Свободни работни места в област Русе

0
217
към 16 декември  2019 г.

към 01 април 2019 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 миячи на съдове, средно обр.

5 бармани, средно обр.

6 готвачи, средно обр.

6 обслужващи мини бар, средно обр.

5 работници в кухня, средно обр.

15 сервитьори, средно обр.

4 сладкари, средно обр.

20 работници поддръжка на общи части и басейни, средно обр.

3 валета – хотелско домакинство, средно обр.

11 общи работници, средно обр.

28 камериерки, средно обр., опитът е предимство

5 работници/чки в пералня, средно обр.

*Работните места са за к.к.Златни пясъци и гр. Обзор

 

10 охранители в магазини, средно обр.

5 електромонтьори, средно обр., квалификация

1 касиер информатор и 8 обслужващи магазин за строителни м-ли – дом и градина, средно обр., опит

3 технически сътрудници, средно обр., компютърни умения

1 готвач в детска градина, средно обр., квалификация готвач, опит, за с. Николово

1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр. по специалността, владеене на английски или испански език, компютърни умения Photoshop, Corel draw, опит

1 пазач-портиер, средно/основно обр.

1 карвинг декоратор, средно обр.

1 главен сервитьор и 2 сервитьори , средно обр.

2 помощник готвачи и 2 помощник сладкари, средно обр.

5 сортировачи и 4 общи работници в чорапно производство, средно/основно обр.

1 технолог на кожени чанти и аксесоари, средно обр., възможност за обучение

3 шивачи на кожени чанти и аксесоари, средно/основно. обр, възможност за обучение

3 шивачи права машина, средно/основно обр.

3 дестилатори за производство на спиртни напитки, основно обр., за кв. Средна кула

1 учител  начален етап  в частна занималня, висше НУПЧЕ, компютърни умения, опитът е предимство

5 работници на поточна линия за PVC / AL дограма, средно техническо обр. е предимство, опитът е предимство

3 бояджии на метални изделия в производство на подемно-транспортни машини, средно/основно обр.

2 специалисти технически контрол в производство на подемно-транспортни машини, висше обр. -машинен инженер или средно техническо обр.

5 заварчици, в производство на подемно-транспортни машини, средно обр., правоспособност

6 общи работници, в производство на подемно-транспортни машини, средно/основно обр.

5 консултанти продажби в детски магазин, средно обр., владеенето на английски език е  предимство

1 супервайзор в чорапно производство, средно обр., компютърни умения

2 работници в производство и монтаж на PVC / AL дограма, средно обр.

1 валутен касиер, средно обр., само нощни смени

1 управител в преработващата промишленост, средно бр.

3 контрольори на качеството в производството на плетива, средно обр.

10 оператори на шевни машини и 10 оператори на плетачни машини в производство на плетива, средно/основно обр.

7 гладачи в производство на плетива, средно/основно обр.

5 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.

1 завеждащ административна служба в детска градина, средно икономическо обр., компютърни умения, опит

1 супервайзор сектор в магазин за обзавеждане за дома, висше/средно обр, английски език, компютърни умения, опит в бранша е предимство

1 началник смяна шиене, висше обр. специалност Компютърни технологии, владеене на английски, македонски и хърватски език на добро ниво, работа с MS Office Suite, опит със  SAP, 2 години стаж по специалността

1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, 2 год стаж по специалността

1 диагностик МПС / ГТП, висше/средно обр. в направление ДВГ и транспорт, кат В/С,  компютърни умения, 3 год стаж по специалността

1 технически сътрудник ГТП, средно обр в направление ДВГ и транспорт, кат В/ С,  компютърни умения, опитът е предимство

10 работници линия за тръбна, средно обр

1 продавач в павилион за сувенири, средно обр, английски език, шоф кат В с личен автомобил

4 почиствачи на метални отливки, средно/основно обр.

3 сапанджии, средно/основно обр.

5 комплектовачи и мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност

4 заварчици СО2 и 4 шлосери, средно/основно обр.

1 обслужващ бензиностанция,  само нощни смени

6 касиери и продавач-консултанти в магазин, средно обр.

1 лаборант в производство на бои и лакове, средно/висше обр. – химия, опитът на сходна позиция е предимство

10 работници в производство на бои и лакове, средно обр., опитът на сходна позиция е предимство

1 чистач/хигиенист в офис и сервизни помещения, средно/основно обр

1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения

1 техник механик в производство на филтри за автомобили, средно техническо обр.

1 електромеханик в производство на филтри за автомобили, средно техническо обр.

1 технолог в производство на филтри за автомобили, висше обр – машинен инженер, английски език, компютърни умения

1 настройчик на машини в производство на филтри за автомобили, средно обр.

10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно обр.

2 медицински сестри в социално заведение, висше обр по специалността

5 чистачи/хигиенисти на офиси и жилищни сгради, средно обр

1 машинен оператор, мелене в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр

2 манипуланти в промишлеността  /щанцьор в производство на електроинсталационни изделия/, средно/основно обр

5 комплектовачи в производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр

2 рецепционисти в хотел, средно или по- високо обр, английски език, компютърни умения, опитът на сходна позиция е предимство

1 шофьор на линейка- по проект «Създаване на социално предприятие в КОЦ Русе», средно обр, кат С

1 медицинска сестра- по проект  « Създаване на социално предприятие в КОЦ Русе», висше обр. по специалността

3 водопроводчици за външни ВиК ремонти, средно техническо обр.

4 продавачи на павилион за сладолед, средно обр, сезонна заетост

3 складови работници, бързо оборотни стоки, средно/основно обр.

12 зидаро-мазачи, 5 арматуристи, средно/основно обр., професионален опит

2 строителни ел.техници, средно техническо обр.

2 миячи на превозни средства, без изискване за образование (по чл 55в  от ЗНЗ – продължително безработни лица)

2 шофьори на товарен автомобил, средно обр, кат  С/СЕ (по чл 55а  от ЗНЗ –лица над 55г)

1 мениджър екип, висше обр, компютърни умения

4 монтажници на корпусна мебел, 3 мебелисти,средно обр, опит

3 тапицери на мека мебел, средно обр

1 продавач-консултант – на 4 часа, средно обр. (по чл 52 от ЗНЗ – лица с трайни увреждания)

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр. (по чл 51 /2/ от ЗНЗ – лица с трайни увреждания)

1 общ работник в шивашко производство, основно/средно обр. (по чл 51 /2/ от ЗНЗ – лица с трайни увреждания)

1машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр, опит 1година (по чл 53а от ЗНЗ – самотни родители с деца до 5г възраст), за гр Мартен

1 ръководител звено – общински гори, висше обр. специалност „Горско стопанство”, квалификация .  регистрация за лесовъдска практика, компютърни умения, кат В,опит

6 работници озеленяване, основно обр., работа с моторна коса, опит

1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство

5 шофьори международни превози – за ЕС, средно обр., владеенето на английски, немски или френски език е предимство

5 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.

10 шивачи, 4 кроячи в обувно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

4 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

2 монтажници на гипсокартон, средно/основно обр.

5 оператори на преса, 2 шлосери монтьори – производство на огнеупорни изделия, средно обр.

2 монтажници на газови и отоплителни инсталации, средно обр.

10 оператори – маслодобивно производство, средно обр., опитът е предимство

2 общи работници – маслодобивно производство, основно обр.

2 електромеханици, производство на санитарна керамика, средно обр., ІV степен на електробезопасност, опит

30 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство

2 хигиенистки, административна сграда – на 3 часа, без изискване за обр.

9 продавачи консултанти, 7 касиери, търговска верига, средно обр.

1 механик поддръжка на дървообработващи машини, средно техническо обр., опит

5 спедитори, висше/средно обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 обслужващ кулинарен щанд в заведение за бързо хранене, средно обр., опит

1 работник в кариера, 1 пълнач пакетировач, 1 машинен оператор – обработка на камъни (скални материали), без изискване за обр., за с.Басарбово

3 обслужващи кулинарен щанд, 2 обслужващи магазин, 2 касиери – търговска верига, средно обр.

8 монтажници, електронни елементи, средно обр.

1 специалист маркетинг, висше техническо обр., английски език, препоръчително е и владеенето на румънски език, компютърни умения – OpenOffice, LibreOffice

1 шлосер, производство на опаковъчна техника, средно техническо обр.

1 контрольор по качеството, производство на стоманени тръби и профили, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

2 работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.

2 накатвачи на плат, средно/основно обр.

2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.

3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат

1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

3 сервитьори, средно обр., опитът е предимство

1 социален работник – социално заведение, висше обр. – социални дейности, социална педагогика, компютърни умения, опитът е предимство

5 шивачи, 2 гладачи – на облекла, средно/основно обр., подходящо за живеещи в гр.Мартен, с.Сандрово, с.Ряхово, гр.Сливо поле

1 барман – сервитьор, средно обр.

4 снабдители доставчици – търговия с бързооборотни стоки, средно/основно обр., шофьори кат.В

4 складови работници – търговия с бързооборотни стоки, средно/основно обр.

4 оператори, поточна линия – поцинковане и хромиране на метални детайли, средно обр.

