Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

 

към 20 септември 2021 г.

 

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 ерготерапевт в соц. услуга, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 администратор база данни в у-ще, висше обр.-Иконом. и инф-ка
 • 1 техн. изпълнител в у-ще, висше техн. обр.- напр. Социални, стоп.и правни науки/ Хуманитарни науки
 • 1 охранител в у-ще, средно/висше обр., комп. умения
 • 1 чистач в у-ше, средно обр.
 • 2 маш. техници на плетачни машини, средно техн. обр., опитът е предимство
 • 3 общи работници в шевно пр-во, средно/основно обр.
 • 5 маш. оператори в пр-во на термопанели, средно обр., работа с електрокар и производствен опит са предимство
 • 7 маш. оператори на брезентови изделия, средно обр., сезонна заетост
 • 1 биолог, висше обр./ Микорбиология/
 • 3 заварчици, полуавтоматично СО2, средно обр., правоспособност, опит
 • 6 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно техн. обр., 3г. стаж
 • 6 шлосери-корпусници, средно техн. обр., опит
 • 1 учител на ученици със СОП в целодневна орг-ция на учебния ден, висше обр. –Спец.пед-ка и НУП, 5г стаж
 • 2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.
 • 3 мотокаристи в пр-во на матраци, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар
 • 10 общи работници в пр-во на матраци, средно обр.
 • 20 работници, сглобяване на детайли в производство на изделия за автомобилна промишленост, средно/ основно обр.
 • 4 складови работници в производство на изделия за автомобилна промишленост, средно обр., шоф. кат В
 • 2 техника, механика, средно техн. обр., опит
 • 4 електрозаварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване
 • 4 оператори, пристанище , средно техн. обр., опит
 • 2 портиер-инвентарчици , средно техн. обр.
 • 4 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност
 • 4 докери, средно/ основно обр.
 • 1 огняр на газ, правоспособност
 • 1 охранител НВО, средно обр.
 • 25 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, основно обр.
 • 3 електромеханици в производство на филтри за автомобили, средно обр.
 • 6 опаковачи в производство на филтри за автомобили , основно обр.
 • 4 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно обр.
 • 1 пом. готвач, средно обр.
 • 21 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки,  средно обр.
 • 5 общи работници, промишлеността , средно обр.
 • 4 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление
 • 5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кн. кат В/С
 • 15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.
 • 1 чистач/ хигиенист за два обекта, средно/ основно обр./ почасово /
 • 5 маш. оператори и 3 общи работници в пр-во на изделия от картон, средно обр.
 • 1 рецепционист в хотел /нощни смени/, средно обр., англ. език, комп. умения
 • 5 опаковачи в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 готвач, готвени ястия, средно обр., опит
 • 4 оператори, въвеждане на данни, висше обр., комп. умения
 • 4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., опит
 • 6 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., р-та на 4/6 часа
 • 5 оператори на автоматична линия за повърхностно покритие на метали, средно обр.
 • 1 механик поддръжка, средно техн.обр
 • 1 учител, методик, инж. по механична технология на дървесината, комп. умения
 • 7 зареждачи, промишлено производство, средно /основно обр.
 • 4 шлосери в производство на тръбни мебели,средно обр.
 • 7 опаковачи в производство на тръбни мебели, средно/ основно обр.
 • 5 заварчици в производство на тръбни мебели, средно техн. обр., правосп. за заваряване
 • 2 работници, товаро-разтоварна дейност в шевно производство, средно обр.
 • 1 шофьор, товаро-разтоварна дейност, шоф. кат В /С , средно обр.
 • 1 учител по биология и здравно обр-ние, висше обр.- биология, комп. умения
 • 2 учители в ЦДО начален етап, висше обр.- НУП с англ. език, комп. умения
 • 1 учител по история на 4 часа, висше обр. по специалността
 • 1 старша медицинска сестра, висше обр. / общ профил/, опит
 • 1 маникюрист, средно обр. / обучение/
 • 1 масажист, средно обр./ обучение/
 • 1 козметик, средно обр. /обучение/
 • 1 пастир, средно/основно/ без образование
 • 1 чистач/хигиенист за фитнес зала, средно/ основно обр.
 • 1 работник, кухня ,средно /основно обр., опит
 • 2 общи работници  в склад за въглища, средно /основно обр.
 • 1 склададжия /склад за турски стоки/ , средно обр., комп. умения
 • 2 продавач-консултанти за магазини за турски стоки, средно обр.
 • 1 диагностик, моторно превозно средство, висше / средно обр./ ДВГ ,Транспорт/, комп. умения
 • 1 майстор производство на тестени изделия, средно обр., опит
 • 1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр. / работното място е за с.Николово /
 • 1 социален работник, висше обр. по специалността
 • 1 обслужващ бензиностаниця (газстанция), средно обр.
 • 1 работник, озеленяване, основно обр.
 • 1 супервайзор в пр-во на чорапи, ср./висше обр., комп. умения
 • 2 зареждачи в пр-во на чорапи, средно обр.
 • 5 работници процес в пр-во на чорапи, средно/основно  обр.
 • 2 общ работник в пр-во на чорапи, основно  обр.
 • 10 оператори в шевното пр-во, средно/ основно обр.
 • 7 ръчници в шевното произ-во, средно/ основно обр.
 • 2 техник КИП и Автоматика, ПК- Електротехника, електроника и автоматика, средно обр.
 • 3 маханици в хим.произ-во, средно обр., компютърни умения  ms office
 • 5 апаратчици, химически процеси, средно обр. стаж по специалността
 • 2 общи работници, основно обр., местата са за с. Ново село
 • 4 трактористи, средно/основно обр., правоспособност, местата са за с. Червена вода
 • 2 шофьори на самосвал, средно/основно обр., шоф. кат.С, опит
 • 1 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство
 • 5 опаковачи мебелно пр-во, средно/основно обр.,
 • 15 работници мебелно пр-во, средно/основно обр., опита е предимство
 • 16 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит
 • 2 разносвачи в склад за плодове и зеленчуци, средно/основно обр., шоф. кат. В
 • 3 гладачи на подлепваща преса, средно/основно обр., опит
 • 4 работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит
 • 2 чистачи/ хигиенисти в шевно производство, средно/ основно обр.
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кн. кат. В/С, опит
 • 10 служители запитвания и 10 служители информация в кол център, средно/висше обр., немски език, комп.умения
 • 1 машинист на еднокофов багер, правоспособност
 • 4 продавач- консултанти в павилион за цветя, средно обр.
 • 7 общи строителни работници, средно/основно обр.
 • 3 монтажници на санитарни изделия, средно/основно обр., опит
 • 4 работници по саниране, шпакловка, мазилка, средно/основно обр., опит
 • 2 работници, подови настилки, средно/основно обр., опит
 • 1 служител, човешки ресурси, висше обр. /икономика, администрация на управлението/, комп. умения, опит
 • 4 общи работници в производство на изделия от дърво, средно /основно обр.
 • 2 продавач-консултанти за денонощен магазин, средно обр.(подходящо и за студенти)
 • 7 пресьори и 7 редачи в пр-во на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 10 монтажници и 10 пом.оператори в мебелно пр-во, срено обр.
 • 5 шлосери в мебелно пр-во, средно техн. обр., опит
 • 6 мотокаристи и 2 водачи на ричтрак в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност
 • 3 ел. механици в мебелно пр-во, средно електротехн.обр., опит
 • 10 общи работници за повърхностно обработване на метали, ср./основно обр.
 • 10 локомотивни машинисти за обучение, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр.
 • 1 ветеринарен лекар, висше/ средно обр.- ветеринарна медицина/ветеринарен техник
 • 1 кранист, средно обр., правоспосбност
 • 3 шлосери- инструменталчици и 3 фрезисти, средно техн. обр., опит
 • 1 лектор по физика, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 лектор по география, висше обр. по специалността, комп.умения
 • 1 лектор по биология, висше обр.по специалността, комп.умения
 • 1 работник поддръжка в хотел, средно обр., опит
 • 10 булдозеристи и 10 багеристи, средно/основно обр., св-во за упр-ние на тежки пътно-стр.м-ни, мястото е за гр.В.Търново
 • 10 шофьори на товарен автомобил, средно/основно обр., шоф.кн.кат.В, мястото е за гр.В.Търново
 • 3 поцинковачи и 2 работници в пр-во на телове и гвоздеи, средно/осн.обр.
 • 2 маш.оп-ри на банциг в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 3 технолози-бригадири в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 1 хигиенист за произв. цех, средно/основно обр.
 • 1 градинар, без изискване за обр., подх. за хора с намалена трудоспособност, мястото е за        с. Басарбово
 • 7 зареждачи в пр-во на метални изделия, средно обр.
 • 1 общ работник, тракторист, средно/ основно обр. кат. Ткт , работното място е за с.Бъзън
 • 5 общи р-ци в пр-во на заварени конструкции, ср./основно обр.
 • 5 шлосери на заварки, ср.техн.обр., опит
 • 6 стругари, ср.техн.обр., опит
 • 2 мотокаристи, средно обр., правоспособност и опит
 • 3 зареждачи и 3 мотокаристи в производство на метални изделия, средно обр.
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за             с. Пиргово
 • 17 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 71  шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

