Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

към 23 май 2022 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 техник В и К за гр. Сливен, средно обр. по специалността
 • 1 складов работник в склад за плодове и зеленчуци, средно/основно обр.
 • 2 маш. оператори и 3 общи работници в производство на мебели, средно/основно обр.
 • 1 чистач /хигиенист в училище, средно/ основно обр., работното място е за с. Иваново
 • 1 домакин в детска градина, средно обр.
 • 8 манипуланти в производство на детайли за автомоб. промишленост, средно обр., документ за управление на кари
 • 1 ел. техник, средно електротехн. обр., удостоверение за мин. III-та квал. група по ел. безопасност, 2г. стаж
 • 7 оператори в хим.производство, основно обр.
 • 1 гл. счетоводител в училище, висше икон. обр., комп. умения, 3г. стаж
 • 1 гл. счетоводител в детска градина, висше икон. обр.
 • 1 стругар, средно/ основно обр., опит
 • 1 складов работник, средно обр., комп. умения
 • 1 маш. оператор, лазерно гравиране, средно техн. обр.
 • 5 шлосери, средно/основно/начално обр.
 • 1 работник на щанд за храна, средно/основно/начално обр.
 • 1 общ работник, временна заетост, основно обр.
 • 1 техник, поддр.на автомати за вода, средно обр., техн. познания
 • 2 водачи на ССМ, основно обр., шоф. кат. ТкТ
 • 1 пом. сладкар, средно/основно обр.
 • 5 складови работници в мебелно производство, средно обр., св-во за управление на мотокар  е предимство
 • 2 инженери поддръжла на CNC машини, висше обр. – „Електроника”, англ./немски език, комп. умения, шоф. кат. В
 • 4 обслужващи , магазин от верига магазини за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 работник , кухня на заведение за бързо хранене , средно /основно обр.
 • 1 пакетировач на мебелни модули, средно /основно обр.
 • 2 ревизори на вагони, средно обр., правоспособност ”Ревизор- вагони”, дуално обучение
 • 4 шофьори, тежкотоварен автомобил -12 тона и повече, курсове България-Румъния-България
 • 1 счетоводител, висше обр. – Счететоводство/Финанси, англ. език, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 мияч в заведние за бързо обслужване, без изискване за образование
 • 1 шофьор на катафалка, средно/основно обр., шоф. кат. „С”
 • 1 общ работник за гробищен парк, без изискване за образование
 • 20 маш. оператори, шиене на тапицерия за автомобили, средно обр., опитът в шевно производство е предимство
 • 1 камериер/камериерка /общ работник/  за къмпинг, средно/основно обр., работното място е за гр. Ахелой
 • 3 работници в производство на части за мебели, средно /основно обр.
 • 5 оператори, преса в производство на огнеупорни изделия, средно /основно обр.
 • 4 продавачи-консултанти в м-н за стр. материали, средно обр.
 • 1 приемчик в м-н за стр. материали, средно обр., комп. умения
 • 1 служител информация в м-н за стр.материали, средно обр., комп. умения
 • 2 служители зареждане на стока в м-н за стр.материали, средно обр.
 • 4 контрольори на качество в производство на филтри, висше /средно техн. обр., комп. умения
 • 2 офис- асистенти в производство на филтри, средно обр., комп. умения
 • 3 електромеханици в производство на филтри, висше /средно техн.цобр., опит в производство
 • 4 настройчици на машина, средно техн. обр., опит в производство
 • 3 началници- смяна в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 2 маш. оператори мелене, средно/основно обр.
 • 2 електромонтьори, средно ел.техн.обр.
 • 8 монтьори, поддр.на машини и оборудване, средно обр.
 • 10 оператори, когенератори, средно техн. обр.
 • 2 маш. инженери, висше обр.- Маш. инженерство/Транспортна техника, опит
 • 1 счетоводител, висше иконом. обр., комп. умения, стаж
 • 5 общи работници, средно/основно обр.
 • 1 фризьор, средно обр.
 • 12 маневрени стрелочници с включено проф. обучение в гр.Русе, средно обр.
 • 8 монтажници на мебели , средно техн. обр., опитът е предимство
 • 4 машинни оператори в мебелно производство, средно техн. обр., опитът е предимство
 • 1 инженер – конструктор /Иновации в производство на въоръжение и боеприпаси/, висше техн. обр., комп. умения / SolidWorks/
 • 1 общ работник в склад за преработка на скрап и метални изделия, работа с оксижен, шоф. кат. В
 • 10 оператори в хим. производство, средно обр., опитът в производствено предприятие е предимство
 • 5 общи работници, средно/основно обр.
 • 1 счетоводител, оперативен, висше обр. по специалността, комп. умения /счетоводни програми/
 • 2 продавач-консултанти в магазин за пакетирани стоки, средно обр.
 • 6 хигиенисти, средно/основно обр.
 • 1 пазач – въоръжена охрана, средно обр., документ за носене на оръжие
 • 20 помощник оператори и маш. оператори в мебелно производство, средно обр.
 • 5 опаковачи / пакетажници в мебелно производство, средно /основно обр.
 • 20 служители запитвания, средно обр., немски ез., комп. умения
 • 3 книговезци, средно/основно обр.
 • 1 маш. оператор, печатарство, средно техн. обр., шоф. кн. кат. В
 • 1 хигиенист, 1 санитар, 2 соц. асистенти и 1 мияч на съдове в соц. услуга, средно/основно/начално обр.
 • 3 огняри в соц. услуга, средно обр., квалификация за работа с водогрейни котли
 • 1 гл. готвач  в соц. услуга, средно обр., квалификация
 • 2 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 2 обслужващи в бензиностанция, средно обр.
 • 2 фрезисти и 2 шлосери-електрозаварчици, средно обр.
 • 2 бояджии, прахово боядисван, средно обр./за обучение/
 • 3 продавач-консултанти в пекарна , средно обр.
 • 1 хигиенист и 1 складов работник за търг. обект, средно обр.
 • 1 началник – склад в шевно производство, средно обр., базово ниво на френски език
 • 2 сладкари и 2 пицари за ресторант, средно обр.
 • 3 асистенти, офис, висше /средно обр., комп. умения / работното място е за гр. София /
 • 2 товарачи на пратки в логистичен център, средно обр. / работното място е за гр. София /
 • 5 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
 • 10 маш. оператори в производство на керамични изделия, средно обр., комп. умения
 • 5 общи работници в производство на керамични изделия, средно обр.
 • 2 електротехници и 3 шлосери, средно техн. обр.
 • 2 маш. оператори на металообр. м-ни с ЦПУ, средно техн. обр., опит
 • 10 маш. оператори, 10 опаковачи и 10 общи работници в производство на санитарни принадлежности, средно/основно обр.
 • 3 касиер-приемчици, тотализатор, средно обр.
 • 1 салонен управител, 5 готвачи, 5 работници – кухня, 4 бармани, 5 сервитьори, 3 хигиенисти, за новооткриващо заведение, средно обр. / студенти / , обучение
 • 10 машинни оператори, металорежещи машини , средно техн. обр.
 • 1 програмист, софтуерни приложения, висше образование, комп. умения /SQL, база данни /, шоф. кат. В
 • 1 системен администратор, висше обр., комп. умения/ windows, Linux/, шоф. кат. В
 • 8 сервитьори, средно/ основно обр.
 • 1 камериерка, средно / основно обр.
 • 7 помощник – готвачи, средно / основно обр.
 • 1 конегледач , средно / основно обр.
 • 1 помощник – магазин за верига хранителни магазини, средно обр.
 • 1 гладач /крайно, междинно гладене/, средно /основно обр., опит
 • 1 чистач / хигиенист в административна сграда на 4 часа,  / може и пенсионер /
 • 1 старши експерт „Общинска собственост’’, висше обр., комп. умения
 • 1 старши експерт „Защита на населението” , висше обр., комп. умения
 • 1 главен специалист „Устройство на територията”, средно обр., комп. умения
 • 1 електротехник в строителството, средно обр., опит
 • 1 общ работник в строителството, основно обр.
 • 5 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист, средно/основно обр., подх. за хора с трайно намалена работоспособност
 • 1 готвач в соц. услуга, средно проф. обр. /завършен курс
 • 1 пом. мебелист, средно обр., мястото е за с. Николово
 • 15 локомотивни машинисти и 15 техници-механици, ревизори на вагони, средно обр., фирмата организира курс за придобиване на професия
 • 1 оператор-манипулатор в производство на щори, средно обр.
 • 1 администратор, хотел, средно обр., англ. език, комп. умения
 • 6 работници кухня/готвачи/, средно обр.
 • 2 хигиенисти в шевно производство, основно обр.
 • 2 гледачи на бездомни животни, без изискване за образование
 • 3 общи работници и 2 маш. оператори в производство на картонени кори, средно обр.
 • 4 зареждачи на прежда в чорапено производство, средно обр.
