Свободни работни места в област Русе

0
287
към 3 юни 2019 г.

към 2 януари 2019 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 хигиенисти в заведение, средно/основно обр.

1 учител по японски език, гимназиален етап, висше обр – приложна лингвистика

1 хигиенист в училище, средно обр

1 рецепционист/ка хотел, средно обр, компютърни умения, английски език

1 учител по философия и история и цивилизация, гимназиален етап, висше обр. по специалността, компютърни умения, мин. 5 години стаж

1 отчетник в счетоводство, средно икономическо/висше обр, компютърни умения, опит

1 оператор въвеждане данни, средно обр, компютърни умения

2 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

1 психолог в социално заведение – на 4 часа, висше обр. по специалността

2 социални асистенти в социално заведение, средно/основно обр.

2 медицински сестри в социално заведение, висше обр. по специалността

1 пазач НВО в социално заведение, средно обр., с квалификация за огняр

1 ситопечатар, автомобилна промишленост, висше обр. – инженер химик, английски език, компютърни умения, опит

1 продавач консултант в магазин за облекла, средно обр, опит

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., работа само втора смяна

32 обслужващи магазин – търговски вериги, средно обр.

6 продавачи консултанти в хипермаркет за стоки за дома, средно/средно професионално обр., компютърни умения, подходящо за мъже

3 касиери, 4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

2 касиери в магазин за хранителни стоки, средно обр, опитът е предимство

2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, за кв.Долапите

2 обслужващи бензиностанция – касиери, средно обр.

1 камериер/ка , средно/основно обр

1 работник производство на закуски, средно/основно обр., опитът е предимство

2 продавачи на закуски в училищни бюфети, средно обр.

4 продавачи – грил павилион, основно/средно обр

1 помощник-готвач в социално заведение, средно обр., квалификация

1 готвач – на 4 часа, средно/основно обр., опит

3 готвачи в ресторант, средно/основно обр, опит

10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт

36 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

3 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат.В

4 инсталатори на оптични кабели, 3 строителни работници, средно/основно обр., шофьори кат.В

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

1 строителен техник, висше/средно обр. по специалността

1 ключар, средно обр., възможно обучение

1 работник поддръжка – автокомплекс, средно техническо обр.

1 хигиенист в автокомплекс, основно/средно обр.

12 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.

2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С

4 складови работници, средно/основно обр

1 работник в склад за метални детайли за ВиК и отоплително оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, шофьор кат.В

1 електромонтьор – отчитане на електромери, средно техническо обр., за община Иваново

2 електротехници в производство на електроинсталационни изделия, средно обр, квалификация

2 мехатроници в производство на пластмасови изделия, средно техническо обр

1 автокранист (до 60 тона), средно/основно обр., правоспособност

5 машинни оператори, производство на пелети, основно обр.

2 общи работници – пакетиране на въглища, средно обр.

5 строителни работници – монтаж гипсокартон, фаянс, шпакловки, боядисване, без изискване за обр., опитът е предимство

10 монтажници на електронни елементи, средно обр.

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на машина за изработка на фаски, средно техническо обр.

2 оператори на машина за лазерен разкрой, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр

2 сапанджии, средно техническо обр., правоспособност

3 заварчици в производство на метални изделия, средно/основно обр.

3 оператори на металообработващи машини, производство на метални изделия, средно техническо обр

4 комплектовачи и мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност

2 механици за поддръжка на металообработващи машини, висше/средно професионално обр., опит

4 бояджии на метални изделия, средно обр., опит

3 машинни оператори, 1 общ работник, 3 пакетировачи – производство на дървени рамки, средно обр.

3 електрозаварчици в производство на метални конструкции , средно/основно обр.,правоспособност

7 монтьори на промишлено оборудване в производство на метални конструкции, средно/основно обр

6 оператори на преса – производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

1 разкройчик за пакетен разкрой, средно/основно обр., 3 години стаж на такава позиция

5 машинни оператори, 3 настройчици на машини, автомобилна промишленост, средно професионално/ средно общо обр

10 оператори, производство на санитарна керамика, средно обр., опитът е предимство

3 електромеханици, производство на санитарна керамика, средно/висше обр., ІV квалификационна степен по електробезопасност

2 фрезисти, универсална фреза, средно/основно обр

6 заварчици МИГ/МАГ, правоспособност

27 работници, плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

10 шивачи, 4 кроячи, обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

10 работници, спомагателни дейности в обувно производство, средно/основно обр.

1 окачествител на платове, средно обр., английски/френски език, опитът е предимство

1 крояч, средно обр., опит, за гр.Мартен

55 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

156 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 продавач бизнес услуги, средно/висше обр. – икономика, СУ, маркетинг

1 организатор произвоство, средно обр. – технология на облеклото

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. – техническо

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. – икономика

2 оператори въвеждане на данни, средно обр. – информатика

1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр. – специално

4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

1 маникюрист, средно обр.- специално

1 козметик, средно обр.- специално

2 възпитатели, висше обр. – педагогика

2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. –  КСТ, компютърни науки

1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. –  КСТ, компютърни науки

1 машинен инженер, висше обр. – техническо

2 инженери електрообзавеждане, висше обр – техническо

2 инженери електрончици, висше обр. – техническо

2 счетоводители, висше обр. – икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. –  управление и администрация

1 експерт застраховане, висше обр. – икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

1 организатор маркетинг, средно/висше обр. – маркетинг, икономика

1 педагог, висше обр. – педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. – икономическо

1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. – управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 кофражисти, средно  обр. – строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. – строителство

2 арматуристи, средно  обр. – строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

– За обучение по време на работа

 

2 монтажници дограма.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

1 технически изпълнител, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 маникюрист, средно обр.

1 козметик, средно обр.

1 носач-товарач на стоки, основно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 счетоводител, оперативен, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант (оптика), средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

10 продавачи консултанти, средно обр.

1 сервитьор, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител в детска градина, висше обр., предучилищна/начална училищна педагогика /за с.Горно Абланово/

1 машинист, автовишка, средно обр., шофьор кат.С  /за гр.Борово/

1 електромонтьор, средно обр., шофьор кат.С /за гр.Борово/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.