 

 

места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам.,  AutoCAD, SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

 

   –         лятна сезонна заетост:

 

 • 10 аниматори, 10 спасители на басейн, 3 бармани, 1 общ работник в кухня, 2 миячи на съдове, гр. Китен
 • 3 администратори в хотел, 4 камериерки и 1 мияч на съдове, к.к. Св.Св.Константи и Елена

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направления:

 

 

 

– За обучение по време на работа

 • 1 технически сътрудник
 • 1 автомонтьор

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 3 общи работници,основно образование/ за гр.Бяла/
 • 1 учител биология и здравно образование, висше образование/ за гр.Бяла/
 • 1 продавач-консултант, средно образование  /за гр.Бяла/
 • 1 обслужващ, бензиностанция/газстанция/, средно образование /за гр.Бяла/
 • 2 учители в група за целодневна организация на учебния ден, висше НУП /за гр.Бяла/
 • 2 учители по математика, висше образование /за гр.Бяла/
 • 1 учител по физическо възитание и спорт, висше образование  /за гр.Бяла/
 • 1 учител по информатика и инф. технологии, висше образование /за гр.Бяла/
 • 2 учители по бълг.език и литература, висше образование /за гр.Бяла/
 • 1 електромонтьор, средно образование /за гр.Бяла/
 • 3 заварчик, средно образование /за гр.Бяла/
 • 3 монтажник, метални конструкции, основно образование /за гр.Бяла/
 • 1 финансов контрольор, висше образование/Икономика, Право и др./, 2 години опит  /за гр. Борово/

 

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

 • 1 огняр, средно образование, работи с котли с високо налягане
 • 1 учител, прогимназиален етап,  висше образование- Биолология и здравно образование, срочен договор за гр. Ветово

 

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.