Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

1 печатар/ситопечатар – по националната програма Нова възможност за заетост, средно образование, опит

1 готвач за столово хранене, средно професионално образование или курс, опит

4 готвачи в ресторант, средно/основно образование, опитът е предимство

5 работници в кухня, основно/средно образование

7 камериери, основно/средно образование, сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

5 сервитьори и 5 помощник-сервитьори, средно образование, сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

5 готвачи, средно образование, опит, сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

5 помощник-готвачи, средно образование, сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

1 организатор по туризма в спортно дружество, средно специално/висше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

5 готвачи, сезонна заетост, средно професионално образование, 5 години стаж, за гр.Обзор

5 сервитьори, сезонна заетост, средно образование, английски, немски, руски език, за гр.Обзор

1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско образование /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/

1 сладкар, основно/средно образование, опит

1 работник в сладкарски цех, средно професионално образование/опит

4 помощник-готвачи, средно професионално образование/завършен квалификационен курс

12 сервитьори, средно/основно образование

2 сервитьори, средно образование, английски и/или друг език, опит

3 бармани, средно образование, опит

1 главен готвач, 3 готвачи, 1 помощник-готвач, основно/средно образование, опит, сезонна заетост

4 бармани сервитьори, средно образование

5 пласьори на бира и безалкохолни напитки, средно образование, опит, шофьори кат.В

2 електротехници, средно специално образование, опит, трета квалиф.група по електробезопасност

3 мотокаристи, основно/средно образование, правоспособност

4 оператори на металообработващи машини, средно образование, опитът е предимство

2 шлосери, средно образование, опит

1 специалист – доставки, висше икономическо образование, английски/друг чужд език, компютърни умения, опит

1 общ работник в склад, основно образование

1 багерист – еднокофов багер, средно образование, опит, правоспособност

1 специалист – контролни функции – въвеждане на данни, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 работник в кухня – хотелски комплекс, на 4 часа – за заместване, основно/средно образование

1 оператор – топла преса, основно/средно образование

1 проектант – информационни системи и база данни, висше образование по специалността, 2 години опит

1 програмист, висше образование по специалността, познания в работата с база данни

1 общ работник в промишлено производство, основно образование

1 обслужващ в газ- и бензиностанция, средно образование, компютърни умения /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 диспечер в транспортна фирма, средно образование, компютърни умения, подходящо за жена

1 чистач – производствени помещения, основно/средно образование, подходящо за живеещи в кв.Здравец/Родина

2 организатори на производство, висше техническо образование, компютърни умения, 5 години стаж

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно професионално образование, опит в управлението на камион в Европа

5 работници – строителна изолация, 5 кофражисти, 8 зидаро-мазачи, 2 шпакловчици, средно образование, мин. 2 години опит

1 дърводелец мебелист, средно образование, мин. 2 години опит

4 деловодители призовкари, средно/висше образование, шофьори кат.В, 5 години стаж

2 оперативни счетоводители, средно/висше образование, шофьори кат.В, 5 години стаж

10 електронни и софтуерни инженери, висше образование /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение

1 строителен инженер – сгради и съоръжения, висше образование по специалността, работа с програмни продукти за проектиране, 5 години опит

1 градинар, средно образование, 2 години опит

2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно образование, опит

1 работник поддръжка на сгради, средно образование, шофьор кат.С

2 аргончици, основно образование, правоспособност

10 оператори база данни – производство на филтри за автомобили, средно/висше образование, компютърни умения

1 общ работник в склад за опаковъчни материали, основно/средно образование, предимство е умение за управление на мотокар

1 продавач консултант в магазин за дрехи и аксесоари, средно образование, английски език

1 организатор на дейности – шевно производство, средно икономическо образование, компютърни умения, 2 години опит

1 специалист по нормиране на труда – шевно производство, средно специално/висше образование, компютърни умения, 1 година опит

15 кредитни консултанти, средно образование

1 оператор – разфасоване на биомасла, средно образование

1 химически лаборант, средно специално образование, английски език, компютърни умения, 1 година опит

11 заварчици на СО2, средно образование, правоспособност

14 монтажници на метални конструкции, основно/средно образование, опит

1 електромонтьор, средно специално образование, 2 години опит

3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно образование

5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше образование – машинен инженер, английски/ немски език, опит

2 инженери по качеството – производство на авточасти, висше техническо образование, английски/немски език, опит

2 компютърни специалисти – производство на авточасти, висше образование по специалността, английски език, опит в производствени фирми

4 мениджъри развитие, средно/висше образование, компютърни умения, шофьори кат.В

1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо образование – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране

1 началник на смяна, висше образование – машиностроене

1 топлотехник, средно/висше образование, опит

1 организатор – производство на авточасти, висше/средно техническо образование, компютърни умения, опитът и владеенето на английски език са предимство

1 инженер технолог – производство на авточасти, висше образование – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 системен инженер – производство на авточасти, висше техническо образование английски език, компютърни умения, 1 година опит

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално/висше техническо образование, мин.10 години опит

23 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” – производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше образование /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения

10 водопроводчици, основно образование, опит

2 общи работници – поддържане на басейн, средно образование

1 инженер по поддръжка, висше техническо образование – електроника и автоматика

1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше образование по специалността, компютърни умения, опит

1 продавач консултант в магазин за хладилна техника, средно/висше техническо образование

1 работник в хлебопроизводство, основно/средно образование

1 маникюрист, средно професионално образование/завършен курс, опит

1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили – в диагностичен център, средно/основно образование, опит

15 строителни работници, основно/средно образование, опит като кофражисти, арматуристи, фаянсаджии, зидари, шпакловчици

4 общи работници – изкопни работи, основно образование, опит

2 багеристи, основно/средно образование, правоспособност, 5 години опит

2 търговски пътници, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

1 заварчик – електро- и СО, основно/средно образование, правоспособност

5 работници в строителството, основно образование, опит

2 шофьори, кат.С, средно образование, опит

5 общи работници в строителството, основно/средно образование, 2 години, опит

4 агенти – директни продажби – на 4 часа, средно образование

2 складови работници – по националната програма Нова възможност за заетост, средно образование

1 работник – каменар, средно образование, опита е предимство

1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил образование/по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 икономист, висше икономическо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

4 оператори на металообработващи машини, средно спец. образование, 2 год. опит

3 борвергисти, средно спец. образование, 2 год. опит

2 кранисти – до 10 тона, средно образование, правоспособност, опит

1 диагностик на МПС, средно професионално образование, английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше медицинско образование по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше образование по специалността

1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско образование по специалността

2 лекари невролози, висше медицинско образование по специалността

10 лекари анестезиолози, висше медицинско образование по специалността

3 лекари кардиолози, висше медицинско образование по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско образование

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско образование – рентгенология

1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно образование, английски език, компютърни умения, опит

3 работници в месопреработване, основно образование, опит

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно образование

1 хигиенист в търговски обекти, средно/основно образование, опитът е предимство

1 шофьор – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно образование, опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

2 механици – промишлено оборудване, средно техническо образование

5 електрозаварчици, средно техническо образование, правоспособност

10 корпусници, средно техническо образование, правоспособност

6 оператори на машини за производство на санитарни принадлежности, средно образование, подходящо за мъже

35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно образование

1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо образование, компютърни умения, 2 години опит

1 инженер – производство на авточасти, висше техническо образование, английски език, 3 години опит

15 мехатроници, средно/висше образование – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит

21 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо образование – машиностроене, опит

1 работник по поддръжка на тревни площи в спротен комплекс, без изискване за образование, сезонна заетост

3 стругаро-фрезисти, средно техническо образование, опит

10 оператори на дървообработващи машини, средно образование, опит

10 помощник-оператори в дървообработване, средно образование

2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно образование, правоспособност

1 монтажник на дограма, средно образование, опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

10 финансови консултанти, средно образование

1 координатор на проекти, висше образование – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения

1 фрезист – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 бояджия на метални изделия, средно образование, 2 години опит

1 конструктор, висше образование – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks

3 оператори на машина с ЦПУ, средно специално образование, опит

2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно образование

1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини, средно специално образование, опитът е предимство

2 технолози, висше образование – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж

1 помощник в склад – шевно производство, средно образование, опит

1 офис асистент – шевно производство, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

1 организатор шевно производство, средно образование, опит

1 началник на цех – шевно производство, средно образование, опит

1 началник на ОТКК в шевно производство, средно образование, опит

1 офис асистент – шевно производство, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

1 организатор шевно производство, средно образование, опит

1 началник на цех – шевно производство, средно образование, опит

1 началник на ОТКК в шевно производство, средно образование, опит

10 опаковачи в чорапно производство, средно образование, 1 година опит

1 общ работник в склад – чорапно производство, основно/средно образование

1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше образование

4 общи работници в шевно производство, средно образование

2 секционни майстори – текстилно производство, средно техническо образование

2 работници на плетачна машина – в машиностроене, средно образование, 2 години опит

1 шивачка на облекло, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно образование, опит

2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно образование, опит

5 шивачи в обувно производство, средно/основно образование, опит

2 технолози конструктори в шевно производство, средно образование

1 сътрудник продажби в шевно производство, средно образование, немски език

1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо образование, две години опит

2 технолози в шевно производство, средно/висше образование, 3 години стаж

3 технолози в шевно производство, средно специално образование

1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо образование, немски/английски език, компютърни умения

2 машинни оператори – автомат за илици и копчета, средно образование, компютърни умения, опит

2 опаковачи в шевно производство, средно/основно образование, опит

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално образование, компютърни умения

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално образование

1 организатор на шевно производство, висше образование, английски/немски/френски език, 3 години опит

8 шивачки, основно образование (за гр.Ветово)

1 сортировач в шевно производство, средно образование, опит

2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо образование, предлага се обучение

2 оператори на права машина – шевно производство, основно/средно образование, опит

3 ръчници в шевно производство, основно/средно образование, опит

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно образование, опит

4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

5 бригадири в шевно производство, средно образование, опит

7 ОТКК в шевно производство, средно образование, може и за обучение

3 кроячи, средно образование, опит

10 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

156 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 началник на склад, средно образование, компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)

2 учители в детска градина, висше образование по специалността (за с.Ценово)

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук