Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

към 28 юни 2021 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 2 комплектовачи в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 3 маш.оп-ри в пр-во на метални пружини, средно обр.
 • 3 работници, товаро-разтоварна дейност, средно/основно обр.
 • 4 обслужващи магазин, средно обр.
 • 1 хигиенист в административна сграда, средно обр.
 • 1 завеждащ административна служба, висше обр. – счет-во, комп.умения, 4г стаж
 • 1 техн.консултант, топлоиолационни продукти, висше/средно стр.обр.
 • 1 офис мениджър с англ.език, висше обр. с ик./техн.насоченост, комп.умения, опит
 • 3 складови работници, средно обр.
 • 5 апаратчици, средно обр.
 • 1 спедитор, висше обр., немски ез., англ.ез. е предимство, комп.умения
 • 1 работник, кухня и 1 мияч, съдове, средно/основно обр., сезонна заетост за гр.Созопол
 • 2 маш.оп-ри на банциг в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 2 технолози-бригадири в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 1 хигиенист за търговски обект, средно обр.
 • 1 хигиенист за произв.цех, средно/основно обр.
 • 1 офис сътрудник, висше обр., англ./румънски ез., комп.умения
 • 1 мед.сестра в кабинет на общопрактикуващ лекар, висше обр.-мед.сестра
 • 1 продавач-сервитьор и 1 работник кухня в китайска закуска, средно обр.
 • 1 общ работник в склад, ср.електротехн.обр. и удостоверение за работа с кари са предимство, 3г стаж
 • 4 общи работници в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 5 монтажници на електрооборудване, средно обр., уд-ние за безопасност
 • 3 лекари и 3 мед.сестри в болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 10 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 1 пом.готвач в ДГ, средно спец.обр.
 • 4 маш.оп-ри в , студена обработка на метали, средно/основно обр.
 • 1 търговски сътрудник, висше/ср.техн.обр., англ.ез., комп.умения
 • 1 учител в ЦОУД, I – IV клас, висше обр. – НУП/НУПЧЕ
 • 1 учител/ст.учител по англ.ез., V – VII клас, висше обр. – англ.фил-я
 • 1 счетоводител, средно спец.обр., говорими англ./испански/немски ез., комп.умения, мястото е за с.Иваново
 • 1 офис сътрудник, висше обр., руски/румънски ез., комп.умения
 • 3 опаковачи в мебелно производство, средно/основно обр.
 • 5 общи р-ци в стр-вото, основно обр., месторабота в с.Кошов по проект Красива България
 • 1 градинар, без изискване за обр., подх. за хора с намалена трудоспособност, мястото е за        с. Басарбово
 • 11 работници на плетачна м-на в пр-во на чорапи, средно обр., опитът е предимство
 • 1 санитар и 1 хигиенист в социална услуга, ср./основно обр.
 • 1 парамедик в социална услуга, висше по специалността, комп. умения
 • 1 психолог на 4 ч. в социална услуга, висше по специалността, комп. умения
 • 2 соц.асистенти в социална услуга, ср./основно обр.
 • 15 маш.оператори, шиене на кожени изделия за автомобилна пром., средно обр., 1 г. стаж
 • 1 сладкар, средно обр., опит
 • 7 зареждачи в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 4 шивачи на кожени изделия, ср./основно обр.
 • 10 кредитни консултанти, средно обр., комп.умения
 • 1 продавач-консултант в м-н за хран.стоки, средно обр.
 • 1 пом.готвач и 1 мияч, съдове в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 1 учител в ДГ, висше – ПУП, мястото е за с. Николово
 • 10 шлосери-монтьори, средно техн.обр., опит
 • 1 гл.счетоводител, висше обр. – счетоводство, комп.умения, опит, мястото е за с. Г. Враново
 • 1 търговски директор, висше иконим.обр., англ.ез., комп.умения, опит, мястото е за                   с. Г. Враново
 • 2 майстори-готвачи, средно спец.обр., опит
 • 2 шофьори-снабдители, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 рецепционисти в хотел, средно обр, англ.ез., комп.умения
 • 1 логопед в ДГ на 4 ч., висше по специалността, раб.място е за с. Иваново
 • 5 спомагателни работници и 1 склададжия в шевно пр-во, средно обр.
 • 2 салонни управители в ресторант, ср./висше обр., опит
 • 1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр.
 • 1 логопед на 4 часа, висше обр.по специалността
 • 1 психолог, висше обр.по специалността
 • 5 заварчици, в производство на машини, средно техн.обр.,правосп.за заваряване
 • 5 монтажници,метални конструкции, в производство на машини ,средно техн.обр.
 • 5 машинни оператори, металообработващи машини, средно техн.обр
 • 3 контрольор,качество в производство на машини, средно техн.обр.
 • 1 камериерка, хотел , средно /основно обр., работното място е в гр.Обзор
 • 3 електромонтьори, ср.техн.обр., опит
 • 2 готвачи и 2 помощник-готвачи, средно обр., работните места са за гр.Приморско
 • 1 фадромист, средно/ основно обр., правоспособност за управление
 • 1 главен счетоводител, висше обр.по специалността
 • 2 монтажници и 2 заварчици на метални конструкции, ср./основно обр., опит, местата са за временна заетост в гр.Кубрат
 • 2 общи работници в производство за обработка на арматурно желязо, средно обр.
 • 1 общ работник , средно/ основно обр.
 • 1 чистач/ хигиенист в административна сграда, средно/ основно обр.
 • 1 технолог, облекло , средно обр.,опит
 • 1 специалист ТРЗ, висше икономическо обр,комп.умения, опит
 • 3 кофражисти и 3 работници,строителство , средно/ основно обр.
 • 3 бояджии, промишлени изделия, средно/ основно обр.
 • 2 готвачи, средно обр.,опит
 • 1 камериер/ка ,средно/основно обр.
 • 2 продавач-консултанти в заведение за бързо хранене , средно обр.
 • 10 шофьори,товарен автомобил( международни превози) , средно обр., шоф.кат. СЕ
 • 2 социални работници, висше обр.по специалността
 • 1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън
 • 3 чистач/хигиенисти, средно /основно обр.
 • 11 сервитьори, средно/ основно обр., студенти
 • 6 бармани, средно/ основно обр.
 • 9 готвачи и 7 помощник готвачи, средно /основно обр.,опит
 • 30 монтажници в пр-во на строителни машини и техника, средно обр.
 • 10 машинни оператори, производство на мебели, средно техн. обр
 • 1 общи работници в промишлеността, средно/ основно обр.
 • 5 заварчици, 5 електрозаварчици в производство на битови уреди, средно обр.
 • 2 инженер-конструктори, висше обр., владеене на английски или немски език, комп.умения, опит
 • 5 комплектовачи в производство на изделия от метал, средно/ основно обр.
 • 7 шлосери, средно обр.
 • 3 бластьори, средно обр.
 • 1 инженер, технолог лакобояджийски покрития, висше обр., комп.умения, опит
 • 5 шмиргелисти, средно обр.
 • 3 продавач-консултанти на сладолед и гофрети, средно/ сновно обр., студенти (сезонна заетост)
 • 1 фризьор, средно обр.(курс по фризьорство)
 • 1 пом.готвач, средно спец.обр./завършен курс
 • 2 касиери и 8 обслужващи щандове в търг.верига, ср.обр.
 • 20 монтьори за ремонт на машини и оборудване, средно техн.обр. е предимство
 • 10 маш.оператори, химически контрол, средно хим.обр.е предимство
 • 3 работници, спомагателни шивашки дейности, ср.обр.
 • 5 опаковчици на тапицирана мебел, средно обр.
 • 10 складови работници във верига магазини за домашни потреби и играчки, средно обр.
 • 2 експедитори на стоки и товари, средно обр., за едното място се изисква свиделство за управление на мотокар
 • 15 работници в пр-во на санитарно-хигиенни изделия, средно обр.
 • 3 шмиргелисти и 3 почиствачи на метални отливки, средно/основно обр, опитът е  предимство
 • 2 камериерки, хотел, средно/ основно обр.,опит
 • 1 работник поддръжка, ср./основно обр.
 • 1 шофьор на тежкотоварен автомобил за курсове Русе – Румъния, ср. обр. шоф. кн. кат. СЕ
 • 2 общи работници, товаро-разтоварна д-ст, основно/начално обр.
 • 1 работник, поддр.на автомати за вода, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 маникюристка, средно обр., фирмата предлага обучение
 • 1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 10 зареждачи и 5 манипуланти в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр.
 • 20 работници и 6 складови работници в пр-во на матраци, средно обр.
 • 3 шофьори, снабдители на напитки, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 1 маркировач-продавач на готова храна, средно обр., начална компютърна грамотност
 • 2 гледачи на животни, основно обр.
 • 10 маш.оператори, 3 опаковачи и 5 спомагателни работници в мебелно пр-во, средно обр., с опит и за опучение
 • 1 готвач и продавач на готова храна, средно обр.
 • 10 маш.оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.
 • 1 камериерка в хотел, средно обр.
 • 1 сервитьор, 1 барман и 2 готвачи в новооткриващо се заведение, , средно обр., опит – предимство
 • 2 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.
 • 5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.
 • 5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит
 • 6 стругари, ср.техн.обр., опит
 • 1 мед.специалист, р-та в дрогерия, висше обр.-мед.сестра/акушерка/фелдшер
 • 2 зареждачи и 5 сортировачи за производство на чорапи, средно или основно образование
 • 1 супервайзор за производство на чорапи, средно или висше обр., комп. умения
 • 1 оператор на компютър в автосервиз, на 4 часа, средно обр. и комп. умения.
 • 8 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит
 • 2 шофьори на товарни автомобили над 12 т., ср. обр., шоф. кн. кат. С+Е
 • 1 фризьор, ср. обр., квалификация, опит.
 • 20 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кн.кат.С+Е
 • 1 монтажник, електрооборудване, средно обр.- ел. техника, 3г. стаж
 • 1 оптик за оптика, средно спец.обр., комп. умения
 • 10 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за             с. Пиргово
 • 1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения
 • 10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.
 • 2 лаборанти, средно хим.обр., опит
 • 10 помощници, оператор в мебелно производство, средно/основно обр., без опит
 • 2 електрокаристи, водач на ричтрак (високоповдигач -12 м), средно техн. обр., професионален опит
 • 6 тапицери в производство на матраци, средно обр, опит
 • 5 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
 • 1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.
 • 21 кроячи в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С
 • 4 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
 • 10 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит
 • 2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
 • 6 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 55 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 112 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

места по чл.38 от ЗХУ:

 • 9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE
 • 3 колячи на животни и 1 транжор, средно обр., 5 г. опит
 • 2 помощник -машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 г. стаж
 • 2 обслужващи работници в мебелно производство, средно обр., 1 г. стаж
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж
 • 1 контрольор  качество в чорапено пр-во, средно обр., комп.умения
 • 4 продавачи-консултанти в търг. верига, средно обр.
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж
 • 1 инженер индустриални машини и с-ми, висше обр.-маш./индустриален инженер, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks
 • 1 маш.инженер, висше обр. по специалността, англ.ез., AutoCAD/SolidWorks
 • 1 техник-механик на инструменти, средно обр., квал.група по електробезопасност
 • 1 складов работник, средно обр., шоф.кн.кат.В, св-во за упр-ние на високоповдигач е предимство
 • 1 зареждач и 1 работниk, сглобяване на детайли в пр-во на автомобилни части, средно обр.
 • 1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам.,  AutoCAD, SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж
 • 1 общ р-к, стр-во на сгради, средно обр

лятна сезонна заетост

 • 10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

 •  2 готвач – средно образование-готвач, ресторантьор

– За обучение по време на работа

 • 2 помощник готвач
 • 1 супервайзър, магазин
 • 2 продавач консултант
 • 1 технически сътрудник
 • 1 автомонтьор

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 1 образователен медиатор,висше образование /за гр.Бяла/
 • 1 касиер,средно образование /за гр.Бяла
 • 2 заварчици, средно образование /за гр. Бяла/
 • 2 монтажници, метални конструкции, средно образование /за гр. Бяла/
 • 1 счетоводител,висше  – икономика/за гр. Борово/
 • 1 финансов контрольор, висше образование/икономика, право и др., 2 год. опит /за гр. Борово/

* За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал