Свободни работни места в област Русе

0
37
към 18 ноември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

2 рехабилитатори, висше образование – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена

1 кинезитерапевт, висше образование – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена

1 офис асистент, средно образование – икономическо

1 мениджър покупко-продажби, висше образование – икономическо

1 продавач консултант, средно образование – търговия

1 офис мениджър, средно образование – икономическо, мениджмънт

2 служители резервации, средно образование – туризъм

2 специалисти туризъм, висше образование – туризъм

1 техник, компютърно програмиране, висше образование – КСТ

2 техници на електронна техника, средно образование – електроника, автоматика, ККТ

2 ръководители на счетоводен отдел, висше образование – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление

1 мениджър реклама, висше образование – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление

2 електромонтьори, средно образование – ел.техника, шоф. книжка кат.В

1 технически изпълнител, клиентски център, средно образование – икономическо

1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно образование – техническо

1 специалист човешки ресурси, висше образование – стопанско управление, английски език

1 технолог химик, средно образование – химия, английски език, компютърна грамотност

1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, висше образование – икономическо, европеистика, английски език, компютърна грамотност

1 eксперт търговия, висше образование – икономическо, английски език, компютърна грамотност

1 снабдител доставчик, средно образование – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 кинезитерапевт, висше образование – кинезитерапия

1 търговски представител, средно образование – икономическо, шоф. книжка кат.В

1 бизнес консултант, висше образование – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност

1 ръководител на група транспорт, висше образование – техническо

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

2 окачествители, средно образование – оператор в производството на облекло

6 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло

3 оперативни счетоводители, средно образование – счетоводство

1 производител на хляб ръчно, средно образование – зърно преработване

1 хлебар, средно образование – зърно преработване

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 помощник-готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно образование – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

12 продавачи консултанти, средно образование

1 отчетник в счетоводство, средно/висше образование – счетоводство и контрол

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше образование – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше образование – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование – ВиК

1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше образование – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално

1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини

20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтуер, висше образование – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно образование – икономическо, компютърна грамотност

2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

– За обучение по време на работа

 

2 масажисти, средно образование, за к.к.Албена

2 продавачи консултанти, средно обр

1 работник товаро-разтоварна дейност, основно/средно образование – шоф. книжка кат.В

1 офис асистент, средно образование

1 продавач консултант, основно/средно образование

1 работник поддръжка, основно/средно образование

1 електромонтьор, основно/средно образование

2 консултанти/промотьори продажби, средно образование

2 аниматори, средно обр

1 организатор продажби и реклама, средно образование

1 гладач, ютия, основно/средно образование

1 моделиер, основно/средно образование

1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, средно/висше образование, английски език, компютърна грамотност

2 готвачи, основно/средно образование

4 сервитьори, основно/средно образование

2 продавачи консултанти, основно/средно образование

2 масажисти, средно/висше образование

2 готвачи, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 бармани, основно/средно образование

5 продавачи, разносна търговия, основно/средно образование

10 продавачи консултанти, основно/средно образование

50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно образование

2 куриери, основно/средно образование

2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование

40 машинни оператори, основно/средно образование

4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат. В

1 фрезист, основно/средно образование

1 стругар, основно/средно образование

1 оператор манипулатор, основно/средно образование

1 електротехник, основно/средно образование

1 конструктор, основно/средно образование

1 мехатроник, основно/средно образование

10 общи работници, основно/средно образование

35 машинни оператори, основно/средно образование

2 помощник-готвачи, основно/средно образование

2 камериери в хотел, основно/средно образование

2 готвачи, основно/средно образование

2 сервитьори, основно/средно образование

2 рецепционисти в хотел,  средно образование, английски език

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование

20 работници, промишлено производство, основно/средно образование

8 складови работници, основно/средно образование

1 продавач консултант, средно образование

1 помощник-готвач, основно/средно образование

2 автомеханици, основно/средно образование

1 електромонтьор, средно образование

1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование

1 шпакловчик, основно/средно образование

2 продавачи в павилион, основно/средно образование

1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование

 

Други СРМ към деня

 

10 камериер, средно/основно образование

2 пикола, средно образование, английски език

2 администратори в хотел, средно образование, английски и руски език

2 готвачи, средно образование

2 портиери, средно образование

*Местата са за к.к. Слънчев бряг

 

5 специалисти по качество, висше образование, английски език, компютърни умения

5 шлосери матричари, основно/средно образование

5 техници механици – машини с ЦПУ, средно образование

10 мехатроници, средно образование

2 технолози, висше образование, английски език

30 машинни оператори, основно образование

*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

 

2 птицегледачи, без изискване за образование, за с.Борисово

1 камериер, основно образование, за с.Кранево

2 сервитьори, 2 готвачи – с опит, средно образование, за с.Кранево

1 стругар – струг с ЦПУ, средно професионално образование, опит 10 години

1 общ работник в автосервиз, основно образование

1 автомонтьор, средно образование, опит

1 снабдител доставчик, средно образование, шофьор кат.В

1 оператор въвеждане на данни, висше образование, компютърни умения

2 консултанти – продажби, висше образование, румънски и английски език, компютърни умения

2 камериери, основно образование, за к.к. Златни пясъци

1 работник в пералня, основно образование, за к.к. Златни пясъци

2 сервитьори, средно образование, за к.к. Златни пясъци

1 медицинска сестра, висше образование по специалността, 5 години стаж

1 мотокарист, без изискване за образование, правоспособност, за община Бяла

2 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно образование

1 графичен дизайнер – шевно производство, средно образование, опит

1 специалист по качеството – електроинсталационни изделия, средно техническо образование

1 ковач, работа с механизиран ковашки чук и преса, средно/основно образование, квалификация и опит

1 монтажник – производство на пластмасови изделия за баня, средно/основно образование, опит

1 мебелист, мебели за баня, средно/основно образование, опит

1 шлайфист, производство на мебели за баня, средно/основно образование

1 електротехник на автомобили, висше/средно образование – електроспециалности, компютърни умения, опит

2 работници в цех за производство на пчеларски продукти и изделия, средно/основно образование

2 общи работници – металообработване, средно/основно образование

1 майстор на закуски, без изискване за образование, опит

3 камериери, основно образование, за к.к. Златни пясъци

2 работници – товаро-разтоварни дейности, шевно производство, средно образование, правоспособност за мотокаристи

2 комплектовачи в шевно производство, средно образование

1 работник – поддръжка на сгради в училище, средно техническо образование

2 общи работници – промишлено производство, основно образование

1 касиер – човешки ресурси, средно/висше икономическо образование, компютърни умения, опитът е предимство

1 машинист – булдозер, основно образование, правоспособност, опит

1 общ работник – пълнене на безалкохолни напитки, основно образование

1 продавач – изпълняване на поръчки по телефон, средно образование

2 хигиенисти, офиси – едното място е на 4 часа, основно образование

5 гладачи, основно образование, опит

2 накатвачи, основно образование, опит

1 ОТКК в шевно производство, средно образование, опит

1 общ работник – конегледач, основно образование, шофьор кат.В и С

2 хигиенисти – на производствено оборудване, основно образование

2 уеб програмисти, висше образование – КСТ/КТТ, английски език

1 младши учител в частна детска градина, висше образование- ПУП, НУП, ПНУП, социална икономика, психология

1 работник – поддръжка на сгради, основно образование, опит

1 артист хорист – сопран, 1 артист солист – тенор, 1 оркестрант – тромбонист, висше образование – съответно класическо пеене и тромбон, английски, италиански и френски език, компютърни умения – работа с SIBELIUS

1 шлосер, основно/средно образование, опит

1 специалист по ценообразуване, средно икономическо образование, английски език, компютърни умения

2 гладачи – в пералня, основно образование

1 мияч в заведение, без изискване за образование

2 свиневъди, без изискване за образование, за с.Николово

1 технолог – в машиностроене, висше техническо образование, компютърни умения, опит

5 машинни оператори, средно образование

4 комплектовачи – производство на електроинсталационни изделия, средно/основно образование

2 настройчици на преси – производство на електроинсталационни изделия, висше/средно техническо образование

2 опаковачи – производство на инструментална екипировка, средно образование

4 животновъди, без изискване за образование, опитът е предимство, за с.Щръклево

1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше образование – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство

4 работници – стоманобетонови конструкции, средно образование

2 работници – подови облицовки и настилки, средно образование

1 камериер, средно образование

1 рецепционист в хотел, средно образование, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство

10 монтажници – сглобяване на детайли, сезонна заетост, средно образование

2 общи работници в склад – шевно производство, основно образование

20 опаковачи на чорапни изделия, основно образование

1 работник – поддръжка на спортни съоръжения, основно образование

1 обслужващ в погребално бюро, средно образование

2 корпусници в цех за мека мебел, средно образование, 2 години опит

2 конструктори в мебелно производство, висше образование, компютърни умения, работа с AutoCAD 3D, 2 години опит

10 машинни оператори, 4 докери, 7 помощник-оператори на кантиращи машини, 2 общи работници, 2 опаковачи, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно образование

10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно образование

1 мияч на камиони, основно образование

2 общи работници в склад, основно образование

1 координатор на поръчки, висше образование, английски език, компютърни умения

5 машинни оператори – производство на филтри, основно образование

6 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно образование

1 общ работник – поддръжка на тревни площи – на 4 часа, основно образование

2 камериери, основно образование, за к.к.Камчия

1 транжор, 1 пълнач на колбаси, 1 пакетировач, 1 общ работник, 1 хигиенист – месопреработване, основно/ средно образование

1 продавач пласьор – разносна търговия, средно образование сезонна заетост, подходящо за студент

9 шофьори – разносна търговия, кат.В/С, средно образование, опит

1 главен мениджър на лаборатория, висше образование – химия, мин.1 година производствен опит, за гр.Девня

2 работници на лазер машина – металообработване, висше/средно образование – машинни специалности, компютърни умения

2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно образование

1 полевъд, средно/висше аграрно образование, компютърни умения, опит, за с.Бръшлян

1 общ работник – озеленител, без изискване за образование

1 изпълнител – автомонтьор и шофьор кат.С, средно техническо образование, работа в с.Иваново

2 камериери, средно образование, сезонна заетост, за гр.Приморско

7 оператори на автоматизирана линия за поцинковани галванични детайли, средно/основно образование, подходящо за студенти

43 служители в магазин от търговска верига, средно образование

7 охранители – за инкасо екип, средно образование, шофьори кат.В

2 оператори на металообработващи машини, средно техническо образование, за обучение

1 фрезист /машини с ЦПУ, 1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо образование, правоспособност, опит

6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно образование

1 диспечер – транспорт, средно образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство

3 работници в производство на конуси от картон, основно/средно образование, подходящо за мъже

1 касиер в бензиностанция, средно образование, компютърни умения, шофьор кат.В

8 сортировачи, химическо производство, основно образование

4 животновъди, начално образование, опит, за с.Ново село

1 водач на селскостопански машини, средно образование, правоспособност, опит

2 помощник-фармацевти, висше образование по специалността, за едното място може и без опит

1 електроинженер, висше образование по специалността, владеенето на английски/турски език е предимство, компютърни умения, 3 години стаж

2 сервитьори, средно образование, сезонна заетост, за крайпътно заведение в община Бяла, област Варна

1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно образование, правоспособност

8 общи работници в машиностроенето, основно образование

10 общи работници за поддържане на сгради, основно образование

3 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно образование, компютърни умения, опит

3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за образование

3 складови работници за търговия и битова химия, за едното място се изисква шоф. книжка кат. В или С

1 разкройчик, 1 мебелист монтажник – в дърводелски цех, средно образование, 1 година опит, за с.Щръклево

5 машинни оператори – производство на керамични и санитарни изделия, средно образование, компютърна грамотност

2 шофьори на автобус – международни пътнически превози в Европа, кат.Д, средно образование, 5 години опит

4 миячи – ръчно миене на МПС, без изискване за образование

3 бармани – бензиностанция, средно образование

1 общ работник – за обучение като железар или заварчик, основно образование

1 преводач, средно техническо образование, гръцки език

1 електрозаварчик, основно образование, владеенето на гръцки език е предимство

1 социален асистент, средно образование

1 помощник-готвач, средно образование

1 кранист – ел.портален кран, средно образование, правоспособност

2 помощници в кухня, средно образование

2 готвачи, средно професионално образование, опит

8 оператори – спомагателни съоръжения, средно професионално образование

3 складови работници, средно образование

5 монтажници на дребно и средно габаритни съоръжения, средно образование

3 продавачи консултанти, средно образование

1 транжор, средно образование

1 чистач в търговски обект, средно образование

2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма, средно образование, опит, командировки до Германия

1 проектант конструктор, средно/висше техническо образование, работа с AutoCAD

2 зареждачи – линия за прахово боядисване на тръби, основно образование

2 опаковачи на метални изделия, средно образование

6 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокаристи

3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, стаж

1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, стаж

3 инженери по качеството, висше техническо образование, английски/немски език, компютърни умения

40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно образование

1 инженер – опаковки, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж

27 апаратчици – химически процеси, средно образование, стаж

1 технолог – механична обработка, висше техническо образование, компютърни умения, стаж

1 инженер конструктор, висше техническо образование, компютърни умения, стаж

1 настройчик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо образование, стаж

10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо образование, опит

1 механик – поддръжка на хидравлични преси и металообработващи машини, средно техническо образование, опит

10 шлосери пресьори, средно техническо образование, опит

4 монтажници на мебели, средно образование, опит

5 стругари, средно професионално образование

2 електрончици, средно професионално образование

5 оператори на металорежещи машини, средно професионално образование

8 заварчици СО, средно образование

9 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно образование

2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за образование

10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно образование, опит

1 заварчик, средно техническо образование, 2 години опит

6 общи работници в строителството, основно образование

1 охранител – автопатрул, средно образование, шофьор кат.В

5 електрозаварчици, средно техническо образование, квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит

5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо образование, правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит

3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо образование, опит

5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо образование, квалификация, 2 години опит

1 стругар, 1 фрезист, 2 общи работници – машиностроене, средно образование (техническото е предимство)

1 спедитор, висше икономическо образование, владеенето на английски език е предимство

3 шлосери монтьори, средно специално образование, опит

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално образование

1 заварчик – СО, основно образование, правоспособност, трета квалификационна степен

1 стругар – валов струг, спедно техническо образование

3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно образование, подходящо за мъже

5 шофьори – международни превози, средно образование, квалификация

3 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно образование, сръбски език, 1 година стаж

2 шофьори – международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно образование

4 мотокаристи, средно техническо образование, правоспособност, за едното място се изисква шофьорска книжка кат.В

2 електрокаристи, средно образование, правоспособност, опит

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно образование, италиански език

2 помощник-готвачи – столово хранене, средно образование

3 помощник-готвачи, средно образование

1 фризьор, основно/средно образование, опит

10 продавачи консултанти на закуски, средно образование

1 готвач – столово хранене, средно специално образование, 5 години стаж

2 маникюристи педикюристи, средно специално образование/завършен курс/опит

2 бармани, средно образование, опит

3 готвачи, средно професионално образование, 1 година опит

2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения

1 майстор на закуски, без изискване за образование, опит

2 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит

2 бармани сервитьори, средно образование

5 сервитьори, средно образование, може и без опит, едното място е на 4 часа

2 моделиери на облекла, средно професионално образование, компютърни умения

4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно образование

3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално образование

11 оператори на плетачни машини за чорапи, средно образование

5 шивачи на чорапи, основно образование

4 тапицери, 4 шивачи на тапицерия, средно образование, опит

6 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование

4 кроячи, средно образование

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование

32 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование

49 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

*Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Литва. Работните места са за професиите – инженер по измервания и мехатроник. Работодателят е компания UAB „Stigma“ –www.stigma.lt; Повече информация можете да намерите ТУК и ТУКhttp://eures.bg/trl.jobinfo.asp?id=32&job=2261; или на ел.поща : E.Bogdanova@az.government.bg, тел. 0879 006 146.

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За обучение по време на работа

 

2 куриери в служба/офис, средно/основно образование

1 барман, основно образование

1 помощник-готвач, основно образование

2 работници, поддръжка на сгради, основно образование

1 сервитьор, основно/средно образование

2 бармани, основно образование

3 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно образование

 

Други СРМ към деня

 

1 носач товарач, основно образование /за гр.Бяла/

1 водач на мотокар, средно образование, правоспособност /за гр.Бяла/

1 главен специалист, средно образование /за гр.Борово, Община/

1 медицинска сестра, полувисше образование по специалността /за гр.Бяла/

1 детски учител, висше образование по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/

1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно образование /за гр.Бяла /

1 счетоводител, висше иконом.образование /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо образование /за гр.Две могили/

13 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

1 възпитател I-IV клас, висше образование /за с.Новград/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ – висше образование, за гр.Сеново

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.