Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

4 кофражисти, основно обр., опит

3 строителни дърводелци, основно обр., опит

1 техник механик – отоплителна, хладилна и вентилационна техника, средно/висше обр. по специалността, стаж 3 години

2 учители в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП

2 общи работници в склад – чорапно производство, основно обр.

3 хигиенисти в детска градина, средно обр.

1 администратор в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения

5 строителни работници, основно обр.

15 строителни работници, средно обр., предлага се обучение

2 шофьори на товарен автомобил /20 тона/, кат.С+Е, средно обр., мин. 5 години опит

8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство

1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, английски език, компютърни умения

2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит

1 докер експедитор в мебелно производство, основно/средно обр., 1 година опит

5 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит

2 учители по физическо възпитание и спорт – единият на половин щат, висше обр. по специалността

2 учители по английски език, висше филологическо обр.

1 педагогически съветник, висше обр. – социална педагогика/социални дейности, 1 година стаж

1 чистач в училище, основно обр.

1 учител по немски език, висше филологическо обр.

1 начален учител, висше обр. – НУП с немски език

1 общ работник в леярна, основно/средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство

1 технически сътрудник, висше обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 служител в търговски отдел – мебелно производство, средно/висше обр., английски/румънски език – предимство, опит

1 служител – качествен контрол – мебелно производсдтво, висше/средно обр., професионален опит

1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и кноструиране на мебели

1 специалист по маркетинг, висше обр. – маркетинг/строително инженерство, английски език, владеенето и на румънски език е предимство, компютърни умения

3 камериери, основно/средно обр., опит, сезонна заетост по морето

1 завеждащ компютърен кабинет, висше обр., опит

1 начален учител, висше обр. – НУП

4 възпитатели в начален курс, висше обр. – НУП с чужд език

1 възпитател, висше обр. – НУП с английски език

1 хигиенист за търговски обект, основно обр.

2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.

1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,

1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране

1 мотокарист, основно/средно обр., опит

1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране

1 монтажник на вентилационни съоръжения, средно обр., опит

1 журналист – редактор, висше обр. – журналистика/връзки с обществеността, компютърни умения, опит

2 телефонистки, средно обр., компютърни умения

1 офис сътрудник, висше обр., отличен немски език, компютърни умения

1 бояджия на стоманени конструкции, средно/основно обр., опит

1 офис организатор, средно/висше обр., отличен румънски език, компютърни умения, подходящо за мъж

1 готвач – студена кухня, средно специално обр., подходящо за мъж

2 заварчици – електродъгово заваряване на тръби, основно/средно обр., правоспособност

2 заварчици – електродъгово заваряване на ламарина, основно/средно обр., правоспособност

2 аргончици, основно/средно обр., правоспособност

2 монтажници на тръби, основно/средно обр., опит

1 огняр на котел на газ, средно обр., правоспособност

1 работник – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит

9 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит

2 машинни оператори на машини с ЦПУ – мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит

5 пакетировачи на корпусна мебел, средно обр., компютърни умения, опит

1 фрезист, средно техническо обр., опит

3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение

5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно обр.

2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение

1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения

2 автобагеристи, основно/средно обр., правоспособност, кат.С

1 началник на цех, висше техническо обр., компютърни умения, опит

1 изпълнител на модели – шевно производство, средно обр., опит над 1 година

2 механизатори в селско стопанство, основно/средно обр., правоспособност

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше медицинско обр. по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

1 обслужващ в газ- и бензиностанция, средно обр., компютърни умения /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 диагностик на МПС, средно професионално обр., английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил обр./по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 шивачка на облекло, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/

2 готвачи за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит

2 работници в кухня, основно/средно обр.

1 сладкар, основно/средно обр., опит

1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит

3 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс

8 сервитьори, средно/основно обр., английски език, опит

2 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит

3 бармани, средно обр., опит

3 готвачи, средно/основно обр., опит

2 бармани сервитьори, средно обр.

1 електротехник, средно специално обр., опит

4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство

1 специалист – доставки, висше икономическо обр., английски/друг чужд език, компютърни умения, опит

1 специалист – контролни функции – въвеждане на данни, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

2 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността

1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността

2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността

10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността

3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. – рентгенология

1 проектант – информационни системи и база данни, висше обр. по специалността, 2 години опит

1 програмист, висше обр. по специалността, познания в работата с база данни

1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение

2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит

1 общ работник в склад за опаковъчни материали, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар

15 кредитни консултанти, средно обр.

18 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност

6 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит

3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.

5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. – машинен инженер, английски/ немски език, опит

2 инженери по качеството – производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит

2 компютърни специалисти – производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми

4 мениджъри развитие, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В

1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо обр. – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране

1 началник на смяна, висше обр. – машиностроене

1 топлотехник, средно/висше обр., опит

1 инженер технолог – производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит

23 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” – производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения

1 работник в хлебопроизводство, основно/средно обр.

1 маникюрист, средно професионално обр./завършен курс, опит

1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили – в диагностичен център, средно/основно обр., опит

1 общ работник – изкопни работи, основно обр., опит

2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

2 работници в строителството, основно обр., опит

4 агенти – директни продажби – на 4 часа, средно обр.

1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно обр., английски език, компютърни умения, опит

10 финансови консултанти, средно обр.

3 работници в месопреработване, основно обр., опит

2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност

10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит

10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.

3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит

1 кранист – до 10 тона, средно обр., правоспособност, опит

1 механик – промишлено оборудване, средно техническо обр.

5 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност

10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност

35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.

15 мехатроници, средно/висше обр. – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит

21 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо обр. – машиностроене, опит

1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., опит

1 конструктор, висше обр. – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks

3 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит

1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит

2 технолози, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж

2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски и френски език, компютърни умения

1 организатор шевно производство, средно обр., опит

1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит

1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит

1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

1 организатор шевно производство, средно обр., опит

1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит

1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит

8 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит

1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.

4 общи работници в шевно производство, средно обр.

2 секционни майстори – текстилно производство, средно техническо обр.

2 работници на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит

1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит

2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит

5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит

2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.

1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език

1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит

3 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж

3 технолози в шевно производство, средно специално обр.

2 машинни оператори – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения, опит

2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.

1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит

1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит

2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение

2 оператори на права машина – шевно производство, основно/средно обр., опит

2 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит

7 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

4 бригадири в шевно производство, средно обр., опит

7 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение

3 кроячи, средно обр., опит

20 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение

161 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 архитект, висше обр., архитектура (Община Борово)

2 учители по практическо обучение, висше обр., механизация на селското стопанство (за гр.Две могили)

1 учител по математика, висше обр., математика (за гр.Две могили)

2 учители в детска градина, висше обр. (за с.Полско Косово)

2 учители в детска градина, висше обр. (за с.Босилковци)

10 машинни оператори – дървообработване, основно обр. (за гр.Две могили)

1 учител по английски език и български език – висше филологическо обр., английски (за с.Полско Косово)

1 началник на склад, средно обр., компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)

2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук