Свободни работни места в област Русе

0
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

3 продавачи консултанти в магазин за строителни материали, средно образование, 2 год. опит

1 младши експерт, висше образование – геодезия,компютърни умения, чужд език

10 шивачи на бельо, основно/средно образование, опитът е предимство

2 технически изпълнители, средно специално образование

1 ръководител компютърен кабинет, висше образование, 10 год. опит

1 технически изпълнител в училище, висше образование, компютърни умения, английски език, 8 год. опит

2 помощник-възпитатели в детска градина, средно образование, опит

1 лаборант, висше образование – ветеринарна медицина, компютърни умения, опитът е предимство

10 зареждачи на изделия от метал, основно/средно образование

3 общи работници в леярна, основно образование

10 контрольори по качеството в шевно производство, средно образование, опит

20 машинни оператори и 6 общи работници – производство на санитарни изделия, основно/средно образование

1 лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност, висше медицинско образование, компютърни умения

1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо образование, 1 година опит

1 геолог, висше образование по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAMсистеми и SolidWorks, мин. 2 години опит

1 тракторист механизатор, основно/средно образование, 3 години опит, за с.Ново село

2 разкройчици на ПВЦ дограма, основно/средно образование, 3 години опит

1 портиер огняр на газ, основно/средно образование, правоспособност, подходящо за пенсионер

1 програмист, висше образование – КСТ/информационни технологии

2 електротехници в строителството, средно образование, мин. 2 години опит

6 строителни бояджии, 8 общи строителни работници, основно/средно образование, мин. 1 година опит

2 хидроизолаторчици, 2 строителни дърводелци, 2 стъклари, 2 железари, основно/средно образование, опит

1 оператор на металообработващи машини за заточване на инструменти, основно образование

1 специалист по логистика, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

1 специалист по доставки, висше икономическо/техническо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

1 технолог конструктор, висше техническо образование, английски език, компютърни умения

1 готвач – бърза закуска, средно образование, опит, подходящо за мъж

1 продавач консултант, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/

1 производител на мебели, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/

1 офис мениджър, висше икономическо образование, английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/

1 машинен оператор – шиене на облекла, основно/средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/

2 домашни помощници, средно образование, опитът е предимство

1 учител по география и икономика, висше образование по специалността

1 учител по математика, висше образование по специалността

1 учител по философия, висше образование по специалността

1 библиотекар в училище, висше образование по специалността

13 възпитатели, висше образование – начална учищна педагогика, компютърни умения, за някои от местата се изисква английски език и опит

1 учител по японски език, висше образование – приложна лингвистика, японски език

3 хигиенисти в училище, средно образование

1 офис сътрудник, средно/висше образование, английски език, компютърни умения

2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно образование, предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване

1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално образование, 2 години стаж

1 механик на промишлено оборудване, средно техническо образование, опит

2 резачи на скрап, средно образование, 1 година опит

1 главен счетоводител, висше икономическо образование – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми

1 механик монтьор на товарни автомобили, средно професионално образование

1 разкройчик, 5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ – машиностроене, средно техническо образование

2 общи работници в строителството, основно/средно образование

2 работници – подови облицовки, 1 зидаро-мазач, основно/средно образование, опит

5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше образование

10 строителни работници, основно/средно образование, опит

2 шофьори – разносна търговия, кат.В, средно образование

2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, основно/средно образование

3 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно образование, правоспособност

2 продавачи – разносна търговия на хранителни стоки, средно образование, шофьори кат.С

5 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно образование

4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно образование

4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно образование, кат.С

6 мотокаристи, средно образование, правоспособност

1 носач товарач на стоки, основно/средно образование, правоспособност за мотокарист

7 общи работници – промишленост, основно образование

2 масажисти – тайландски масажи, без изискване за образование, опит/завършен курс

5 кредитни експерти, средно/висше образование, компютърни умения, граждански договор

1 готвач – столово хранене, средно образование, опит

20 котляри монтажници, 10 шлосери, 5 електрозаварчици и 6 оксиженисти, средно образование

45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно образование

2 сервитьори, средно образование, английски език, компютърни умения

10 камериери, средно образование, за курортен комплекс Златни пясъци

7 готвачи в заведение, основно образование, опит

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно образование, компютърни умения, едното място е в гр.Мартен

5 готвачи, средно специално образование, опит, за курортен комплекс Албена

5 сервитьори, 5 бармани, 5 готвачи, 1 дюнерджия, 2 сладкари, 1 майстор сладкар, 1 майстор хлебар, 1 транжор, 1 управител на склад, 4 администратори, 1 отговорник на чистачи, 5 камериери, 1 спасител, 2 фаянсаджии, средно образование, сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”

10 сервитьори, средно образование, владеенето на английски език е предимство

5 сервитьори, средно образование, опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор

40 камериери, основно/средно образование, сезонна заетост, работа в гр.Обзор

3 бармани сервитьори, средно образование

1 конструктор на мебели, средно образование, компютърни умения

2 оператори на машини с ЦПУ – мебелно производство, средно образование, компютърни умения

1 монтажник на копусна мебел, средно образование, компютърни умения

5 оператори и 5 помощник-оператори в мебелно производство – корпусна мебел, мека мебел, матраци, средно специално образование/опит

4 работници в мебелно производство, средно образование, за обучение

2 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 2 години стаж

10 машинни оператори – дървообработване, средно образование

1 специалист по логистика, средно образование, италиански език, компютърни умения, за гр.Сеново

1 производствен мениджър, висше образование – технология на полимерите, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години стаж, за гр.Правец

1 работник в кравеферма – пастир, основно/по-ниско образование, за с.Басарбово

1 счетоводител, висше икономическо образование, работа със счетоводни програми, 3 години опит

1 машинен оператор – производство на метални нитове, средно образование

1 работник по ремонта и обслужването на ПЖП състав, средно/висше образование – електротехническа специалност, опит

2 работнци по поддръжка на сгради и съоръжения, средно техническо образование, опит

1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше образование по специалността

2 лекари кардиолози, висше медицинско образованиепо специалността, компютърни умения

2 лекари анестезиолози, висше медицинско образование по специалността, компютърни умения

2 лекари нервни болести, висше медицинско образование по специалността, компютърни умения

2 лекари спешно отделение, висше медицинско образование, компютърни умения

12 медицински сестри, висше образование по специалността, компютърни умения

1 медицински лаборант, висше образование по специалността, компютърни умения

1 строителен техник, средно специално образование

6 зидаро-кофражисти, основно образование, опит

2 бояджии на метални изделия, основно образование

1 лаборант химия – пластмаси, висше образование – химия/техническо, английски език

1 инспектор по качеството, висше образование – химия/машиностроене, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години опит

1 експерт по човешки ресурси, висше икономическо образование, компютърни умения, владеенето на немски език е предимство, шофьор кат.В, 3 години опит

1 кинезитерапевт – на 4 часа, висше образование по специалността, подходящо и за студент

5 монтажници на метални конструкции, основно/средно образование, опит

5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит

1 стругар, средно образование, може и без опит

1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно образование, граждански договор

4 техници механици, средно образование

11 мехатроници, средно образование

4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно образование, 1 година опит

1 инженер – роботика, висше образование – електроника/електротехника

2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо образование, 1 година опит

2 инженери по качеството, висше техническо образование, компютърни умения

1 стругар, средно образование, 5 години опит

2 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно образование, правоспособност, 1 година опит

3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо образование, 2 години опит

4 оператори на металообработващи машини, средно техническо образование, 2 години опит

4 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо образование, 2 години опит

2 стругари, средно техническо образование, над 2 години опит

2 фрезисти, средно техническо образование, опит

5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно образование, опит

4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо образование по специалността

2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно образование

5 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокарист

4 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/, средно/основно образование, правоспособност, мин. 7 години стаж

10 работници – сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно образование, опитът е предимство

2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо образование, опит

6 шлосери, основно/средно образование, опит

17 заварчици СО, средно/основно образование, опит

1 оператор на струг с ЦПУ, средно образование, опит

5 опаковачи на чорапи, средно образование

2 кроячи накатвачи, основно образование, 1 година опит

1 накатвач в шевно производство, основно/средно образование, 3 години опит

1 уточнител в кроялен цех, средно образование, 3 години опит

3 оператори на филетки – шевно производство, средно образование, компютърни умения

1 технолог нормировчик – шевно производство, средно/висше техническо образование, чужд език, компютърни умения

4 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно образование

18 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

1 технолог в шевно производство, средно образование

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно образование

2 кроячи в шевно производство, средно образование

5 оценители на облекла в шевно производство, средно образование

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно образование

1 техник на шевни машини, средно техническо образование, шофьор кат.В

1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше образование, френски и английски език, компютърни умения

1 шивач на изделия от кожа, основно/средно образование, опит

5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно образование, 5 години стаж

3 плетачи на чорапи, основно/средно образование

1 крояч на кожени изделия, основно/средно образование, опит

5 оператори на кетел машини, 2 ръчници и 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно образование, опитът е предимство

1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно образование, опит

19гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

84 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

10 окачествители в шевно производство, средно образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ. транспорт

6 шивачи, 10 гладачи и 10 бригадири в шевно производство, без изискване за образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ.транспорт

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 учител начален етап, висше образование, начална училищна педагогика /за с.Караманово/

1 мениджър екип, средно/висше образование /за гр.Русе/

3 кредитен експерт, средно образование/за гр.Русе/

4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/

35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 ОТКК в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

35 бригадири в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

3 плетачи на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

2 гладачки на чорапи, основно образование /за гр.Русе/

3 зареждачи на плетачни машини, основно образование /за гр.Русе/

1 секционен майстор в чорапно производство, средно образование /за гр.Русе/

8 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

2 кредитни консултанти, средно образование /за гр.Две могили и за гр.Бяла/

1 детски учител, висше педагогическо образование /за с.Дряновец/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук