Свободни работни места в област Русе

0
2212
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

 

1 лектор по ФВС, компютърни умения

1 прогимназиален учител по ФВС, за с. Семерджиево

1 шофьор на училищен автобус, средно образование, кат. D, 5 год. опит

1 младши учител в детска градина, ПУП

1 лектор по ФВС, за с. Сваленик

1 учител по география, компютърни умения, 5 години стаж

4 помощник-възпитатели в детска градина, средно образование и завършен курс

1 учител в детска градина, предучилищна педагогика

1 ресурсен учител, специална педагогика

1 огняр – парни котли с високо налягане, средно специално образование, квалификация, стаж 3 години, за гр.Сеново

1 учител по физкултура и спорт, география, икономика, история и цивилизация, 1 година стаж, за гр.Сеново

1 възпитател в начален курс, предучилищна и начална училищна педагогика, 1 година стаж, за гр.Сеново

 

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование)

 

1 производител на мебели, средно/основно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 майстор на тестени изделия, средно/основно образование, опит

3 кранисти на мостови кран, средно образование, правоспособност

2 сърцар – формовчици, средно образование

3 леяри, средно образование, опит 1 год.

3 шмиргелисти, средно образование, опит 1 год.

3 общи работници в леярски цех, средно/основно образование

2 спомагателни работници в мебелно производство, средно/основно образование

1 готвач студена кухня, средно/основно образование

1 комплектовач, средно/основно образование, /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 автобагеристи, средно образование, 4 год. опит

2 специалисти ВиК, средно/основно образование, 5 год. опит

2 кофражисти, средно/основно образование, опит

2 кофражисти – бетонджии, средно/основно образование, опит

2 строители за ремонт на покриви и за хидроизолации, средно/основно образование, опит

3 шофьори, кат. D+Е, средно образование, опит

3 строители – тенекеджии, средно/основно образование, опит

1 техник по експлоатация и поддръжка на енергийната ефективност на сгради, средно/висше образование – ел. специалности, компютърни умения, 2 год. стаж

1 помощник готвач в заведение, средно образование, опита е предимство

1 производствено – технически директор, висше образование – текстилен инж., английски и немски език, CAD/CАM системи за проектиране, опит

3 шпакловчици, 3 фаянсаджии, 2 железари и 2 общи работници в строителството, основно образование

2 елтехници в строителството, средно образование

1 лекар експерт по експертиза на временна неработоспособност, магистър по медицина, компютърни умения, 5 год. стаж

3 товарачи, средно образование

1 охранител НВО, средно/основно образование, опитът е предимство, подходящо за пенсионер

4 складови работници, средно образование

2 общи работници в шевно производство, основно образование

1 контрольор по качеството в шевно производство, средно образование

1 хигиенист за производствени помещения, основно/средно образование

1 инженер – конструктор, висше техническо образование, CAD/CАM системи за проектиране, опитът е предимство

1 монтажник на AL и PVC дограма, средно образование, опитът е предимство

1 машинен оператор на преса за гладене, основно/средно образование, 1 година опит

1 опаковач и експедитор в шивашка промишленост, средно образование, 1 година опит

1 секретарка, висше образование, компютърни умения

2 касиери закупчици, средно образование, компютърни умения

4 строителни работници, основно образование, 3 години опит

1 шофьор кат. С+Е, средно образование, 3 години опит

1 оперативен счетоводител, висше/средно икономическо образование, компютърни умения, 3 години опит

1 работник в производство на тестени изделия, средно образование

2 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С+Е, средно образование, 3 години опит

1 автокранист, кат.С+Е, средно образование, правоспособност, 2 години опит

5 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно образование

1 транжор и 1 работник – производство на колбаси, основно образование, опит

2 програмисти – софтуерни приложения, средно/висше образование по специалността, английски език, 1 година опит

10 монтьори на промишлено оборудване, средно оспециално образование, 2 години опит

5 електрозаварчици, средно техническо образование, 2 години опит

1 работник спомагателни шивашки дейности – на 4 часа, средно/основно образование, подходящо и за пенсионер

3 шофьори пласьори на хлебни изделия, средно образование, кат.В/С, компютърни умения

3 миячи на прозорци, основно/средно образование, опитът е предимство

1 книговезец, средно образование, 5 години опит

5 сладкари, средно специално образование, опитът е предимство

2 изпълнителни на модели – шевно производство, средно специално образование

3 хигиенисти за търговски обект, основно/средно образование, работа на смени

2 готвачи – столово хранене, средно образование, опит

1 работник претоварни операции, средно образование, шофьор кат.Д, 3 години опит в автобусни превози, правоспособност за мотокарист

1 продавач консултант в склад за канцеларски материали, средно образование, компютърни умения, подходящо за мъж

6 оператори на машина за изтегляне на метал, средно образование, опит

1 електротехник – промишленост, средно образование, правоспособност

1 шлосер монтьор, средно образование, опит

1 рецепционист в хотел, средно образование, английски език

1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил, кат. Д+Е+АДР, средно образование

2 миячи на превозни средства – автомивка, средно образование

6 сервитьори, основно/средно/висше образование, опит

5 заварчици – МИГ/МАГ и СО заваряване, основно/средно образование, правоспособност

8 шлосери, средно техническо образование

10 лични асистенти, средно образование, добър говорим немски, осигурено обучение

1 електрозаварчик, основно образование, опит

1 огняр на котли с високо налягане – втора квалификационна степен, средно образование

8 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно образование, компютърни умения

1 машинист на офсетов печат, средно /висше образование, 2 години опит

1 специалист предпечатна подготовка, висше образование, PhotoShop, 4 години опит

1 работник в сладкарско производство, средно образование, работа на нощни смени

5 кофражисти, 5 зидари, 5 бетонджии, основно образование, опит

2 оператори на преса – производство на огнеупорни изделия, средно образование, 2 години опит

12 продавачи консултанти – бърза закуска, средно образование

3 инженери конструктори, висше техническо образование, компютърни умения – работа с Solid Works, за Шумен

1 технолог – студена обработка на металите, висше техническо образование, компютърни умения – работа с Solid Works, опит 6 месеца, за Шумен

4 търговски представители, висше образование, английски/немски/френски/руски/арабски език, компютърни умения, за Шумен

1 инженер климатични инсталации, висше техническо образование, компютърни умения – работа с Solid Works, опитът е предимство, за Шумен

5 заварчици СО, средно специално образование, 3 месеца опит, за Шумен

1 технолог заваряване, средно/висше образование по специалността, 6 месеца опит, за Шумен

3 машинни оператори – керамично производство, средно образование, английски език, компютърни умения

1 търговски представител керамични изделия – за Румъния, висше образование, румънски и английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

2 мотокаристи, средно образование, правоспособност, английски език, компютърни умения

1 водопроводчик, основно/средно образование, над 1 година опит

1 електрозаварчик, основно/средно образование, над 1 година опит

2 продавачи консултанти и 1 касиер домакин – магазин за хранителни стоки, средно образование, за с.Иваново

1 детегледачка, средно образование, за с.Иваново

2 сервитьори и 1 готвач, средно образование, за с.Иваново

3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно образование

2 пекари, средно образование

6 агенти – директни продажби, средно образование, опитът в търговията е предимство

3 багеристи – мини и колесен багер, средно/основно образование, правоспособност

3 автомонтьори – леки и лекотоварни автомобили, средно образование, опит

5 машинни оператори на преса за гладене – шевно производство, средно/основно образование

1 хигиенист – шевно производство, основно/средно образование

2 електроинженери, висше образование по специалността

4 електромонтьори – изграждане на електрически инсталации, средно образование, опит

15 строителни електротехници – изграждане на електрически инсталации, средно техническо образование, 2 години опит в поддръжката и ремонта на производствени съоръжения