 • 2 общи работници в чорапено производство, средно обр., св-во за управление на мотокар
 • 1 отчетник в чорапено производство, средно обр., комп. умения
 • 2 касиери, бензиностанция, средно обр.
 • 4 хигиенисти в ресторант, средно/основно обр.
 • 3 гладачи, ютия , средно обр.
 • 15 работници сглобяване на детайли, средно обр.
 • 4 мехатроници, средно техн. обр., комп. умения
 • 1 продавач в магазин за цветя, средно обр.
 • 1 механик в шевно производство + огняр, средно техн. обр., свидетелство за управление на парни котли на газ
 • 12 сервитьори и 4 бармани, средно обр.
 • 1 администратор, база данни, висше /средно обр. по специалността, отлично владеене на английски език
 • 1 технически сътрудник, средно обр., отлично владеене на английски език / писмено и говоримо/, комп. умения
 • 3 водачи на ССМ, средно/основно обр., свидетелство за упр-ние на ССМ, опит, местата са за с.Червена вода
 • 1 технически сътрудник, средно обр., отлично владеене на английски език / писмено и говоримо/ , комп. умения
 • 2 мед. лаборанти, средно/висше обр. по специалността
 • 5 оверложисти в шевно производство, средно обр., опит
 • 2 CAD оператори в шевно производство, средно обр., работа с CAD/CAM програми
 • 1 чистач в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 2 моделиери-конструктори в шевно производство, средно обр., опит
 • 1 техник-механик в шевно производство, средно обр., опит
 • 4 кроячи в в шевно производство, средно обр., опит
 • 1 продавач-консултант в книжарница, средно обр.
 • 5 работници, сглобяване на детайли в производство на метални конструкции, средно обр., стаж
 • 30 маш. оператори, кроене, средно/основно обр., опит
 • 26 гладачи на преса в шевно производство, средно/основно обр.
 • 2 технолози в шевно производство, средно обр., опит
 • 1 бригадир в шевно производство, средно обр.
 • 2 контрольори качество в шевно производство, средно обр., опит
 • 1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., комп. умения, работното място е за община Иваново
 • 1 монтьор на силови електрически кабели /надземни /, средно обр., правоспособност, 1 година проф. опит, работното място е за община Иваново
 • 4 гладачи, крайно гладене, средно обр., опит
 • 6 миячи на съдове, средно /основно обр., гр. Обзор, сезонна заетост
 • 3 общи работници , средно /основно обр., гр. Обзор, сезонна заетост
 • 1 готвач-суши, средно/проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост
 • 1 зам. главен готвач , средно/ проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост
 • 5 шеф- готвачи на смяна, средно /проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост
 • 6 готвачи, средно/проф. колеж- готвач, гр. Обзор, сезонна заетост
 • 6 помощник-готвачи, средно /основно обр., гр. Обзор , сезонна заетост
 • 12 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит
 • 2 охранители НВО, средно обр.
 • 7 мед. сестри в соц. заведение, висше обр. по специалността
 • 1 барман-сервитьор, средно обр.
 • 5 електромеханици в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 6 готвачи, средно обр., опит
 • 2 инженери-конструктори, висше обр.- Машинен инженер, с-ми за проектиране- SolidWorks
 • 5 работници , озеленяване и работа с моторна коса, основно обр., опит  2 години
 • 1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
 • 47  шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

–        места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38/ЗХУ/
 • 1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/
 • 1 механик, земеделски машинини, средно/висше техн. обр., английски и румънски ез., комп. умения, шоф. кат. „В” и „ТкТ’, 1г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 пром. дизайнер, висше обр. по специалността, англ. език, комп. умения – Photoshop, CorelDraw, 1г. стаж, мястото е по чл. 38 от ЗХУ
 • 3 организатори логистика на продажбите, висше обр.- „Икономика на търговията”, испански език, комп. умения, 1г. стаж, мястото е по чл. 38 от ЗХУ
 • 1 огняр на газ в детска градина, средно обр., правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 от ЗХУ
 • 2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 6 маш. оператори производство на части за автом. промишленост, средно/основно обр., местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 транжор и 4 колачи, животни, средно обр., 5г стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/4 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 техници-механици инструменти, средно обр., квал. група за електробезопасност, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. Умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 инженер – конструктор, висше обр., комп. умения /AutoCad, SAP2000,Athena,Inventor/ , владеене на английски или немски езици /ниво В2-С1/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 маш. оператор в шевно производство, средно обр., комп. умения, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 10 работници, сглобяване на детайли /за гр. Две могили/
 • 2 техник-механици, машини с ЦПУ /за гр. Русе/

 

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук