Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

към 31 май 2021 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 технолог, облекло , средно обр.,опит
 • 1 крояч ,текстил, средно обр.,опит
 • 1 специалист ТРЗ, висше икономическо обр,комп.умения, опит
 • 3 кофражисти и 3 работници,строителство , средно/ основно обр.
 • 3 бояджии, промишлени изделия, средно/ основно обр.
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил ( разнос), шоф.кат.В , средно обр.
 • 2 готвачи, средно обр.,опит
 • 1 логопед , висше обр.по специалността, шоф.кат.В
 • 1 камериер/ка ,средно/основно обр.
 • 2 продавач-консултанти в заведение за бързо хранене , средно обр.
 • 2 общи работници, промишлеността в производство на филтри, основно обр.
 • 5 машинни оператори, в производство на филтри, средно обр.
 • 3 настройчици на машини , в производство на филтри, средно техн.обр.,комп.умения
 • 3 опаковачи , в производство на филтри, средно обр.
 • 2 началник смяна, в производство на филтри, средно обр.
 • 1 автопатрул СОТ, средно обр., шоф.кат.В/С
 • 10 шофьори,товарен автомобил( международни превози) , средно обр., шоф.кат. СЕ
 • 2 социални работници, висше обр.по специалността
 • 2 работници складово стопанство, средно обр., комп.умения
 • 1 медицинска сестра за детска ясла, висше обр.по специалността
 • 1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън
 • 3 чистач/хигиенисти, средно /основно обр.
 • 5 сервитьори, средно/ основно обр., студенти
 • 5 бармани, средно/ основно обр.
 • 5 готвачи и 5 помощник готвачи, средно /основно обр.,опит
 • 30 монтажници в пр-во на строителни машини и техника, средно обр.
 • 2 служители, информация, средно обр. ,комп.умения
 • 2 продавач-консултанти(шивачи) за верига магазини за строителни материали, средно обр.
 • 6 продавач-консултанти за верига магазини за строителни материали, средно обр.
 • 3 общи работници за рециклиране на отпадъци, средно / основно обр.
 • 1 кантарджия в цех за рециклиране на отпадъци, средно обр., комп.умения
 • 10 машинни оператори, производство на мебели, средно техн. обр
 • 6 общи работници в промишлеността, средно/ основно обр.
 • 1 обслужващ работник, промишлено производство, средно /основно/ начално обр.
 • 3 опаковачи в мебелно производство, средно техн.обр.
 • 5 заварчици, 5 електрозаварчици в производство на битови уреди, средно обр.
 • 2 инженер-конструктори, висше обр., владеене на английски или немски език, комп.умения, опит
 • 5 комплектовачи в производство на изделия от метал, средно/ основно обр.
 • 5 шлосери, средно обр.
 • 3 бластьори, средно обр.
 • 1 инженер, технолог лакобояджийски покрития, висше обр., комп.умения, опит
 • 5 шмиргелисти, средно обр.
 • 3 продавач-консултанти на сладолед и гофрети, средно/ сновно обр., студенти (сезонна заетост)
 • 1 фризьор, средно обр.(курс по фризьорство)
 • 1 пом.готвач, средно спец.обр./завършен курс
 • 2 касиери и 8 обслужващи щандове в търг.верига, ср.обр.
 • 20 монтьори за ремонт на машини и оборудване, средно техн.обр. е предимство
 • 10 маш.оператори, химически контрол, средно хим.обр.е предимство
 • 3 работници, спомагателни шивашки дейности, ср.обр.
 • 1 офис сътрудник (пласмент), висше /средно обр., отлично владеене на румънски език (писмено и говоримо), отлични комп.умения
 • 5 опаковчици на тапицирана мебел, средно обр.
 • 3 шлосер – заварчици СО2, средно техн.обр., правосп. за заваряване
 • 3 общи работници в мебелно производство, правосп. за мотокар
 • 2 кроячи, текстил, средно обр., опит
 • 2 работници, товаро-разтоварна дейност, средно техн.обр., правосп. за управление на мотокар/електрокар
 • 10 складови работници във верига магазини за домашни потреби и играчки, средно обр.
 • 2 обслужващи, магазин, средно обр.
 • 2 експедитори на стоки и товари, средно обр., за едното място се изисква свиделство за управление на мотокар
 • 15 работници в пр-во на санитарно-хигиенни изделия, средно обр.
 • 1 програмист база данни, висше обр., софтуерно ориентирана спец., раб.място е по сх. Младежка заетост, модул стажуване
 • 1 експерт маркетинг, висше иконом./маркетинг, комп.умения, раб.място е по сх.Младежка заетост, модул стажуване
 • 1 мениджър софтуерно развитие, висше – информатика/ИТ в бизнеса, руски/ турски/ румънски ез., раб.място е по сх. Младежка заетост, модул стажуване
 • 3 шмиргелисти и 3 почиствачи на метални отливки, средно/основно обр, опитът е  предимство