2 помощници в кухня за производство на тестени изделия, средно образование

1 агроном, висше образование – агроном химик, кат.В, компютърни умения, владеенето на чужд език е предимство

10 шивачи на бельо, основно/средно образование, опитът е предимство

2 технически изпълнители, средно специално образование

6 зареждачи на изделия от метал, основно/средно образование

9 контрольори по качеството в шевно производство, средно образование, опит

4 машинни оператори в производство на санитарни изделия, основно/средно образование

1 тракторист механизатор, основно/средно образование, 3 години опит, за с.Ново село

1 програмист, висше образование – КСТ/информационни технологии

1 специалист по логистика, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В

2 домашни помощници, средно образование, опитът е предимство

2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно образование, предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване

1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално образование, 2 години стаж

1 главен счетоводител, висше икономическо образование – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми

5 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ – машиностроене, средно техническо образование

2 общи работници в строителството, основно/средно образование

2 работници – подови облицовки, основно/средно образование, опит

5 организатори на производство, шивашка промишленост, средно/висше образование

13 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно образование, правоспособност

4 мотокаристи, средно образование, правоспособност

5 общи работници – промишленост, основно образование

45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно образование

14 готвачи в заведение, основно образование, опит

10 сервитьори, средно образование, за някои от местата се изисква английски език

2 бармани сервитьори, средно образование

2 машинни оператори в мебелно производство, средно образование, 2 години стаж

1 счетоводител, висше икономическо образование, работа със счетоводни програми, 3 години опит

1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше образование по специалността

1 лаборант химия – пластмаси, висше образование – химия/техническо, английски език

5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит

4 техници механици, средно образование

13 мехатроници, средно/висше образование

4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно образование, 1 година опит

1 инженер – роботика, висше образование – електроника/електротехника

2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо образование, 1 година опит

2 инженери по качеството, висше техническо образование, компютърни умения

2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно образование

5 складови работници, средно образование, правоспособност за мотокарист

4 заварчици /заваряване с оксижен и аргон/, средно/основно образование, правоспособност, мин. 7 години стаж

10 работници – сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно образование, опитът е предимство

2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо образование, опит

3 шлосери, основно/средно образование, опит

14 заварчици СО, средно/основно образование, опит

5 опаковачи на чорапи, средно образование

2 кроячи накатвачи, основно образование, 1 година опит

1 накатвач в шевно производство, основно/средно образование, 3 години опит

1 уточнител в кроялен цех, средно образование, 3 години опит

3 оператори на филетки – шевно производство, средно образование, компютърни умения

3 технолог нормировчици – шевно производство, средно/висше техническо образование, чужд език, компютърни умения

3 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно образование

20 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство

4 моделиери конструктори в шевно производство, средно образование

4 кроячи в шевно производство, средно образование

5 шивачи на изделия от кожа, основно/средно образование, опит

3 плетачи на чорапи, основно/средно образование

3 кроячи на кожени изделия, основно/средно образование, опит

5 оператори на кетел машини, 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно образование, опитът е предимство

1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно образование, опит

19 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

110 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 шофьор на автокран, средно образование /за гр.Бяла/

1 портиер, средно образование /за гр.Бяла/

1 учител в детска градина, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Баниска/

1 възпитател, висше образование /за с.Баниска/

1 старши учител в прогимназиален етап, висше образование – биология и химия /за с.Долна Студена/

1 възпитател, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Долна Студена/

1 куриер, основно образование /за гр.Две могили/

3 кредитни експерти, средно образование/за гр.Русе/

4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/

34 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

34 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/

35 ОТКК в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

35 бригадири в шевно производство, средно образование /за гр. Русе/

8 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

2 кредитни консултанти, средно образование /за гр.Две могили и за гр.Бяла/

1 детски учител, висше педагогическо образование /за с.Дряновец/

 

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.