Свободни работни места в област Русе

0
46
към 16 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 снабдител доставчик, средно образование – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 кинезитерапевт, висше образование – кинезитерапия

1 търговски представител, средно образование – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 козметик, средно образование – козметика

1 козметик, средно образование – козметика

1 бизнес консултант, висше образование – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност

1 ръководител на група транспорт, висше образование – техническо

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

2 окачествители, средно образование – оператор в производството на облекло

6 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло

3 оперативни счетоводители, средно образование – счетоводство

3 оперативни счетоводители, средно образование – счетоводство

1 производител на хляб ръчно, средно образование – зърно преработване

1 хлебар, средно образование – зърно преработване

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 помощник-готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

12 продавачи консултанти, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно/висше образование – счетоводство и контрол

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше образование – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше образование – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование – ВиК

1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше образование – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално

1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини

20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтуер, висше образование – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

2 масажисти, средно/висше образование

2 козметици, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 бармани, основно/средно образование

1 маникюрист, основно/средно образование

5 продавачи, разносна търговия, основно/средно образование

3 продавачи консултанти, основно/средно образование

10 продавачи консултанти, основно/средно образование

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно образование

2 куриери, основно/средно образование

2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование

1 фризьор, средно образование

40 машинни оператори, основно/средно образование

4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат. В

1 фрезист, основно/средно образование

1 стругар, основно/средно образование

1 оператор манипулатор, основно/средно образование

1 електротехник, основно/средно образование

1 конструктор, основно/средно образование

1 мехатроник, основно/средно образование

10 общи работници, основно/средно образование

35 машинни оператори, основно/средно образование

2 помощник-готвачи, основно/средно образование

2 камериери в хотел, основно/средно образование

2 готвачи, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 рецепционисти в хотел,  средно образование, английски език

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование

20 работници, промишлено производство, основно/средно образование

8 складови работници, основно/средно образование

1 продавач консултант, средно образование

1 помощник-готвач, основно/средно образование

2 автомеханици, основно/средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование

1 шпакловчик, основно/средно образование

2 продавачи в павилион, основно/средно образование

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование

 

Други СРМ към деня

 

5 специалисти по качество, висше образование, английски език, компютърни умения

5 шлосери матричари, основно/средно образование

5 техници механици – машини с ЦПУ, средно образование

10 мехатроници, средно образование

2 технолози, висше образование, английски език

30 машинни оператори, основно образование

*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

 

15 готвачи, средно специално образование

15 бармани, средно образование – туризъм, компютърни умения, чужд език

15 сервитьори, средно образование – туризъм, компютърни умения, чужд език

5 администратори в хотел, средно образование – туризъм, компютърни умения, два чужди езика

10 миячи в ресторант, основно образование

15 камериери, средно образование – туризъм, чужд език

5 сладкари, средно професионално образование, опит

10 хигиенисти, основно образование

5 отговорници на басейн, средно техническо образование, квалификация за спасител, чужд език

20 пикола, средно образование, компютърни умения, чужд език

20 помощник-готвачи, средно образование, компютърни умения

5 отговорници на търговска зала, средно образование – туризъм, компютърни умения, два чужди езика, 3 години опит

5 пицари, средно образование, завършен квалификационен курс, 1 година опит

*Местата са за к.к.Албена

 

6 камериери, средно образование, английски/руски език, компютърни умения

6 кухненски работници, основно образование, английски/руски език, компютърни умения, опит

7 сервитьори, средно образование, английски/руски език, компютърни умения, опит

2 администратори – рецепция в хотел, средно образование, английски/руски език, компютърни умения, опит

*Местата са за к.к.Кранево

 

1 фондохранител в музей, висше образование – туризъм/история, английски език

3 товарачи – склад за захарни изделия, средно образование

1 общ работник – за обучение като железар или заварчик, основно образование

1 преводач, средно техническо образование, гръцки език

1 електрозаварчик, основно образование, владеенето на гръцки език е предимство

1 програмист – софтуерни приложения, висше образование, работа с графични приложения

1 социален асистент, средно образование

1 работник по поддръжка на сгради, средно образование

1 помощник-готвач, средно образование

1 кранист – ел.портален кран, средно образование, правоспособност

1 огняр, средно професионално образование, правоспособност

2 помощници в кухня, средно образование

2 готвачи, средно професионално образование, 1 година опит

8 оператори – спомагателни съоръжения, средно професионално образование

2 складови работници, средно образование

4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно образование

3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално образование

10 оператори на плетачни машини за чорапи, средно образование

5 шивачи на чорапи, основно образование

5 монтажници на дребно и средно габаритни съоръжения, средно образование

3 продавачи консултанти, средно образование

1 транжор, средно образование

1 чистач в училище, средно образование

1 чистач в търговски обект, средно образование

1 бояджия на мебели за баня, средно образование

5 касиери в търговска верига, средно образование, компютърни умения, за к.к. Албена и Златни пясъци

2 помощник-готвачи, средно образование

3 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно образование, сръбски език, 1 година стаж

2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма, средно образование, опит, командировки до Германия

15 монтажници на метални кострукции, без изискване за образование, опит, командировки до Германия

1 проектант конструктор, средно/висше техническо образование, работа с AutoCAD

2 зареждачи – линия за прахово боядисване на тръби, основно образование

2 опаковачи на метални изделия, средно образование

8 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокаристи

3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, стаж

1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, стаж

3 инженери по качеството, висше техническо образование, английски/немски език, компютърни умения

40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно образование

1 инженер – опаковки, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж

2 мотокаристи – химическа промишленост, средно образование, правоспособност, опит

5 апаратчици – химически процеси, средно образование, стаж

1 технолог – механична обработка, висше техническо образование, компютърни умения, стаж

1 инженер конструктор, висше техническо образование, компютърни умения, стаж

1 настройчик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо образование, стаж

10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо образование, опит

1 механик – поддръжка на хидравлични преси и металообработващи машини, средно техническо образование, опит

10 шлосери пресьори, средно техническо образование, опит

2 моделиери на облекла, средно професионално образование, компютърни умения

2 уеб програмисти, висше образование – КСТ/КТТ, английски език

2 монтажници на мебели, средно образование

2 помощник-готвачи – столово хранене, средно образование

5 стругари, средно професионално образование

2 електрончици, средно професионално образование

5 оператори на металорежещи машини, средно професионално образование

2 заварчици СО, средно образование

13 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно образование

1 диспечер – автомобилен пътнически превоз, средно образование, компютърни умения

3 работници – производство на термо панели, средно образование

5 системни оператори, средно образование, компютърни умения

2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за образование

2 детегледачки, без изискване за заемане

6 охранители – невъоръжена охрана, средно образование

1 общ работник в склад, средно образование

1 работник – производство на вино, основно образование

10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно образование, опит

1 камериерка, средно образование

1 машинен оператор – производство на фибран, средно техническо образование

1 рецепционист в хотел, средно образование, английски език, компютърни умения

1 машинен инженер, висше техническо образование, компютърни умения, 5 години опит

1 електроинженер, висше техническо образование, компютърни умения, 3 години опит

3 монтажници на метални конструкции, без изискване за образование, опит

3 шофьори – международни превози, средно образование, квалификация

4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно образование, компютърни умения, 2 години търговски опит

1 специалист по електроника, средно/висше образование по специалността, компютърни умения, работа с С++

1 специалист по предпечат, висше образование, 2 години опит

2 чистачи на производствени помещения, средно образование, 1 година опит

1 помощник-готвач, основно образование

4 животновъди, без изискване за образование, опитът е предимство, за с.Щръклево

1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше образование – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство

1 заварчик, средно техническо образование, 2 години опит

1 чистач в шивашка фирма, основно образование

30 продавачи консултанти в търговски обект, средно образование, компютърни умения, опит

15 продавачи консултанти в търговски обект, средно образование, компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност

1 технически сътрудник – чорапно производство, средно/висше образование, английски/гръцки език, компютърни умения

3 обслужващи в магазин, средно образование

2 сервитьори, средно образование, за гр.Мартен

1 електромонтьор, средно специално образование

1 мебелист, производство на врати, средно професионално образование, опит

10 продавачи консултанти на закуски, средно образование

2 медицински сестри в детска ясла, висше образование по специалността

6 общи работници в строителството, основно образование

2 помощници в кухня, средно образование, за гр.Несебър

1 социален асистент, 1 работник по поддръжка, 1 помощник-готвач – в социално заведение, средно образование

3 монтажници на климатични хладилни системи, средно образование, шофьори кат.В

1 мениджър развитие, средно образование, шофьор кат.В, предлага се обучение

1 лаборант, средно специално химическо образование – технология на нефта и горивата, компютърни умения, над две години стаж

1 охранител – автопатрул, средно образование, шофьор кат.В

5 електрозаварчици, средно техническо образование, квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит

5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо образование, правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит

2 стругари, средно техническо образование, опит

5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо образование, квалификация, 2 години опит

1 апаратчик дозьор, 1 апаратчик тониране на бои, средно образование

2 фризьори, основно/средно образование, опит

1 организатор на производство – в машиностроене, средно образование, немски език, работа в Германия – Бремен

1 корабен тръбар, средно образование, владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен

1 организатор в шевно производство, средно/висше образование, компютърни умения

2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно образование

1 събирач на отпадъци – скрап, основно образование

1 сладкар, средно образование

4 финансови контрольори, средно образование, компютърни умения, на граждански договор

3 електрокаристи, средно образование, правоспособност, опит

10 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно образование, опит

10 пласьори – разносна търговия, средно образование

1 оператор в газстанция, средно образование, компютърни умения

5 мебелисти – производство на мебели за баня, средно образование, опит

5 продавачи – разносна търговия, средно образование, шофьори кат.В

1 шлайфист – мебелно производство, основно образование, опит

2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно образование

6 оператори – производство на фолио, средно образование

2 шофьори – международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно образование

4 зареждачи на електроинсталационни компоненти, средно образование

6 заварчици, средно образование

2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше образование – ДВГ, компютърни умения

1 продавач на пакетирани стоки, денонощен магазин, средно образование

1 готвач – столово хранене, средно специално образование, 5 години стаж

8 продавачи консултанти в магазини за обувки, средно образование

1 снабдител, средно образование, шофьор кат.В, 1 година опит

1 оператор на кантираща машина – мебелно производство, средно професионално образование, 1 година опит

1 масажист, средно образование, професионална квалификация

2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно образование

1 стругар, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно образование (техническото е предимство)

1 спедитор, висше икономическо образование, владеенето на английски език е предимство

3 готвачи, средно професионално образование, 1 година опит

8 оператори на компютър – за телемаркетинг, средно образование, немски/италиански език, компютърни умения, подходящо за студенти

5 оператори, спомагателни съоръжения в електроцентрала, средно образование, компютърни умения

5 монтажници – ремонт на машини и оборудване, средно образование, опит 3 години

1 оператор – химически контрол, средно образование, компютърни умения

1 монтажник, 2 стъклари, 1 шлайфист – производство на мебели за баня, без изискване за образование, фирмата предлага обучение

1 технолог на облекла, средно образование, опит, за гр.Мартен

3 шивачи, 1 гладач, без изискване за образование, опит, за гр.Мартен

2 рецепционисти в хотел, средно/висше образование, английски език

5 бояджии на метални конструкции, без изискване за образование

2 тапицери, 2 шивачи на тапицерия, средно образование

1 дърводелец гатерист, 1 дърводелец монтажник, средно образование, 1 година опит, за гр.Бяла

1 хлебар, без изискване за образование, опит

5 шлосери, средно образование, опит

1 лаборант, средно специално образование – микробиология с предимство, компютърни умения

1 ветеринарен лекар, висше образование по специалността, компютърни умения, опит в лаборатория е предимство

4 мотокаристи, средно техническо образование, правоспособност

4 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно образование, кат.В

1 маникюрист педикюрист, средно специално образование/завършен курс/опит

4 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи /с една година опит/, средно образование, за хотели в комплекс Слънчев бряг

2 бармани, средно образование, опит

1 секционен майстор, чорапно производство, средно техническо образование

1 изпълнител механик, средно техническо образование – механик/автомонтьор, втора квалификационна група – работа с ел.мрежи ниско напрежение, шофьор кат.С и Ткт, за с.Иваново

1 склададжия – шевно производство, средно икономическо образование

2 контрольори по качеството – шевно производство, средно образование

1 моделиер конструктор на облекла, средно специално образование

2 общи работници в шевно производство, основно образование

1 организатор експедиция – шевно производство, средно образование

2 технолози – шевно производство, средно специално образование

2 електрокаристи, средно образование, правоспособност, опит

5 шофьори на товарен автомобил /над 12,5 тона/ – международни превози, кат.С+Е и АДР, средно образование

1 търговски представител, висше техническо/икономическо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

3 машинни оператори – производство на филтри, средно образование

3 шлосери монтьори, средно специално образование, опит

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално образование

1 заварчик – СО, основно образование, правоспособност, трета квалификационна степен

4 работници в животновъдство, без изискване за образование

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно образование, италиански език

5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно образование, подходящо за мъже

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения

1 стругар – валов струг, спедно техническо образование

1 майстор на закуски, без изискване за образование, опит

2 общи работници в кланица, без изискване за образование

1 лаборант, средно образование – ветеринарна медицина

2 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит

2 бармани сервитьори, средно образование

4 готвачи, средно образование, опит

5 сервитьори, средно образование, може и без опит

2 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно образование, 2 години опит

8 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование

1 крояч, средно образование

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование

17 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

3 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование

63 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

1 общ работник, основно образование

1 помощник-готвач, основно образование

2 работници, поддръжка на сгради, основно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 бармани, основно образование

4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно образование

 

Други СРМ към деня

 

1 детски учител, висше образование по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/

1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

2 общи работници – чорапно производство, основно образование /за гр.Русе/

1 секционен майстор – чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

1 счетоводител, висше икономическо образование /за с.Горно Абланово/

1 автомонтьор, средно образование – механик, автомонтьор /за гр.Две могили/

2 дърводелци монтажници, средно специално образование /за гр.Бяла/

1 дърводелец гатерист, средно специално образование /за гр.Бяла/

1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно образование /за гр.Бяла /

1 счетоводител, висше иконом.образование /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо образование /за гр.Две могили/

1 сервитьор, без изискване за образование /за гр.Бяла/

14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

1 възпитател I-IV клас, висше образование /за с.Новград/

1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ – висше образование, за гр.Сеново

1 медицинска сестра в детска градина, висше образование по специалността

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.