 • 2 камериерки, хотел, средно/ основно обр.,опит
 • 10 монтажници, електронни елементи, средно обр.
 • 1 градинар, ср./основно обр.
 • 1 работник поддръжка, ср./основно обр.
 • 1 шофьор на тежкотоварен автомобил за курсове Русе – Румъния, ср. обр. шоф. кн. кат. СЕ
 • 1 мърчандайзер продажби, средно обр., комп.умения, опит, месторабота гр. Велико Търново
 • 1 началник готова продукция, ср./висше обр. с предимство ик./хим.насоченост, комп.умения, шоф.кн.кат.В, мин.2 г.опит, месторабота гр. София
 • 2 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
 • 2 общи работници, товаро-разтоварна д-ст, основно/начално обр.
 • 1 компютърен оператор за мед.кабинет, ср./висше обр., отлични комп.умения
 • 1 работник, поддр.на автомати за вода, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 3 детегледачки в частна детска градина, средно обр., комп.умения
 • 1 учител в частна детска градина, висше обр.-педагогика, комп.умения, стаж
 • 1 маникюристка, средно обр., фирмата предлага обучение
 • 1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 10 зареждачи и 5 манипуланти в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.
 • 20 работници и 6 складови работници в пр-во на матраци, средно обр.
 • 3 шофьори, снабдители на напитки, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 маркировач-продавач на готова храна, средно обр., НКГ
 • 2 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф.кн.кат.С+СЕ
 • 1 шофьор-работник, зареждане на кафеавтомати, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 2 гледачи на животни, основно обр.
 • 10 маш.оператори, 3 опаковачи и 5 спомагателни работници в мебелно пр-во, средно обр., с опит и за опучение
 • 1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в м-н за пакетирани стоки на непълно раб.време, средно обр.
 • 1 работник кухня в соц.заведение, средно обр.
 • 10 маш.оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.
 • 1 камериерка в хотел, средно обр.
 • 1 сервитьор, 1 барман и 2 готвачи в новооткриващо се заведение, , средно обр., опит – предимство
 • 2 охранители НВО, средно обр.
 • 2 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.
 • 5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.
 • 5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит
 • 7 стругари, ср.техн.обр., опит
 • 5 заварчици МИГ/МАГ заваряване, ср.обр., правоспособност, опит
 • 2 кранисти на мостови кран до 5тона, ср.обр., правоспособност, опит
 • 5 настройчици на металообработващи м-ни с ЦПУ, ср./висше техн.обр., опит
 • 1 мед.специалист, р-та в дрогерия, висше обр.-мед.сестра/акушерка/фелдшер
 • 5 ветеринарни лекари, висше обр.по специалността
 • 5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност за заваряване, правоспособност за упр-ние на автовишка е предимство, опит
 • 5 арматуристи и 5 зидаро-кофражисти, средно/основно обр., опит
 • 2 багеристи, средно/основно обр., правоспособност
 • 2 кранисти на автокран до 12 т, средно/основно обр., правоспособност
 • 2 строителни техници, средно/висше обр. по специалността, комп.умения, стаж
 • 1 товарач в транспортна фирма, средно обр.
 • 1 лаборант в произв.предприятие, средно/висше техн.обр.
 • 10 манипуланти  в пр-во на части за автомобили, средно обр., док-т за упр-ние на кари
 • 10 работници в пр-во на части за автомобили, средно обр.
 • 2 обслужващи работници в обработка на метални изделия, без изискване за образование
 • 2 зареждачи и 5 сортировачи за производство на чорапи, средно или основно образование
 • 1 супервайзор за производство на чорапи, средно или висше обр., комп. умения
 • 1 оператор на компютър в автосервиз, на 4 часа, средно обр. и комп. умения.
 • 8 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит
 • 2 шофьори на товарни автомобили над 12 т., ср. обр., шоф. кн. кат. С+Е
 • 1 фризьор, ср. обр., квалификация, опит.
 • 4 фрезисти, средно техн. обр., опитът е предимство
 • 4 оператори на заваръчен робот, ср. техн. обр., опитът е предимство;
 • 2 продавач-консултанти на хранителни стоки, средно обр.
 • 20 оператори, сглобяване на детайли в пр-во на мет.конструкции и дограми, средно техн.обр., 1 г. опит
 • 1 специалист офериране и отчитане, висше обр.-стр.инженер, англ./немски ез., комп.умения,   2 г. стаж
 • 3 инженери-конструктори, висше обр.-маш. или стр.инженерство, англ./немски ез., комп.умения, пр-ми за проектиране, 2 г. стаж
 • 20 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кн.кат.С+Е
 • 1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г. стаж
 • 1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения
 • 10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за             с. Пиргово
 • 4 шофьори за разносна търговия, средно обр., шоф.кн.катВ/С
 • 6 складови работници, средно обр., шоф.кн.катВ
 • 2 складови работници в склад за стр.материали, средно обр.
 • 3 санитари в социална услуга, средно/основно обр.
 • 1 психолог на 4ч. в социална услуга, висше по специалността
 • 1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения
 • 2 работници за озеленяване, основно обр.,  работа с моторна коса и/или резачна машина, 2 г. опит
 • 2 работници за озеленяване, основно обр.,
 • 1 мебелист, средно обр., опит, мястото е за с. Николово
 • 2 полевъди, без изискване за обр., мястото е за с. Семерджиево
 • 1 агроном, висше по спец., опит, мястото е за с. Семерджиево
 • 1 механик на земеделска техника, средно обр., опит, мястото е за с. Семерджиево
 • 2 специалисти продажба, висше инженерно обр., англ. език, комп. умения, опит в производство
 • 5 машинни оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно техн. обр.
 • 2 инженери-електроници, висше обр. – електроника/автоматика, опит
 • 10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.
 • 2 лаборанти, средно хим.обр., опит
 • 5 апаратчици и 10 работници в хим. производство, средно/основно обр.
 • 10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит
 • 2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12м), средно техн. обр., професионален опит
 • 5 тапицери в производство на мебели, средно техн. обр., професионален опит
 • 6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит
 • 5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
 • 3 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
 • 4 готвачи, средно обр., 2 г. опит
 • 2 помощници в кухня, 2 камериерки, 2 сервитьори, 2 продавач-консултанти, средно обр., местата са за с. Иваново
 • 20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез.- ниво С1, комп. умения
 • 20 служители back office, средно/висше обр., немски ез.- ниво В1, комп. умения
 • 1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.
 • 1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 3 технолог-конструктори в шевно производство, средно обр., опит
 • 2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С
 • 7 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
 • 10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит
 • 2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
 • 6 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 22 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 32 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

места по чл.38 от ЗХУ:

 • 1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1 г. опит
 • 3 организатори  логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения,  1 г. опит
 • 9 консултанти (промотьори), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, ms office
 • 7 машинни оператори в производство на автомобилни части, средно обр.
 • 1 общ работник в склад на 4ч., средно обр.
 • 3 колачи на животни и 1 транжор, средно обр., 5г опит
 • 2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2г. стаж
 • 2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1г. стаж
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5г стаж
 • 1 контрольор  качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения
 • 4 продавачи-консултанти в търг.верига, средно обр.
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г стаж
 • 1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks
 • 1 маш.инженер, висше обр. по специалността, , англ.ез., AutoCAD/SolidWorks
 • 1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност
 • 1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство
 • 1 зареждач и 1 работниk, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.
 • 1  работник в пр-во на матраци, средно обр.   11.05.

лятна сезонна заетост

 • 1 камериерка в хотел, средно обр., гр. Приморско
 • 10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 2 оператори, кауч. производство /за гр. Бяла/
 • 1 счетоводител, висше /икономика/ /за гр. Борово/
 • 1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др., 2 години опит /за гр. Борово/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили