Свободни работни места в област Русе

0
191
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

към 24 септември  2019 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

5 спасител в басейн, средно обр.

3 администратори, висше/средно обр., английски език

16 сервитьор, средно обр.

7 камериерки, средно обр., опитът е предимство

4 работник/чка в пералня, средно обр.

*Работните места са за Китен и Несебър

 

Други СРМ обявени в ДБТ

 

2 обслужващи магазин търговска верига, средно обр

1 образователен медиатор, висше/средно икономическо обр., учителска правоспособност

1 учител по философия, висше обр по специалността, учителска правоспособност

3 електромеханици в мебелно производство, висше/средно обр.

4 складови работници в мебелно производство, средно обр.

16 работници разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр.

5 тапицери в мебелно производство, средно обр.

4 общи работници в мебелно производство, средно обр

2 образователни медиатори, висше/средно обр

1 учител ЦДО, начален етап, висше обр.

1 хигиенист в детска градина, средно обр.

1 офис асистент, висше/средно обр, английски език, компютърни умения

4 корпусници, корабостроене и кораборемонт, средно обр., опит-предимство

4 заварчици, корабостроене и кораборемонт, средно обр., опит-предимство

1 хигиенист в заведение за бързо хранене, средно/основно обр

1учител  ЦДО, висше обр., английски език, компютърни умения – за гр. Мартен

5 тапицери в мебелно производство, средно обр

4 общи работници в мебелно производство, средно обр

2 кроячи в шивашка промишленост, средно/основно обр

1 банцингар, средно/основно обр

1 офис сътрудник, висше/средно обр, компютърни умения

3 общи  работници/ръчник в шивашка промишленост, средно/основно обр

3 машинни оператори на пелетираща машина, основно обр.

1 началник цех, висше техническо обр.

1 технолог, висше техническо обр., английски език, SolidWorks, AutoCAD

1 шофьор на училищен  автобус, кат С/D, средно обр.,

1 старши техник КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 5г.

1 експерт системен софтуер база данни в химическа промишленост, висше обр. по специалността, владеене на SQL, PL/SQL, английски език, опит 1г на сходна позиция

1 инженер технолог опаковане на продукция в химическа промишленост, висше техническо обр., английски език, 3г опит

1 експерт маркетинг в химическа промишленост, висше обр по специалността, владеене на WordPress, Survey Monkey platform, английски език

3 апаратчик синтез в химическа промишленост, средно обр./химия/

2 бункеристи в химическа промишленост, средно обр

2 техника  КИП и А в химическа промишленост, висше обр. Автоматика на производството/Електроника, опит 1г.

2 лаборанти в химическа промишленост, химическо образование

1 техник-механик в химическа промишленост , средно/висше техническо обр., опит

2 шлосери в химическа промишленост, средно техническо обр., правоспособност за заваряване, опит в производство

3 апаратчици производство в химическа промишленост, средно техническо обр., опит в производство

1 хигиенистка в детски център, средно обр., на 4 часа

3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения

1 учител по музика в детска градина, висше по специалността, компютърни умения

36 болногледачи по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, средно обр.

2 хигиенисти/ки производствени помещения, средно/основно обр.

1 учител информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността

1 хигиенистка в детски център, средно обр., на 4 часа

1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 хигиенистка в детска градина, /за кв. Средна кула/

3 контрольори качество в чорапно производство, средно обр, компютърни умения

1 учител по музика в детска градина, висше обр. по специалността, компютърни умения

36 болногледачи по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, средно обр.

15 шофьори международни превози в ЕС, Норвегия, Швейцария, кат СЕ, ADR

1 учител по английски език гимназиален етап, висше обр по специалността, опит 3г, компютърни умения, на 4 часа

1 учител по български език и литература гимназиален етап, висше обр. по специалността

8 работници сглобяване на детайли в автомобилна индустрия, средно обр.

1 учител математика, прогимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения, опит 1г.

3 машинни оператори металообработващи машини, средно обр.

2 шлосери в производство на машини за селско и горско стопанство, средно обр.

