Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

към 6 декември 2021 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 електротехник за поддръжка на сгради, средно техническо обр.; четвърта квал. група за ел. мрежи до 1000 V
 • 1 фелдшер за социален център, висше обр.
 • 5 помощник-оператори на машини за радкрой, кантиране и разпробиване в мебелното производство, средно или основно обр.
 • 4 работници за преглед и почистване на детайли от ПДЧ, средно или основно обр.
 • 1 инженер-конструктор на мебели, висше обр., работа с AUTOcad и опит
 • 1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
 • 11 работници- процес и 11 зареждачи в чорапно пр-во, средно/основно обр.
 • 1 общ работник в чорапно пр-во, основно обр.
 • 1 супервайзор в чорапно пр-во, висше/средно обр., комп. умения
 • 1 секционен майстор в чорапно пр-во, висше/средно обр., комп. умения, опит
 • 1 асистент  във ВУЗ, висше обр.-спец. Агрохимия, англ. и руски ез., комп.умения
 • 1 асистент  във ВУЗ, висше обр.-спец. общо земеделие, англ. и руски ез., комп.умения
 • 10 апаратчици, хим.процеси, средно обр., произв.опит е предимство
 • 2 инженери електрончици, висше техн.обр., четвърта квал.група за ел.мрежи до 1000V е предимство, англ.ез. е предимство
 • 2 кранисти, средно обр., правосп.за работа с кран, опит
 • 2 механици поддръжка, средно/висше техн.обр.
 • 2 главни механици, висше техн.обр., англ.ез.-работно ниво, опит
 • 3 медицински сестри за работа с деца със специални нужди, висше обр.
 • 2 кроячи в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 бригадир в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 технолог в шевно пр-во, средно обр.
 • 4 мехатроници за автомобилна индустрия, средно/висше техн. обр., опитът е предимство
 • 2 инженери- роботика за автомобилна индустрия, висше обр.- Електроника, ел.техника или автоматика, роботика, техн. англ.език е предимство
 • 2 технолози за автомобилна индустрия, висше обр. – технология на материалите, гореща или студена обработка на метали, англ. ез., комп. умения, опитът е предимство
 • 1 вътрешен одитор в болнично заведение, висше икономическо образование, сертификат за одит, комп. умения
 • 4 машинни оператори на машина за разкрой в производство на картон и опаковки, средно техн. обр.
 • 2 настройчици, оператори на автоматична щанцоваща машина в производство на картон и опаковки, средно техн. обр.
 • 4 помощник- оператори на машини за опаковки от велпапе и картон, ламиниране, каширане, средно техн. обр.
 • 1 книговезец, основно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност
 • 2 складови работници, средно обр.
 • 2 шофьори, лекотоварен автомобил за разнос на опаковки, средно обр. , шоф. кат. В
 • 2 шофьори, пласьори на хляб и хлебни изделия , средно обр., шоф. кат. В
 • 1 изпълнител, средно обр., документ за правоспособност за работа с ниско напрежение, квал. група за безопасност при работа по ел. уредби и мрежи
 • 1 барман-сервитьор за втора смяна, средно обр.
 • 2 охранители НВО за нощни смени, средно обр.
 • 1 оперативен счетоводител, висше иконом. обр., комп. умения, опит
 • 1 главен специалист, средно обр., комп.умения, 2г. стаж
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил за транспорт на товари в България и Румъния, средно обр., шоф.кат. В
 • 10 обслужващи магазин за пром. стоки, средно обр.
 • 4 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр., опит
 • 10 опаковачи в производство на филтри, средно обр.
 • 13 машинни оператори в производство на филтри, средно обр.
 • 5 настройчици на машини в производство на филтри , средно техн. обр.
 • 2 началници смяна в производство на филтри, средно обр.
 • 3 контрольори, качество, висше/средно обр., владеене на английски език и опит в производство е предимство
 • 10 кредитни консултанти, средно обр., почасова заетост на граждански договор
 • 1 началник – смяна в хим.пр-во, висше/средно хим.обр., 3г. стаж
 • 5 апаратчици, 3 младши апаратчици и 6 апаратчици-разфасовка в хим.пр-во, средно обр., произв. опит е предимство
 • 5 апаратчици-бункеристи в хим.пр-во, средно/основно обр., произв. опит е предимство
 • 2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. – Електротехника/Електроника и автоматика / Автоматизация на производството, опитът е предимство
 • 3 шлосери-тенекеджии в хим.пр-во, средно обр., 2г. опит
 • 2 водачи, мотокар, средно обр., правосп. за управление на мотокар
 • 5 общи работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно обр.
 • 1 шофьор-пробовземач, средно обр., шоф. кн. кат. В, 3г. стаж
 • 1 работник, тоалетна, средно обр.
 • 3 мотокаристи в пр-во на санитарен фаянс, средно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар, стаж
 • 3 електромеханици в пр-во на санитарен фаянс, средно/висше техн. обр., четвърта квалиф. група по електробезопасност, комп. умения, стаж
 • 10 маш .оператори и 6 общи работници в пр-во на санитарен фаянс, средно обр.
 • 10 работници на тръбна линия и 10 общи работници в пр-во на изделия от метал, средно обр.
 • 1 чистач в детска градина, средно обр.
 • 4 контрольори качество в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 40 машинни оператори кроене в в шевно пр-во, средно обр., опит
 • 1 монтьор на силови ел. надземни кабели, средно обр., св-во за правоспособност за упражняване на професията, 1г. стаж, мястото е за с.Иваново
 • 3 дограмаджии и 4 монтажници на Al и PVC дограма, средно обр., опит
 • 5 мебелисти-монтажници на мебели от плоскости, средно обр., опит
 • 1 логопед в соц. услуга, висше по специалността
 • 3 електромеханици в мебелно пр-во, средно обр. с електро-техн. насоченост, английски / немски ез. – предимство, комп. умения, шоф. кн. кат. В
 • 5 мотокаристи в мебелно пр-во, средно обр., правоспособност за упр-ние
 • 1 биолог за болнично заведение, висше обр.- Биология и микробиология
 • 5 лекари, висше обр.-медицина
 • 5 акушерки, висше обр.по специалността
 • 1 хигиенисти в шевно пр-во, средно обр.
 • 1 моделиер-конструктор, облекла, висше/ средно обр., опит
 • 1 асансьорен техник, средно ел. техн. обр.
 • 2 продавачи-консултансти в магазин за готова храна, средно обр.
 • 2 продавачи-консултансти в магазин за пром. стоки, средно обр.
 • 1 хигиенист на намален раб. ден, средно обр.
 • 2 техници КИПиА в хим.пр-во, висше/средно обр. –електротехника/електроника и автоматика / Автоматизация на производството, 2-ра или 3-та квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения, придобита квалификация за безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации, опит
 • 4 шлосери-тенекеджии, средно техн. обр., опит
 • 7 апаратчици в хим. пр-во, средно хим./техн. обр., опит
 • 10 работници в хим.пр-во, средно обр., опит е предимство
 • 1 младши произв. технолог, висше хим. обр., англ.ез., комп. умения, опит е предимство
 • 1 офис-сътрудник, средно/висше обр., комп. умения
 • 1 счетоводител, средно/висше иконом. обр., комп. умения
 • 1 общ работник във фирма за търговия с автомобили, средно обр.
 • 25 шивачи на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во
 • 3 контрольори по качество на кожена тапицерия, средно обр., опит в шевно/кожено пр-во
 • 5 оператори, парогогенератор, средно обр., фирмата предлага курс за правоспособност
 • 5 оператори, парна турбина, средно обр.
 • 15 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техн./средно обр.
 • 1 работник поддръжка на кафе-автомати, средно обр., шоф. кат.В
 • 6 машинни оператори производство на брикети и пелети, основно обр.
 • 2 шивачи в чорапено пр-во, средно/основно обр., опит
 • 1 главен готвач в соц. услуга, средно спец. обр., опит
 • 5 електромонтьори, средно електротехн. обр., опит
 • 1 помощник-сладкар, средно обр.
 • 1 общ работник за товаро-разтоварна дейност на плодове и зеленчуци на 4 часа, средно / основно обр.
 • 2 работници, сглобяване на детайли в мебелно производство, средно обр.
