Свободни работни места в област Русе

0
37
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 специалист по маркетинг и реклама, средно образование – маркетинг

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност

1 склададжия, средно образование – икономическо

1 производител на хляб ръчно, средно образование – зърно преработване

1 хлебар, средно образование – зърно преработване

1 експерт маркетинг, висше образование – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език

1 педагог, висше образование – педагогика, английски език

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо

1 експерт обучение и квалификация, висше образование – бизнес администрация, стопанско управление, английски език

1 офис мениджър, средно/висше образование – бизнес администрация, стопанско управление

1 секретар, средно образование – бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 лаборант, средно образование – химически или зърнопреработка, компютърна грамотност

1 оператор на пътностроителни машини, средно образование – транспортна техника

2 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно образование – селскостопанска техника

2 машинни оператори силози, средно образование – селскостопанска техника

2 продавачи консултанти, средно образование – електро- и строителни специалности

1 продавач консултант, средно образование

2 помощник-готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 снабдител, доставчик, средно образование – строителство

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо

1 счетоводител, оперативен, средно/висше образование – икономическо

1 отчетник, средно/висше образование – икономическо

12 продавачи консултанти, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно/висше образование – счетоводство и контрол

1 консултант продажби, средно/висше образование – химия, автоматика, машини и апарати

3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше образование – химия, автоматика, машини и апарати

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше образование – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше образование – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование – ВиК

2 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше образование – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 технолог, средно/висше образование – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 технически сътрудник , средно образование – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално

2 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло

1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини

1 сервитьор, средно специално образование, компютърна грамотност

20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно образование – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтуер, висше образование – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

3 общи работници, основно/средно образование

2 техници механици, основно/средно образование

20 шивачи, основно/средно образование

4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат.В

1 склададжия, основно/средно образование

1 офис мениджър, основно/средно образование

3 общи работници поддръжка сгради, основно/средно образование

1 фрезист, основно/средно образование

1 стругар, основно/средно образование

1 оператор манипулатор, основно/средно образование

1 електротехник, основно/средно образование

1 конструктор, основно/средно образование

1 мехатроник, основно/средно образование

1 експерт по бизнес развитие, висше образование, английски език, компютърна грамотност

5 носачи товарачи на стоки, основно/средно образование

1 секретар, средно образование

1 счетоводител оперативен, средно образование

1 лаборант, средно образование

1 оператор на пътностроителни машини, средно образование

3 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно образование

2 машинни оператори силози, средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 бармани, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

1 барман, основно/средно образование

10 общи работници, основно/средно образование

35 машинни оператори, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

1 гипсаджия, мазач, основно/средно образование

2 асистент-продавачи, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

2 помощник-готвачи, основно/средно образование

2 камериери в хотел, основно/средно образование

2 готвачи, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 рецепционисти в хотел,  средно образование, английски език

2 носачи товарачи на стоки, основно/средно образование

1 снабдител, доставчик, основно/средно образование

3 продавачи консултанти, основно/средно образование

1 отчетник, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно образование

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно образование

2 техници механици, средно образование

20 шивачи, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

1 стъклар, основно/средно образование

2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно образование

1 продавач консултант средно образование

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование

1 склададжия, средно образование

1 технолог, средно образование

20 работници, промишлено производство, основно/средно образование

8 складови работници, основно/средно образование

2 пласьори на стоки, основно/средно образование

1 производител, ръчно на хляб, основно/средно образование

2 месачи, основно/средно образование

1 опаковач, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, средно образование

2 шивачи, основно/средно образование

1 опаковач, основно/средно образование

1 месач втасващи закуски, основно/средно образование

2 пекари, основно/средно образование

1 готвач, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

1 помощник-готвач, основно/средно образование

1 гладач ютия, основно/средно образование

1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно образование

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно образование

2 кроячи, текстил, основно/средно образование

1 склададжия, средно образование

1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование

2 автомеханици, основно/средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование

1 шпакловчик, основно/средно образование

2 продавачи в павилион, основно/средно образование

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование

1 координатор на дейности, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

3 заварчици, основно/средно образование

1 фрезист, основно/средно образование

1 служител в склад, основно/средно образование

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование

2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно образование

2 кроячи, текстил, основно/средно образование

2 технолози на облекло, основно/средно образование

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно образование

 

Други СРМ към деня

 

4 общи работници за пакетиране на въглища, двамата от тях – шофьори кат.С, основно/средно образование

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално образование

1 гробар, основно образование

3 ветеринарни техници, средно специално образование

2 технически сътрудници, висше образование, компютърни умения

2 куриери – логистична линия, средно образование, шофьори кат.С

20 машинни оператори – производство на детайли и аксесоари за автомобилната промишленост, основно/ средно образование

1 технолог – производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо образование, английски език, компютърни умения

10 мехатроници, средно/висше техническо образование, 1 година опит

2 инженери роботика, висше техническо образование, английски език, колпютърни умения, 3 години опит

5 шлосери матричари, средно образование, 2 години опит

4 техници механици, средно техническо образование, 2 години опит

1 заварчик, без изискване за образование, опит

1 електротехник по поддръжка, средно специално образование, 2 години опит

1 заварчик – СО, основно образование, правоспособност, трета квалификационна степен

2 работници в животновъдство, без изискване за образование

1 главен счетоводител в училище, висше икономическо образование, работа със счетоводни програми, 2 години опит

1 логопед в училище, висше образование по специалността, компютърни умения

1 чистач в търговски обект, средно образование, опит

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно образование, италиански език

5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно образование, подходящо за мъже

15 служители, запитвания в Cаll Centre, средно образование, немски език, компютърни умения

1 автомонтьор, средно образование, опит

2 ресурски учители, висше образование – специална педагогика, компютърни умения, опит

2 продавачи консултанти в магазин за втора употреба, средно образование, опит

1 учител по руски език и по български език, висше образование по специалността

2 гладачи – преса, на чорапи, основно/средно образование

5 шивачи – на кетел машина, основно/средно образование

2 опаковачи на чорапи, средно образование

1 охранител – невъоръжена охрана, в училище, средно образование, за гр.Мартен

1 продавач консултант – на хранителни стоки, средно образование, компютърни умения, опит

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения

80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно образование

1 учител в детска градина, висше образование – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 стругар – валов струг, спедно техническо образование

11 оператори на компютър, средно образование, италиански език

2 работници – производство на кашони, средно образование, за с.Ряхово

2 електротехници – поддръжка на машини, средно техническо образование, опит, за с.Голямо Враново

1 електромонтьор, средно/висше образование – електроника

5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно/основно образование, опитът е предимство, подходящо за живеещи в с.Семерджиево и с.Червена вода

1 работник по поддръжка в детска градина, средно специално образование – електротехник

1 оператор на фотомашина – на 4 часа, средно образование, компютърни умения, личен автомобил

10 пакетажници – производство на корпусна мебел, средно образование

1 оперативен счетоводител, средно/висше икономическо образование, с ТЕЛК – над 50 на сто

1 учител по информатика, информационни технологии и икономика, висше образование по специалността

1 организатор на производство – ремонт на плавателни съдове, средно образование, немски език, работа в Германия

1 готвач в социално заведение, средно специално образование/завършен курс

2 техници – поддръжка на компютри, средно образование

2 продавачи, 2 помощник-готвачи в заведение за бързо хранене, основно/средно образование

1 майстор на закуски, без изискване за образование, опит

1 готвач за социално заведение, средно професионално образование или завършен курс

1 социален асистент в социално заведение, средно образование

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше образование по специалността, компютърни умения

2 хигиенисти – професионално почистване, средно образование

5 заварчици – СО, 3 оператори – лазерно рязане на метали, 3 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно професионално образование, работа в гр.Казанлък, осигурена квартира

2 работници – производство и почистване на лакирани детайли за мебели, средно образование

1 техник във водно стопанство, средно образование – строителен техник, 5 години опит

2 общи работници в кланица, без изискване за образование

1 лаборант, средно образование – ветеринарна медицина

2 шофьори на автобус, кат.Д, средно образование, 5 години опит

1 счетоводител, висше икономическо образование, компютърни умения, 5 години опит

2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно образование, 5 години опит

1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо образование, опит

1 работник в цех за опаковка, основно образование

2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо образование, 2 години опит

1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо образование, опит

2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо образование, опит

1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо образование, опит

1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше образование – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство

1 технически директор, висше техническо образование, английски език, опит

1 инженер конструктор, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит

1 координатор по качеството, средно/висше образование, опит

1 заварчик – МИГ/ВИГ, средно/висше образование, опит

4 техници по поддръжка на машини, средно/висше образование, опит

4 кредитни експерти, средно образование, на граждански договор, компютърни умения

2 стругаро-фрезистr, основно/средно образование опит

10 оператори – производство на санитарни изделия, основно образование

3 монтажници на вентилации, средно образование

1 общ работник – външно ВиК, основно образование, опит

2 кофражисти, основно образование, опит

1 машинист на пътно-строителни машини, средно образование, курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж

5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно образование, за гр.Исперих

2 мебелисти, средно образование

5 апаратчици в химическо производство, средно образование

2 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит

2 бармани сервитьори, средно образование

4 готвачи, средно образование, опит

3 сервитьори, средно образование

2 шофьори оператори на специален автомобил, кат. С+Е, основно образование

2 миячи на МПС – автомивка, основно образование, едното място е за гр.Сливо поле

32 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно образование

3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно образование, 2 години опит

2 шлосери матричари, средно техническо образование, опит

1 заварчик, основно/средно образование

2 електромонтьори, средно образование

1 крояч – на банциг, основно/средно образование, опит

2 общи работници в шевно производство, основно образование

2 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование

2 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно образование

1 технолог – шевно производство, средно образование, може и без опит

1 крояч, без изискване за образование

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование, правоспособност за обслужване на котел на газ

8 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

6 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование

25 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

3 шлосери, основно/средно образование

1 помощник-готвач, основно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 обслужващи в магазин, основно/средно образование

4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно образование

1 продавач консултант, основно/средно образование

3 общи работници, промишлено производство, основно образование

1 работник, поддръжка на сгради, основно образование

2 бармани, основно образование

 

Други СРМ към деня

 

2 хореографи, висше образование – музикални и сценични изкуства /за гр.Две могили/

1 счетоводител, висше иконом.образование /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо образование /за гр.Две могили/

3 продавачи консултанти, средно образование /за гр.Бяла/

2 общи работници, в промишлеността, основно образование /за гр.Бяла/

5 шлосери матричари, средно образование, 2 години опит /за гр.Русе/

10 мехатроници, средно/висше образование, 1 година опит /за гр.Русе/

20 машинни оператори, основно/средно образование /за гр.Русе/

1 сервитьор, без изискване за образование /за гр.Бяла/

14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр. Борово/

1 възпитател I-IV клас, висше образование /за с.Новград/

3 инженери, роботика, висше техническо образование /за гр.Русе/

1 специалист – калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо образование /за гр.Русе/

4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално образование /за гр.Русе/

5 шлосери матричари, средно специално образование /за гр.Русе/

1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.