1 учител ЦОУД, в прогимназиален етап, висше обр НУП

1 социален работник в училище, висше обр., на 4 часа

1 учител по философия гимназиален етап, лекторски часове, висше обр. по специалността

1 учители ФВС, прогимназиален етап висше обр. по специалността

1 хигиенист складови и санитарни помещения, средно/основно обр.

1 хигиенист административни помещения, средно/основно обр., опит

1 сценичен работник, средно обр.

1 шивачка, средно обр., опит в областта на бутиковите облекла е предимство

1 специалист търговия, средно икономическо обр., компютърни умения, за лице с намалена работоспособност

2 снабдители доставчици магазин хранителни стоки, средно обр., кат В/С /бус/

6 продавач-консултанти в магазин хр. стоки на самообслужване, средно обр.

1 водач на мотокар в производство на тръби и профили, средно обр., правоспособност, /за с. Иваново/

6 работници тръбна линия, , средно/основно обр.

4 оператори металорежещи машини, висше/средно обр. /машиностроителна специалност/

2 контрольори качество в производство на тръби и профили, средно техническо обр., опитът е предимство

1 социален работник в училище, висше обр. –  хуманитарни, обществени и правни науки, компютърни умения, на 4ч

3 водачи на челен товарач – фадромисти, правоспособност за управление ПСМ, 1г. стаж

5 машинни оператори на спомагателни съоръжения, средно/основно обр., стаж в производство

1 общ работник в производство свързващи елементи, средно/основно обр.

1 матричар в производство свързващи елементи, средно обр, опит 5г.

1 организатор производство свързващи елементи, средно обр

4 обслужващи магазин търговска верига, средно обр.

10 комплектовачи в производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

1 автомонтьор, средно обр., опит 3г.

1 учител по биология гимназиален етап, висше обр. по специалността

4 работници саниране и гипсокартон,  8 общи работници строителство

3 настройчици на шприц машини, средно обр.

3 склададжии, средно обр.,  кат В, свидетелство за управление на мотокар, компютърни умения

8 работници промишлено производство, средно обр

6 манипуланти производство, средно обр

6 опаковачи в промишлено производство, средно обр

2 специалисти застрахователна дейност,  висше/средно обр, английски език, компютърни умения

4 оператори на преса и 5 работници приготвяне на шамот в производство на огнеупорни изделия, средно обр.

3 работници в кухня/дюнерджии, средно обр

1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.

1 читалищен секретар, висше обр.- икономика/финанси, компютърни умения

5 работници производство на вино, средно/основно обр

2 продавачи/чки павилион закуски и скара, средно/основно обр.

1 фадромист, средно професионално обр, правоспособност, 3г стаж

1 техник – механик на сепарираща инсталация, средно професионално обр, 3г стаж

1 технически сътрудник на сепарираща инсталация, висше техническо обр., 3г стаж

3 химици – лаборанти, висше/средно обр. – химия, опит

1 учител български език и литература прогимназиален етап, висше обр. – българска филология, компютърни умения

1 шофьор на катафалка, кат C/D, средно обр., опит

2 шофьори на товарен автомобил, кат С/СЕ, средно обр.

2 общи работници в производство на изделия от метал, основно обр.

5 оператори на гладачна машина в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

4 складови работници – вътрешна логистика в чорапно производство, средно обр., компютърни умения, чужд език е предимство,предлага се обучение

8 опаковачи в чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

3 окачествители в чорапно производство, средно обр., предлага се обучение

12 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр, по чл 38 ЗХУ

4 шофьори на тежкотоварен автомобил над 12т, кат СЕ, средно обр.

5 складови работници и 8 обслужващи магазин стоки за бита, средно обр., опитът е предимство

4 санитари, болнично заведение, средно обр.

2 оператори на кантираща машина в производство на врати, средно обр.

3 помощник-разкройчик на ПДЧ, средно обр.

5 монтажници на корпусна мебел-вътрешен монтаж, средно обр.

5 опаковчици/пакетажници-мебелно производство, средно обр.

5 монтажници за външен монтаж на корпусна и мека мебел, средно обр.

1 конструктор на мебели, висше обр.

2 монтажници метални конструкции, средно обр./техническо обр. е прдимство/, кат В

1 ръководител на направление ИКТ, висше обр.- информатика и информационни технологии

1 магистър-фармацевт, висше обр.

2 водач на селскостопанска техника (тракторист), кат.Ткт

1 общ работник, промишлеността (производство на бои, лакове и подобни продукти), средно обр. (основно обр.)

5 общи работници в плетачно производство, ( товаро-разтоварна дейност), средно/основно обр.

1 общ складов работник (по чл.38, ал.1.от ЗХУ), средно обр., свидетелство за управление на високоповдигач (предимство)

4 апаратчици  в производство на биогориво, средно обр.,работното място е за  гр.Сливо поле

1 рецепционист хотел – средно обр., английски език (за малък хотел)

5 общи работници за вътрешно почистване на цистерни ,средно / основно обр.

1 счетоводител , висше обр.(икономика,счетоводство и контрол)

1 счетоводител ,средно обр.- може и без опит

10 строители на жилища, средно/основно обр.-може и без опит

1 помощник-готвач, средно обр.- социални грижи

5 медицински сестри,висше/средно обр.

1 помощник-възпитател, средно обр.

1 учител (лектор) по турски език, висше обр.

1 учител (лектор) по английски език, висше обр.

1 чистач/хигиенист,средно /основно обр., валидна здравна книжка

5 шивачи , дамско облекло, средно обр., професионален колеж

1 учител по история, висше обр. -история на България, география ,английски език

2 снабдители /доставчици на бързооборотни стоки, средно обр,  кат В

2 складови работници -бързооборотни стоки, средно/основно обр

10 лекари и 10 медицински сестри в болница, висше по специалността

1 учител начален етап  ЦДО, висше обр.- НУП

1 гумаджия, средно/основно обр., опит

2 бармани, средно обр.,

4 зареждачи  и 4 опаковчици   в промишлено производство, основно обр.

1 технически сътрудник, средно обр., немски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 международен шофьор, кат С+Е, средно обр, релация България-Словакия-Унгария

2 общи работници в шивашко производство, средно/основно обр., чл 41 ЗХУ

5 зареждачи в производство но електроинсталационни изделия, средно/основно обр

5 настройчици на машини в производство но електроинсталационни изделия, средно техническо обр.

4 кроячи в шивашко производство, средно/основно обр., опитът е предимство

9 машинни оператори на оверлог машина, средно/основно обр., опитът е предимство

21 машинни оператори права машина, средно/основно обр., опитът е предимство

20 машинни оператори, в автомобилна промишленост, средно обр, опита е предимство

1 учител биология и здравно осигуряване гимназиален етап, висше по специалността, компютърни умения ,опит

1 инженер конструктор в производство на индустриални машини, висше машинен инженер, английски език, компютърни умения SolidWorks/AutoCAD, опит

2 машинни оператори металорежещи машини / CNC/, в производство на индустриални машини, дредно обр., английски език, опит предимство

1 финансов контрольор в училище, висше икономическо обр, компютърни умения

1 логопед в социално заведение, висше обр. по специалността, опит 2 г.

3 машинни оператори на металорежещи машини, средно/основно обр, опитът е предимство

2 заварчици СО и 3 шлосери в производство на метални изделия, средно/основно обр, опитът е предимство

1 инженер проектант в производство на пневматични и хидравлични машини, висше обр електроника/автоматика

2 електротехници в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

2 мехатроници/шлосери в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

1 фрезист в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

1 заварчик в производство на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр, опитът е предимство

2 инженер-търговец в производство на пневматични и хидравлични машини, висше техническо обр

1 учител физическо възпитание и спорт, висше обр. /треньор волейбол, баскетбол или футбол/, компютърни умения, 5г стаж

1 хигиенист в заведение, средно/основно обр

1 технически изпълнител – тракторист, шоф кат Ткт

1 специалист качество в автомобилна индустрия, висше/средно обр., английски език, Power point, опит на сходна позиция – предимство

1 учител начален етап, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения

1 учител начален етап  ЦДО, висше обр. НУПЧЕ, английски език, компютърни умения

1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит, по чл 38 ЗХУ

2 експерти логистика, висше обр., английски и немски език, компютърни умения SAP системи, 3 г опит , по чл 38 ЗХУ

1 складов работник, в производство на автомобилни части, средно обр, свидетелство за управление на високоповдигач е предимство, шофьор кат В, по чл 38 ЗХУ

1 зареждач в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ

1 техник-механик, в производство на автомобилни части, висше обр. машинен инженер, английски език, компютърни умения AutoCAD, SolidWorks, апит 3 г., по чл 38 ЗХУ

1 работник сглобяване на опаковки, в производство на автомобилни части, средно обр, по чл 38 ЗХУ

1 младши експерт “административно обслужване”, висше обр., компютърни умения, /за с. Иваново/

1 продавач – консултант в търговска верига за хранителни стоки, средно обр., по чл 38 ЗХУ

2 готвачи топла витрина в хранителен магазин, минимален опит

5 продавач-консултанти, търговска верига, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 учител в детска градина, висше -ПУП

1 промишлен дизайнер в производство на санитарна керамика, висше обр по специалността, испански и английски език, Photoshop,  Corel draw, интернет приложения, опит 1 г по специалността по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и румънски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 организатор логистика, в производство на санитарна керамика, висше обр  магистър – икономика на търговията, испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, опит 1 г по специалността, по чл 38 ЗХУ

1 тапицер мека мебел, средно, опит 5 г по специалността, , по чл 38 ЗХУ

8 работници поддръжка железопътна мрежа, без изискване за образование

1 машинен оператор шиене, професионален колеж и квалификация , 3г стаж, по чл 38 ЗХУ

1 работник спомагателни дейности в обувно производство, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 хигиенист в детска градина, средно обр.

1 обслужващ работник в шивашка промишленост, средно обр., по чл 38 ЗХУ

1 технолог мебелно производство, висше обр по специалността, английски език, AutoCAD, опит,  по чл 38 ЗХУ

1 машинен оператор шиене /мека мебел/, средно обр., опит, по чл 38 ЗХУ

2 oпаковачи в пакетиране на сол ,средно обр.,подходящо за мъже

5 складови работници, средно обр., подходящо за хора с ТЕЛК

2 санитарки за частно социално заведение, средно/основно обр., подходящо за живущи в с. Николово

2 медицински сестри в социални услуги, висше обр.

1 хигиенист частна детска градина, средно обр.

1 портиер, транспортен портал, средно обр.

2 заварчици монтажници метални изделия, средно обр., опитът е предимство

10 машинни оператори производство на масла, средно обр., опита е предимство

1 офис мениджър, висше / средно икономическо или техническо обр., компютърни умения

1 водач мотокар в мебелно производство, средно/основно  обр., опит

4 зареждачи на машини в мебелно производство, средно/основно  обр.

1 служител в склад за авточасти, средно обр.

2 кроячи на текстил, опит

5 работници в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр.

1 общ работник в производство на подплънки и шевни материали, средно/основно обр., шофьор кат В/С

1 медицинска сестра за социално заведение, висше обр. – здравни грижи, компютърни умения, 1г. стаж

2 оператори в производство на щори, без изискване за обр.

15 машинни оператори за разкрой, кантиране и пробиване в мебелно производство, средно обр., фирмата предлага обучение

3 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност

5 електромонтьори, средно обр., квалификация

4 работници спомагателни дейности в производство на плетива, средно/основно обр.

1 координатор обслужване клиенти, висше обр, английски език, компютърни умения

1 помощник готвач в социално заведение, основно/средно обр., опитът е предимство

34 шофьори международни превози, средно обр., кат. С+Е, релация Европейски съюз, за част от позициите се изисква ADR

1 шлайфист, 1 полировач – мебелно производство, средно/по-ниско обр., опитът е предимство

8 монтажници, електронни елементи, средно обр.

9  работници спомагателни дейности в шевно производство/ръчници, средно/основно обр.

2 накатвачи на плат, средно/основно обр.

2 оператори на машини за шиене на копчета, средно/основно обр.

3 заварчици, производство на съдове под налягане, средно/основно обр., за младежи – предлага се обучение и придобиване на международен сертификат

1 склададжия, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

1 координатор – снабдяване и логистика, производство на съдове под налягане, средно/висше обр., английски/немски език, компютърни умения

3 тапицери – мебелно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

2 касиери в бензиностанции, средно обр.

2 оператори на заваръчен робот, средно техническо обр.

2 оператори на абкант, средно техническо обр.

6 работници, спомагателни шивашки дейности,  средно/основно обр.

39 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.

65 шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

 

– За стажуване

 

1 счетоводител, висше обр. – счетоводтво, икономика

1 промишлен дизайнер, висше обр. – дизайн

1 интериорен дизайнер, средно обр. – дизайн

1 оперативен  счетоводител, средно обр. – икономика

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 младши счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 ръководител счетоводен отдел, висше обр. – счетоводство и одит

3 експерти маркетинг, висше обр. – маркетинг, икономика

1 техник компютърни системи, средно/висше обр. –  КСТ, комп.науки

1 продавач – консултант, средно/висше обр. – икономика

3 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 организатор маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг, икономика

1 оперативен  счетоводител, средно обр. – икономика

1 главен счетоводител, висше обр. – икономика, счетоводство и контрол

1 експерт обществени поръчки, висше обр. – икономика, право

1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление

1 консултант продажби,  промоутър, средно/висше обр. – в областта на селското стопанство

 

 

– За обучение по време на работа

 

1 технически сътрудник, средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

1`уеб дизайнер, средно обр.

1 оперативен счетоводител, средно обр.

1 търговски сътрудник, средно обр.

1 асистент-офис, средно обр.

1 технически секретар, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

2 автомонтьори, основно/средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

1 продавач – консултант, средно обр.

2 електромонтьори, средно обр.

1 правен секретар, средно/висше обр.

2 оператори-въвеждане на данни, средно/висше обр.

2 общи работника, основно/средно обр.

1 продавач интернет услуги, средно/висше обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител ,начален етап в осн.образование, /за гр. Бяла/

1 учител по музика на 4 часа, висше образование, /за  гр.Бяла/

1 възпитател, висше образование,  /за  гр. Две могили/

1 учител теоретично обучение, висше образование /за гр. Борово/

1 учител общообразователен предмет, висше образование /за гр. Борово/

1 учител по биология и химия, висше образование, /за  гр. Бяла/

1 учител по математика, висше образование, /за гр. Бяла/

½ учител по физическо възпитание и спорт, висше образование, /за гр. Бяла/

½ учител по английски език, висше образование, /за гр. Бяла/

1 готвач, /за гр. Бяла/

1 домакин, /за гр. Бяла/

1 учител ,начален етап в осн.образование, /за гр. Бяла/

1 учител по математика и физика, висше образование /за гр.Борово/

1 учител по практика, висше образование /за гр.Борово/

1 учител по физ.възпитание и спорт,музика и изобразително изкуство, /за с. Новград/

1 учител по история, /за с. Новград/

2 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, /за с. Д.Студена/

1 ст.учител общообразователен учебен предмет /за с.Г.Абланово/

2 продавач-консултанти,средно образование /за с.Копривец/

1 учител по англ.език /за с.П.Косово/

1 учител по български език и литература /за с.П.Косово/

1 учител по история и цивилизация, география и икономика /за с.П.Косово/

1 електротехник /за гр.Бяла/

2 заварчици /за гр.Бяла/

2 монтажници /за гр.Бяла/

1 учител,начален етап в осн.образование в ГЦО/за гр. Бяла/

2 учител ,начален етап на осн.образование /за с.П.Косово/

1 учител в детска градина/за с.Кацелово/

1 общ работник  /за  с.Пиперково/

1 мл.експерт, висше образование /за гр.Борово/

1 учител в детска градина /за  гр.Две могили/

3 общи работници /за гр.Бяла/

8 машинни оператори, изделия от дърво, основно образование /за гр.Бяла /

2 продавач –  консултанти, средно образование /за с.Пиперково/

4 общи работници /за гр.Бяла/

 

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма обявени свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.