 • 1 гробар, средно/ основно, без образование
 • 1 тракторист, средно /основно
 • 1 строителен техник, средно обр., шоф.кат. В
 • 2 пиколо в хотел, средно обр., английски език, шоф. кат.В
 • 2 готвачи в хотел, средно обр., опит
 • 2 администратори за СПА/фитнес в хотел, средно обр., английски език, комп.умения
 • 2 масажисти в хотел, средно обр., опит
 • 1 кинезитерапевт в хотел, висше обр. по специалността, англ. език, опит
 • 1 специалист ТРЗ и личен състав, висше иконом. обр., комп. умения
 • 1 мед. сестра за общопрактикуващ лекар, висше медицинско обр., комп. умения
 • 4 оператори на плетачна машина, средно/основно обр., опит
 • 4 електромонтьори, средно/висше обр.- ел.техника/електроника, опит
 • 10 оператори пелетизиране, средно техн. обр.
 • 3 монтажници и 2 ел.заварчици на пром. газови и отоплителни инсталации, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист, основно обр.
 • 1 сервизен техник, средно/висш техн.обр., комп.умения
 • 3 складови работници, средно обр.
 • 15 машинни оператори и помощник оператори в мебелно производство, средно техн. обр.
 • 5 складови работници в мебелно производство, средно  обр.
 • 5 електрокаристи в мебелно производство, средно  обр., правоспособност
 • 1 маш. инженер, поддр. на CNC машини в мебелно производство, висше инженерно обр.
 • 2 мехатроници за автомобилна пром., висше/средно обр. по специалността
 • 2 специалисти качество за автомобилна пром., висше инженерно обр., англ. Ез
 • 10 оператори на машини в производство на санитарни изделия,средно обр.
 • 5 техници поддръжка на машини в производство на санитарни изделия, висше/ средно обр.
 • 7 мед.сестри за соц.заведения, висше обр.по специалността
 • 4 санитари за соц.заведения, без изискване за обр.
 • 2 соц. асистенти, без изискване за обр
 • 1 парамедик за соц.заведение, висше/средно обр., 2 г. курс на обучение с придобита IV степен
 • 1 психолог в соц.заведение на 4ч., висше обр.по специалността
 • 2 чистачи, производствени помещения, средно /основно обр.
 • 2 продавач-консултанти за денонощен хранителен магазин, средно обр.
 • 5 шлосер-монтьори, средно техн. обр., правоспособност
 • 15 обслужващи магазин, за верига м-ни за хранителни стоки,  средно обр.
 • 5 общи работници, промишлеността , средно обр.
 • 5 медицински сестри за болнично заведение, висше обр.по специалността
 • 15 санитари за болнично заведение, средно /основно обр.
 • 5 водачи, мотокар, средно техн. обр., правосп. за управление
 • 5 машинни-оператори в производство на керамични плочки, средно техн. обр.
 • 4 продавачи в м-н за хранителни стоки, средно обр., с опит/без опит
 • 6 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., р-та на 4/6 часа
 • 4 формовчици, 3 леяри , средно /основно обр.
 • 1 продавач-бюфет в училище, средно обр., опита е предимство
 • 10 строители на жилища, средно/основно обр., 2г. опит
 • 1 медицински специалист в ДГ на 4 ч., висше/полувисше обр. – медицина, мястото е за             с. Пиргово
 • 19  гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 146 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.
 • 4  работници спом. шивашки д-ти, средно/основно обр., опит
 • 44 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит в шевно/кожено пр-во
 • 8 общи работници в шевно производство, средно обр

места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 9 консултанти (промоутъри), продажби, висше обр., отлично владеене на английски език, гръцки език, румънски език, отлични компютърни умения ERP с-ми, MS OFFICE
 • 3 технолози на облекла, средно спец.обр., 5 г. стаж
 • 2 машинни оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3 г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше-стр./маш.инженер, англ./немски ез., комп.грам.,  AutoCAD,
 • SAP 2000, Athena, Inventor, 2г стаж

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас/ висше обр., специалност „НУП” /за с.Обретеник/
 • 1 специалист,социални дейности,висше образование,специалност „социални дейности”/за гр.Борово/
 • 1 електромонтьор, средно образование /за гр.Бяла/
 • 1 финансов контрольор, висше образование /икономика, право и др./2 години опит/за гр. Борово/

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.