно специално образование, компютърна грамотност

20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно образование – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтуер, висше образование – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

3 общи работници, основно/средно образование

2 техници механици, основно/средно образование

20 шивачи, основно/средно образование

4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат.В

1 склададжия, основно/средно образование

1 офис мениджър, основно/средно образование

3 общи работници поддръжка сгради, основно/средно образование

1 фрезист, основно/средно образование

1 стругар, основно/средно образование

1 оператор манипулатор, основно/средно образование

1 електротехник, основно/средно образование

1 конструктор, основно/средно образование

1 мехатроник, основно/средно образование

1 експерт по бизнес развитие, висше образование, английски език, компютърна грамотност

5 носачи товарачи на стоки, основно/средно образование

1 секретар, средно образование

1 счетоводител оперативен, средно образование

1 лаборант, средно образование

1 оператор на пътностроителни машини, средно образование

3 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно образование

2 машинни оператори силози, средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 бармани, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

1 барман, основно/средно образование

10 общи работници, основно/средно образование

35 машинни оператори, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

1 гипсаджия, мазач, основно/средно образование

2 асистент-продавачи, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

2 помощник-готвачи, основно/средно образование

2 камериери в хотел, основно/средно образование

2 готвачи, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 рецепционисти в хотел,  средно образование, английски език

2 носачи товарачи на стоки, основно/средно образование

1 снабдител, доставчик, основно/средно образование

3 продавачи консултанти, основно/средно образование

1 отчетник, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно образование

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно образование

2 техници механици, средно образование

20 шивачи, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

1 стъклар, основно/средно образование

2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно образование

1 продавач консултант средно образование

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование

1 склададжия, средно образование

1 технолог, средно образование

20 работници, промишлено производство, основно/средно образование

8 складови работници, основно/средно образование

2 пласьори на стоки, основно/средно образование

1 производител, ръчно на хляб, основно/средно образование

2 месачи, основно/средно образование

1 опаковач, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, средно образование

2 шивачи, основно/средно образование

1 опаковач, основно/средно образование

1 месач втасващи закуски, основно/средно образование

2 пекари, основно/средно образование

1 готвач, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

1 помощник-готвач, основно/средно образование

1 гладач ютия, основно/средно образование

1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно образование

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно образование

2 кроячи, текстил, основно/средно образование

1 склададжия, средно образование

1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование

2 автомеханици, основно/средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование

1 шпакловчик, основно/средно образование

2 продавачи в павилион, основно/средно образование

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование

1 координатор на дейности, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

3 заварчици, основно/средно образование

1 фрезист, основно/средно образование

1 служител в склад, основно/средно образование

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование

2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно образование

2 кроячи, текстил, основно/средно образование

2 технолози на облекло, основно/средно образование

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно образование

 

Други СРМ към деня

 

5 продавачи консултанти – на хранителни стоки, средно образование, компютърни умения, опит

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения

80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно образование

10 стажанти за работа в куриерска фирма, средно/висше образование, компютърни умения

1 учител по физическо възпитание, висше образование по специалността, компютърни умения

1 учител в детска градина, висше образование – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 стругар – валов струг, спедно техническо образование

11 оператори на компютър, средно образование, италиански език

2 работници – товаро-разтоварни дейности, без изискване за образование

3 помощник-оператори в химическо производство, основно/средно образование

1 началник на влак – товарно движение, средно образование, квалификация по специалността, 3 години опит

1 маневрен стрелочник, средно образование, правоспособност, 1 година опит

2 работници – производство на кашони, средно образование, за с.Ряхово

1 общ работник – товаро-разтоварни дейности, средно образование

1 водопроводчик – вътрешни ВиК инсталации, средно специално образование, 3 години опит

2 електротехници – поддръжка на машини, средно техническо образование, опит, за с.Голямо Враново

1 електромонтьор, средно/висше образование – електроника

1 учител по биология, здравно образование, химия и опазване на околната среда, висше образование – биология и химия

5 общи работници, 5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно/основно образование, опитът е предимство, подходящо за живеещи в с. Семерджиево и с.Червена вода

1 хигиенист в детска градина, средно образование

1 работник по поддръжка в детска градина, средно специално образование – електротехник

1 оператор на фотомашина – на 4 часа, средно образование, компютърни умения, личен автомобил

10 пакетажници – производство на корпусна мебел, средно образование

1 оперативен счетоводител, средно/висше икономическо образование, с ТЕЛК – над 50 на сто

1 учител по информатика, информационни технологии и икономика, висше образование по специалността

2 системни оператори, средно образование, компютърни умения

1 организатор на производство – ремонт на плавателни съдове, средно образование, немски език, работа в Германия

1 готвач в социално заведение, средно специално образование/завършен курс

2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше образование, компютърни умения

1 асистент на управител на фирма, висше техническо образование, английски език, компютърни умения

2 техници – поддръжка на компютри, средно образование

2 продавачи, 2 помощник-готвачи в заведение за бързо хранене, основно/средно образование

1 учител лектор по труд и техника, висше образование

1 майстор на закуски, без изискване за образование, опит

1 хигиенист и болногледач, основно образование, опит

2 детегледачи, основно образование

2 готвачи за социално заведение, средно професионално образование или завършен курс

1 социален асистент в социално заведение, средно образование

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше образование по специалността, компютърни умения

2 медицински сестри – в болница, висше/полувисше образование по специалността

5 хигиенисти – професионално почистване, средно образование

5 заварчици – СО, 3 оператори – лазерно рязане на метали, 3 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно професионално образование, работа в гр.Казанлък, осигурена квартира

1 електромеханик, средно специално образование, ІІІ/ІV квалиф. група по електробезопасност, над 1 година опит

2 работници – производство и почистване на лакирани детайли за мебели, средно образование

1 техник във водно стопанство, средно образование – строителен техник, 5 години опит

2 общи работници в кланица, без изискване за образование

1 лаборант, средно образование – ветеринарна медицина

2 шофьори на автобус, кат.Д, средно образование, 5 години опит

1 счетоводител, висше икономическо образование, компютърни умения, 5 години опит

2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно образование, 5 години опит

1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо образование, опит

1 работник в цех за опаковка, основно образование

2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо образование, 2 години опит

1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо образование, опит

1 валутен касиер, средно образование, опит

2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо образование, опит

1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо образование, опит

4 общи работници за пакетиране на въглища, 2 броя с кат. С, основно/средно образование

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално образование

1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше образование – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство

2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно образование

7 склададжии, средно образование, умения за управление на мотокар

5 служители – запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно образование, много добър немски език, компютърни умения

1 CAD дизайнер, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит

1 технически директор, висше техническо образование, английски език, опит

1 инженер конструктор, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит

1 координатор по качеството, средно/висше образование, опит

1 заварчик – МИГ/ВИГ, средно/висше образование, опит

4 техници по поддръжка на машини, средно/висше образование, опит

3 пакетировачи – производство на тръби, основно образование

4 кредитни експерти, средно образование, на граждански договор, компютърни умения

5 машинни оператори – топлоенергетика, средно техническо образование, опитът е предимство

2 общи работници и 1 стругар – вулканизация на гуми, средно образование

1 шлайфист – кръгъл и профилен шлайф, средно техническо образование

1 термист за топла обработка, средно техническо образование

1 оценител на облекла, средно образование

2 стругаро-фрезисти, основно/средно образование опит

1 оператор на металообработващи машини, средно образование, опит

10 оператори – производство на санитарни изделия, основно образование

10 кредитни консултанти, средно образование, на граждански договор

8 общи работници – външно ВиК, основно образование

2 зидаро-мазачи, основно образование, опит

2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно образование, опит

3 монтажници на вентилации, средно образование

1 общ работник – външно ВиК, основно образование, опит

2 кофражисти, основно образование, опит

1 машинист на пътно-строителни машини, средно образование, курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж

5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно образование, за гр.Исперих

1 ерозист – нишкова ерозия, средно техническо образование

2 електротехници в строителството, средно специално образование, опит

3 строителни работници, средно и по-ниско образование

1 настройчик – мебелно производство, средно образование, 1 година опит

1 конструктор – мебелно производство, средно образование, 2 години опит

6 мебелисти, средно образование

2 оператори и 2 помощник-оператори на разкрой машина – мебелно производство, средно/основно образование

3 общи работници в мебелно производство, основно образование

2 монтажници на мебели от дърво, средно образование, работа в Русе, Варна и Германия

3 монтажници на изделия от метал, средно образование, работа във Варна, Русе и Германия

1 машинен оператор, 1 конструктор – в мебелно производство, средно образование, опит

1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно образование, опит

4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно образование

10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно образование

5 апаратчици в химическо производство, средно образование

1 майстор на тестени изделия, основно образование, опит

1 помощник-сладкар, средно образование, опит

1 администратор в хотел, средно образование, английски език, втори чужд език е предимство, компютърни умения, опит

3 помощник-сладкари, средно образование

1 помощник-сладкар, основно/средно образование

2 сладкари, основно/средно образование

3 пекари, средно образование

4 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит

1 мияч в заведение, средно образование

1 готвач – дюнери, средно образование, опит

10 бармани сервитьори, средно образование

3 готвачи, средно образование, опит

12 сервитьори, средно образование

1 главен готвач в ресторант, средно специално образование, опит

1 сервитьор – на 4 часа, средно образование

1 сладкар, средно образование

1 пиколо, средно образование

1 общ работник – за обучение за механик монтьор на МПС, основно/средно образование

1 шофьор на товарен автомобил над 12 тона, кат.С+Е, средно образование

2 шофьори оператори на специален автомобил, кат. С+Е, основно образование

1 експедитор, средно/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В

5 миячи на МПС – автомивка, основно образование, 1 бр. за гр.Сливо поле

4 мотокаристи, средно образование, правоспособност

35 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно образование

6 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, кат.С, опит

1 водач на фадрома, основно образование, правоспособност

1 водач на мотокар, средно образование, правоспособност, опит

3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно образование, 2 години опит

2 стругари, средно образование, опит

1 стругар шлосер, средно образование, опит

2 инженери по качеството, висше техническо образование, английски/немски език

1 фрезист, средно техническо образование

7 шлосери матричари, средно техническо образование, опит

2 шлосери заварчици, основно/средно образование, опит

1 шлосер бояджия, основно/средно образование

4 заварчици, основно/средно образование

3 техници механици, средно техническо образование, 2 години опит

14 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно образование

10 мехатроници, средно техническо образование, опит

2 монтажници на метални конструкции, средно образование

3 шмиргелисти, средно образование, 1 година опит

5 общи работници в леярен цех, средно образование

1 оператор – програмист, средно техническо образование, опитът е предимство

3 електротехници, средно специално образование, опит

1 механик на транспортни средства, средно/висше образование – ДВГ,  опит

1 технолог – производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо образование, опит

30 машинни оператори – производство на детайли за автомобилната промишленост, основно образование

2 инженери роботика, висше образование, опит

2 инженери по поддръжка, висше техническо образование, опит

10 общи работници в чорапно производство, основно образование

3 кроячи на банциг, шевно производство, средно образование, опит

4 шивачи на кожени изделия, без изискване за образование

1 крояч – на банциг, 1 крояч – на гатер, текстил, основно/средно образование, опит

2 организатори в шевно производство, средно образование

1 нормировчик – шевно производство, средно специално образование, компютърни умения

4 общи работници в производство за чорапни изделия, без изискване за образование

1 икономист плановик – производство за чорапни изделия, средно/висше икономическо образование, английски език

4 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше образование, 1 година стаж

3 общи работници в шевно производство, основно образование

15 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование

2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно образование

12 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно образование

7 зареждачи в производство на чорапи, средно образование

4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно образование

4 моделиери конструктори на облекла, средно специално образование, стаж

1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно образование, компютърни умения

8 технолози – шевно производство, средно образование, може и без опит

3 контрольори по качеството – шевно производство, средно образование, стаж

4 складови работници – чорапно произдводство, средно образование, опитът е предимство, подходящо за мъже

24 кроячи, без изискване за образование

7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование, правоспособност за обслужване на котел на газ

17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

25 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит

2 кроячи на кожени изделия, средно образование

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование, шофьори кат.В

240 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

3 обслужващи работници, промишлено производство, основно образование

1 работник, поддръжка на сгради, основно образование

2 бармани, основно образование

 

Други СРМ към деня

 

1 счетоводител, висше иконом.образование /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо образование /за гр.Две могили/

3 продавачи консултанти, средно образование /за гр.Бяла/

2 общи работници, в промишлеността, основно образование /за гр.Бяла/

1 общ работник в промишлеността, без изискване за образование /за гр.Бяла/

1 транжор, без изискване за образование  /за гр.Бяла/

5 шлосери матричари, средно образование, 2 години опит /за гр.Русе/

10 мехатроници, средно/висше образование, 1 година опит /за гр.Русе/

20 машинни оператори, основно/средно образование /за гр.Русе/

1 багерист, средно образование, правоспособност /за гр.Бяла/

1 шофьор, кат.С+Е, средно образование, правоспособност /за гр.Бяла/

1 сервитьор, без изискване за образование /за гр.Бяла/

14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше образование по специалността /за с.Полско Косово/

2 възпитатели, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/

1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр. Борово/

1 възпитател I-IV клас, висше образование /за с.Новград/

3 инженери, роботика, висше техническо образование /за гр.Русе/

1 специалист – калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо образование /за гр.Русе/

4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално образование /за гр.Русе/

5 шлосери матричари, средно специално образование /за гр.Русе/

1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 учител, начален етап, висше образование – начална училищна педагогика /за гр.Сеново/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.