10 обслужващи магазин – търговски вериги, средно обр.

3 помощници в магазин – ВиК и строителни материали, средно обр., подходящо за мъже

2 кроячи, текстил, средно/основно обр., опит

2 контрольори качество, шевно производство, средно обр., опит

1 моделиер конструктор на облекла, средно обр., компютърни умения, опит

2 технолози на облекла, средно обр., опит

10 разфасовачи, 10 пакетировачи – преработка на птиче месо, без изискване за обр., за гр.Разград – служебен транспорт

30 служители запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения, местата са подходящи и за студенти

5 медицински сестри – болнично заведение, висше обр. по специалността

3 лекари – болнично заведение, висше медицинско обр.

1 продавач консултант в магазин за промишлени стоки, средно обр., опит

3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

1 санитар, социално заведение, средно обр.

3 гледачи на животни, основно/по-ниско обр., подходящо за живеещи в селата Николово, Просена и Долно Абланово

1 бластьор, бояджия на метални конструкции, средно обр., опит

2 апаратчици – химически процеси, 1 апаратчик – разфасовки, средно обр.

1 техник КИПиА, средно обр., квалификация, 2 години опит

1 апаратчик – синтез, средно обр., 2 години опит

2 лаборанти – химическа лаборатория, средно обр., 2 години опит, квалификацията по органичен синтез е предимство

1 старши лаборант – експерт MSDS, химическо производство, средно обр., квалификация, 2 години опит

1 електротехник, средно техническо обр., квалификация по безопасна експлоатация на преносни и разпределителни газопроводи и за работа със съоръжения под налягане, 2 години опит

2 магазинери в склад, чорапно производство, средно обр., компютърни умения

6 шивачи в чорапно производство, средно/основно обр.

2 шивачи, 2 ръчници – производство на кожени изделия, средно/основно обр., опитът е предимство

1 санитар – частно социално заведение, средно обр., подходящо за живеещи в с.Николово

4 работници, промишлено производство, средно обр., правоспособност за мотокарист/електрокарист

2 касиери в бензиностанции, средно обр.

2 електрозаварчици – производство на тръби и профили, средно обр., квалификация

2 механици, 2 електромонтьори – производство на тръби и профили, висше/средно техническо обр.

5 опаковачи, 2 общи работници – производство на тръби и профили, средно/основно обр.

2 чистачи на производствени помещения, без изискване за заемане

3 машинни оператори – производство на инструменти, производство на електроинсталационни изделия, средно/основно обр.

1 складов работник – семена и препарати за растителна защита, средно обр., шофьор кат.В, правоспособност за мотокарист

1 лаборант – строителна лаборатория, средно специално обр. (строителен техникум), компютърни умения

2 ловци на бездомни кучета, средно обр., кат.В/С

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

5 работници, плетачна машина, чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

31 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

111 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

– За стажуване

 

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 консултант поддръжка на софтуер, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 продавач бизнес услуги, средно/висше обр. – икономика, СУ, маркетинг

1 организатор произвоство, средно обр. – технология на облеклото

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. – техническо

2 преподаватели, център за професионално обучение, висше обр. – икономика

2 оператори въвеждане на данни, средно обр. – информатика

1 технолог алкохолни и безалкохолни напитки, средно обр. – специално

4 ръководители счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

1 маникюрист, средно обр.- специално

1 козметик, средно обр.- специално

2 възпитатели, висше обр. – педагогика

2 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. –  КСТ, компютърни науки

1 монтьор на компютърна апаратура, средно/висше обр. –  КСТ, компютърни науки

1 машинен инженер, висше обр. – техническо

2 инженери електрообзавеждане, висше обр – техническо

2 инженери електрончици, висше обр. – техническо

2 счетоводители, висше обр. – икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. –  управление и администрация

1 експерт застраховане, висше обр. – икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

1 организатор маркетинг, средно/висше обр. – маркетинг, икономика

1 педагог, висше обр. – педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. – икономическо

1 оперативен счетоводител, средно/висше обр. – икономическо

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. – управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 кофражисти, средно  обр. – строителство

2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно  обр. – строителство

2 арматуристи, средно  обр. – строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно  обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

 

– За обучение по време на работа

 

2 монтажници дограма.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

1 технически изпълнител, средно обр.

1 автомонтьор, основно/средно обр.

1 маникюрист, средно обр.

1 козметик, средно обр.

1 носач-товарач на стоки, основно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 счетоводител, оперативен, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

1 продавач консултант (оптика), средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

10 продавачи консултанти, средно обр.

1 сервитьор, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 общ работник, основно образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.