Свободни работни места в област Русе

0
2568
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново иВетово/

 

1 домакин касиер в детска градина, средно икономическо образование, опит

2 чистачи – на 4 часа, без изискване за образование, работа на открито, подходящо за мъже

2 масажисти – тайландси масажи, без изискване за образование, опит/завършен курс

1 банков касиер – за заместване, средно/висше икономическо образование, компютърни умения

1 отчетник в счетоводство – в училище, средно специално образование, компютърни умения, 5 години стаж

1 техник на ел.машини, средно специално/висше образование, документ за работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта, мин. 2 години опит

1 завеждащ лаборатория, висше образование – химия, компютърни умения

6 обслужващи работници в производство на дървени опаковки, основно/средно образование, за с.Пиргово

1 дърводелец, основно/средно образование, 2 години опит

1 водач на мотокар и общ работник, средно образование, правоспособност

5 кредитни експерти и 1 мениджър на екип, средно/висше образование, компютърни умения, граждански договор

2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, основно/средно образование

1 булдозерист, основно/средно образование, правоспособност

1 накатвач в шевно производство, основно/средно образование, 3 години опит

1 уточнител в кроялен цех, средно образование, 3 години опит

1 учител по история, висше образование по специалността, компютърни умения

2 учители по английски език, висше филологическо образование, компютърни умения

2 чистачи в училище, основно/средно образование

1 готвач – столово хранене, средно образование, опит

6 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно образование, правоспособност

20 котляри монтажници, 10 шлосери, 5 електрозаварчици и 6 оксиженисти, средно образование

1 учител в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика, за с.Тръстеник, личен транспорт

1 учител по японски език, висше образование – приложна лингвистика, японски език

1 програмист – системи за управление на бизнеса, висше образование – компютърни науки, работа с MSSQL,  VisualStudio, PHP, Web,1 година опит

2 сервитьори, средно образование, английски език, компютърни умения

2 продавачи консултанти в магазин за дрехи, средно образование

2 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно образование, сезонна заетост

45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно образование

1 конструктор на мебели, средно образование, компютърни умения

2 оператори на машини с ЦПУ – мебелно производство, средно образование, компютърни умения

1 монтажник на копусна мебел, средно образование, компютърни умения

2 продавачи – разносна търговия на хранителни стоки, средно образование, шофьори кат.С

1 специалист по логистика, средно образование, италиански език, компютърни умения, за гр.Сеново

2 монтьори на ПЖП състав, средно техническо образование

1 работник по поддръжка на сгради и ВиК съоръжения, средно техническо образование

3 оператори на филетки – шевно производство, средно образование, компютърни умения

1 технолог нормировчик – шевно производство, средно/висше техническо образование, чужд език, компютърни умения

4 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно образование

1 комплектовач в шевно производство, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 учител по физическо възпитание и спорт – на 4 часа, висше образование по специалността

10 камериери, средно образование, за курортен комплекс Златни пясъци

2 продавачи консултанти в магазин за хранителни стоки, средно образование

1 барман сервитьор, средно образование

4 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика

1 производствен мениджър, висше образование – технология на полимерите, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години стаж, за гр.Правец

1 работник в кравеферма – пастир, основно/по-ниско образование, за с.Басарбово

5 машинни оператори – производство на санитарни изделия, основно/средно образование

1 лаборант – производство на санитарни изделия, висше образование – химия, владеенето на английски език е предимство

1 стругар, средно техническо образование

1 счетоводител, висше икономическо образование, работа със счетоводни програми, 3 години опит

1 машинен оператор – производство на метални нитове, средно образование

1 продавач на закуски, средно образование

1 работник по ремонта и обслужването на ПЖП състав, средно/висше образование – електротехническа специалност, опит

1 работник по поддръжка на сгради и съоръжения, средно техническо образование, опит

1 продавач консултант, средно техническо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 общ работник в шевно производство, основно образование /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 сервитьор, средно образование, 1 година опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 сервитьор, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 офис мениджър, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/

1 шивач на облекла, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 търговски сътрудник, средно икономическо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

3 готвачи в заведение, основно образование, опит

2 продавачи консултант в магазин за хранителни стоки, средно образование, компютърни умения

1 продавач в закусвалня, средно образование

5 готвачи, средно специално образование, опит, за курортен комплекс Албена

5 сервитьори, 5 бармани, 5 готвачи, 1 дюнерджия, 2 сладкари, 1 майстор сладкар, 1 майстор хлебар, 1 транжор, 1 управител на склад, 4 администратори, 1 отговорник на чистачи, 5 камериери, 1 спасител, 2 фаянсаджии, средно образование, сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”

1 работник – производство на тестени изделия, средно образование, опит

2 бармани, средно образование

14 сервитьори, средно образование, владеенето на английски език е предимство

5 сервитьори, средно образование, опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор

40 камериери, основно/средно образование, сезонна заетост, работа в гр.Обзор

1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше образование по специалността

2 лекари кардиолози, висше медицинско образованиепо специалността, компютърни умения

2 лекари анестезиолози, висше медицинско образование по специалността, компютърни умения

2 лекари нервни болести, висше медицинско образование по специалността, компютърни умения

2 лекари спешно отделение, висше медицинско образование, компютърни умения

12 медицински сестри, висше образование по специалността, компютърни умения

1 медицински лаборант, висше образование по специалността, компютърни умения

1 строителен техник, средно специално образование

2 бояджии на метални изделия, основно образование

1 механик монтьор, основно/средно образование, шофьор кат.В, италиански език, квалификация за заварчик

1 електромонтьор, основно/средно специално образование, италиански език, компютърни умения

1 преводач от немски, английски и италиански език, средно/висше образование, компютърни умения

1 лаборант химия – пластмаси, висше образование – химия/техническо, английски език

5 оператори и 5 помощник-оператори в мебелно производство – корпусна мебел, мека мебел, матраци, средно специално образование/опит

5 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно образование

1 работник по поддръжка на тревни площи, основно образование, нощни смени

1 инспектор по качеството, висше образование – химия/машиностроене, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години опит

1 шофьор на училищен автобус, средно образование, стаж 2 години, за с.Ново село

2 обущари, основно/средно образование, опит

2 огняри – парни и водогрейни котли, основно/средно образование, правоспособност, опит

1 диагностик на МПС, средно специално образование, 3 години опит

2 работници в мебелно производство, средно образование, за обучение

1 сондьор – в изследователска база, средно образование, технически умения, заваряване

1 портиер огняр на газ, основно/средно образование, правоспособност, подходящо за пенсионер

1 ситопечатар, средно образование

1 експерт по човешки ресурси, висше икономическо образование, компютърни умения, владеенето на немски език е предимство, шофьор кат.В, 3 години опит

1 барман сервитьор, средно образование

1 кинезитерапевт – на 4 часа, висше образование по специалността, подходящо и за студент

1 складов работник – търговия със захарни изделия, средно образование, опит

2 монтажници на ПВЦ дограма, основно образование

2 машинни оператори – производство на стиропор, средно техническо образование, работа в гр.Ветово

5 монтажници на метални конструкции, основно/средно образование, опит

5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит

1 стругар, средно образование, може и без опит

1 бояджия, 1 шлайфист, 1 полировчик, 1 машинен оператор – мебелно производство, средно образование

1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно образование, немски/английски език, 1 година опит, работа в Германия

1 техник механик, основно/средно образование, над 3 години опит

3 строителни бояджии, средно образование, сезонна заетост

3 мебелисти, средно специално образование, 3 години опит, за с.Щръклево

1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо образование, 1 година опит

10 машинни оператори – дървообработване, средно образование

1 геолог, висше образование по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAMсистеми и SolidWorks, мин. 2 години опит

1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно образование, граждански договор

4 техници механици, средно образование

11 мехатроници, средно образование

4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно образование, 1 година опит

1 инженер – роботика, висше образование – електроника/електротехника

2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо образование, 1 година опит

2 инженери по качеството, висше техническо образование, компютърни умения

1 застрахователен агент, средно/висше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, стаж

1 стругар, средно образование, 5 години опит

1 заварчик и 1 електротехник, средно образование, 3 години опит

3 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно образование, правоспособност, 1 година опит

3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо образование, 2 години опит

4 оператори на металообработващи машини, средно техническо образование, 2 години опит

4 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо образование, 2 години опит

2 стругари, средно техническо образование, над 2 години опит

2 фрезисти, средно техническо образование, опит

1 специалист технически контрол – машиностроене, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, над 3 години опит

4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно образование

4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно образование, кат.С

6 зидаро-кофражисти, основно образование, опит

5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно образование, опит

4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо образование по специалността

1 общ работник товаро-разтоварни дейности, основно образование

2 монтажници на промишлени отоплителни вентилации, средно техническо образование, опит

1 електромонтьор, средно техническо образование, опит

5 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокарист

4 шмиргелисти, основно/средно образование, опитът е предимство

5 корабни тръбари, основно/средно образование, правоспособност – работа с електрожен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит

10 електрозаварчици, основно/средно образование, квалификация за МИГ/МАГ заваряване и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит

10 корпусници – корабостроене и кораборемонт, основно/средно образование, правоспособност – работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит

1 общ работник – вулканизация на гуми, средно техническо образование, опитът е предимство

4 мотокаристи, средно образование, правоспособност

1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо образование, правоспособност, опит

1 агроном, висше/полувисше аграрно образование, 2 години опит

4 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/, средно/основно образование, правоспособност, мин. 7 години стаж

10 работници – сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно образование, опитът е предимство

2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо образование, опит

5 шлосери, основно/средно образование, опит

14 заварчици СО, средно/основно образование, опит

1 учител по практическо обучение, висше образование – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения

1 оператор на струг с ЦПУ, средно образование, опит

2 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 2 години стаж

1 окачествител – краен участък в шевно производство, средно образование, опит

14 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

1 технолог в шевно производство, средно образование

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно образование

1 крояч в шевно производство, средно образование

5 оценители на облекла в шевно производство, средно образование

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно образование

1 техник на шевни машини, средно техническо образование, шофьор кат.В

1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше образование, френски и английски език, компютърни умения

1 шивач на изделия от кожа, основно/средно образование, опит

5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно образование, 5 години стаж

3 плетачи на чорапи, основно/средно образование

1 крояч на кожени изделия, основно/средно образование, опит

5 оператори на кетел машини, 2 ръчници и 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно образование, опитът е предимство

1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно образование, опит

19гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

80 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

10 окачествители в шевно производство, средно образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ. транспорт

7 шивачи, 10 гладачи и 10 бригадири в шевно производство, без изискване за образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ.транспорт

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 мениджър екип, средно/висше образование /за гр.Русе/

3 кредитен експерт, средно образование/за гр.Русе/

4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/

35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 ОТКК в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

35 бригадири в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

3 плетачи на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

3 гладачки на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

3 зареждачи на плетачни машини, основно образование /за гр.Русе/

1 секционен майстор в чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

1 заварчик, средно специално образование – машини и съоръжения за заваряване /за гр.Бяла/

1 електротехник, средно специално образование – електротехника / за гр.Бяла/

2 кредитни консултанти, средно образование /за гр.Две могили и за гр.Бяла/

9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.