Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново иВетово/

 

1 учител в детска градина, висше образование, предучилищна педагогика, за с. Тръстеник

1 чистач в детска градина, средно образование, за с. Пиргово

1 продавач консултант в магазин за обувки, средно образование, опит

1 багерист – еднокофов багер, основно/средно образование, 3 години опит

1 спомагателен работник в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит

1 стругар, средно образование, може и без опит

1 чистач на производствени помещения, средно образование

3 строителни работници – довършителни работи, основно/средно образование

2 администратори в хотел, средно образование, английски език, владеенето на втори чужд език е предимство, компютърни умения, сезонна заетост, за курортен комплекс „Албена”

1 водач на електрокар, основно/средно образование, правоспособност за електрокарист/мотокарист, компютърни умения, опитът е предимство

1 охранител – невъоръжена охрана, основно/средно образование

1 бояджия, 1 шлайфист, 1 полировчик, 1 машинен оператор – мебелно производство, средно образование

1 общ работник в шевно производство, основно образование /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно образование, немски/английски език, 1 година опит, работа в Германия

2 шлосери, средно/основно образование, опит

1 електрозаварчик, основно/средно образование, правоспособност, опит

1 техник механик, основно/средно образование, над 3 години опит

1 технолог в шевно производство, средно образование

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно образование

1 крояч в шевно производство, средно образование

1 оценител на облекла в шевно производство, средно образование

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно образование

3 строителни бояджии, средно образование, сезонна заетост

2 опаковачи на чорапи, средно образование

3 мебелисти, средно специално образование, 3 години опит, за с.Щръклево

1 носач-товарач, основно/средно образование, правоспособност за мотокарист

1 продавач консултант в магазин за цветя, средно образование

2 складови работници, средно образование, здравна книжка

2 шофьори пласьори, кат.В, средно образование, здравна книжка

1 работник – товаро-разтоварни дейности, в химическо производство, основно/средно образование

1 общ работник в магазин, средно образование /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/

1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо образование, 1 година опит

10 машинни оператори – дървообработване, средно образование

1 сервитьор, средно образование, 1 година опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 геолог, висше образование по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAMсистеми и SolidWorks, мин. 2 години опит

1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно образование, граждански договор

1 програмист, висше образование – компютърни науки, английски език, работа с PHP, MySQL

1 склададжия в промишлено предприятие, средно/висше образование

4 техници механици, средно образование

8 мехатроници, средно образование

1 специалист по качеството, средно/висше образование

4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно образование, 1 година опит

1 инженер – роботика, висше образование – електроника/електротехника

2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо образование, 1 година опит

1 супервайзор, средно/висше образование

5 сервитьори, 5 бармани, 5 готвачи, 1 дюнерджия, 2 сладкари, 1 майстор сладкар, 1 майстор хлебар, 1 транжор, 1 управител на склад, 4 администратори, 1 отговорник на чистачи, 5 камериери, 1 спасител, 2 фаянсаджии, средно образование, сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”

2 инженери по качеството, висше техническо образование, компютърни умения

3 мехатроници, средно техническо образование, опит

1 резач на скрап, средно/основно образование, правоспособност за оксиженист, опит

1 застрахователен агент, средно/висше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, стаж

1 стругар, средно образование, 5 години опит

1 продавач консултант на пакетирани стоки, средно образование, опитът е предимство

1 заварчик и 1 електротехник, средно образование, 3 години опит

1 работник – отглеждане на трайни насаждения, основно образование

1 техник на шевни машини, средно техническо образование, шофьор кат.В

3 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно образование, правоспособност, 1 година опит

3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо образование, 2 години опит

4 оператори на металообработващи машини, средно техническо образование, 2 години опит

4 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо образование, 2 години опит

2 стругари, средно техническо образование, над 2 години опит

2 фрезисти, средно техническо образование, опит

1 специалист технически контрол – машиностроене, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, над 3 години опит

2 общи работници в промишленост, средно образование

1 общ работник – пълнене на безалкохолни напитки, средно образование

4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно образование

4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно образование, кат.С

6 зидаро-кофражисти, основно образование, опит

5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно образование, опит

4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо образование по специалността

1 работник – производство на тестени изделия, средно образование, опит

1 експерт – пространствени база данни, висше образование – КСТ/информатика, английски език, компютърни умения – работа с PHP, MySQL и HTML, 3 месеца опит

1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше образование по специалността

1 общ работник товаро-разтоварни дейности, основно образование

2 монтажници на промишлени отоплителни вентилации, средно техническо образование, опит

2 хигиенисти в търговски обект, основно/средно обпр.

2 фризьори, средно професионално образование/курс, за с.Николово

1 електромонтьор, средно техническо образование, опит

2 лекари кардиолози, висше медицинско образованиепо специалността, компютърни умения

2 лекари анестезиолози, висше медицинско образование по специалността, компютърни умения

2 лекари нервни болести, висше медицинско образование по специалността, компютърни умения

2 лекари спешно отделение, висше медицинско образование, компютърни умения

12 медицински сестри, висше образование по специалността, компютърни умения

1 медицински лаборант, висше образование по специалността, компютърни умения

2 работници в производство горещо поцинковане, основно/средно образование

1 мияч на превозни средства, средно образование

5 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокарист

1 готвач в китайска бърза закуска, средно образование

4 шмиргелисти, основно/средно образование, опитът е предимство

1 сервитьор, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 офис мениджър, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/

1 шивач на облекла, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

10 оператори на пълначна машина – химическо производство, средно образование, опитът е предимство

2 бармани, средно образование

5 корабни тръбари, основно/средно образование, правоспособност – работа с електрожен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит

10 електрозаварчици, основно/средно образование, квалификация за МИГ/МАГ заваряване и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит

10 корпусници – корабостроене и кораборемонт, основно/средно образование, правоспособност – работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит

4 шлайфисти, основно образование, опит

4 разкройчици на метал, основно образование, опит

1 общ работник – вулканизация на гуми, средно техническо образование, опитът е предимство

1 електротехник – поддръжка на машини и ел.инсталации в шевно производство, средно специално образование, предимство е правоспособност за работа с газови съоръжения, опит в шивашката промишленост

1 машинист на многокофов багер, средно образование, правоспособност, опит

1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше образование, френски и английски език, компютърни умения

2 бластьори на метални конструкции, средно/основно образование, опит

5 машинни оператори в мебелно производство, средно ообразование, 2 години опит

3 тапицери на мебели, средно образование, опит

2 оператори на дървообработващи машини, средно специално образование, опитът е предимство

1 химик технолог – поцинковане, висше образование, английски език, 3 години стаж

3 работници – поцинковане, средно образование, компютърни умения

1 инженер по качеството – поцинковане, висше/средно образование, компютърни умения

5 мотокаристи, средно образование, правоспособност

1 шивач на изделия от кожа, основно/средно образование, опит

1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо образование, правоспособност, опит

5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно образование, 5 години стаж

5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно/средно образование

1 стругаро-фрезист, основно/средно образование, опит

1 агроном, висше/полувисше аграрно образование, 2 години опит

3 монтажници на готови изделия – машиностроене, средно образование

14 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/ и 10 монтажници /корпусници/, средно/основно образование, правоспособност, мин. 7 години стаж

10 сервитьори, средно образование, владеенето на английски език е предимство

5 сервитьори, средно образование, опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор

40 камериери, основно/средно образование, сезонна заетост, работа в гр.Обзор

10 работници – сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно образование, опитът е предимство

2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо образование, опит

5 шлосери, основно/средно образование, опит

14 заварчици СО, средно/основно образование, опит

1 учител по практическо обучение, висше образование – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения

1 оператор на струг с ЦПУ, средно образование, опит

2 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 2 години стаж

1 плетач на чорапи, основно/средно образование

1 крояч на кожени изделия, основно/средно образование, опит

5 оператори на кетел машини, 4 ръчници в шевно производство, основно/средно образование, опитът е предимство

1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно образование, опит

4работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

8гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

46 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

10 окачествители в шевно производство, средно образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ. транспорт

10 шивачи, 10 гладачи и 10 бригадири в шевно производство, без изискване за образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ.транспорт

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 ОТКК в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

35 бригадири в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

5 плетачи на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

4 гладачки на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

3 зареждачи на плетачни машини, основно образование /за гр.Русе/

1 секционен майстор в чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

1 заварчик, средно специално образование – машини и съоръжения за заваряване /за гр.Бяла/

1 електротехник, средно специално образование – електротехника / за гр.Бяла/

1 счетоводител, висше икономическо образование /за гр.Бяла/

1 моделиер, изделия и шаблони от дърво, висше техническо образование /за гр.Бяла/

2 кредитни консултанти, средно образование /за гр.Две могили и за гр.Бяла/

9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.