Свободни работни места в област Русе

0
1540
към 16 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно образование – работник в производството на облекло
1 технически сътрудник, средно образование – сътрудник малък и среден бизнес
1 експерт търговия, висше икономическо образование – МИО, английски език, компютърна грамотност
3 лаборанти, средно образование- технология на неорганичните и органичните вещества/технология на нефта, газа и твърдите горива/химик-технолог на биогорива, английски език, компютърна грамотност, работа в екип
3 химици, висше образование – химични технологии, английски език, компютърна грамотност, работа в екип
1 аналитик компютърни комуникации и 1 специалист тестване софтуер, висше образование – КСТ, английски език
1 маркетинг мениджър и 1 мениджър връзки с обществеността, висше образование – маркетинг/МИО/ европеистика, английски език , компютърна грамотност
3 мърчандайзери продажби, средно образование- икономика на търговията, компютърна грамотност
3 финансови мениджъри, висше образование – финансов мениджмънт/финанси/стопанско управление
6 специалисти по логистика, висше образование – МИО/маркетинг/логистика/управление на транспорта, добър английски/немски/руски/турски език
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шоьфор кат.С, В
1 експерт застраховане, висше образование – маркетинг/МИО/застраховане и социално дело/икономика, компютърни умения
1 счетоводител, висше образование – счетоводство и контрол/стопански и финансов контрол/валутен, митнически и данъчен контрол/икономика, компютърни умения
2 икономисти външна търговия, висше образование – маркетинг/МИО/европеистика, английски/немски език
2 икономисти цени, висше образование – икономика/маркетинг/МИО, английски език
2 специалисти с контролни функции – преработваща промишленост, средно икономическо образование, шофьор кат.В
2 координатори в преработваща промишленост, средно образование – производствени технологии/текстил/ облекло, шофьор кат.В
2 специалисти по логистика, висше образование – МИО/маркетинг/логистика/управление на транспорта/ европеистика/лингвистика, английски/немски/друг чужд език
1 експерт по програми и проекти, висше образование – МИО/маркетинг/европеистика/стопанско управление, добър английски език, компютърни умения, работа в екип, комуникативност, организационни умения
1 експерт по маркетинг, висше образование – МИО/маркетинг/стопанско управление, добър английски и/или румънски език, умения за водене на делова кореспонденция, за работа в динамична среда
5 охранители, средно/висше образование – охрана и сигурност
1 автомеханик и 1 диагностик, средно техническо образование – ДВГ
2 техници – компютърно програмиране, и 1 графичен дизайнер, средно образование – ИТ/КТТ/системно програмиране/програмно осигуряване
2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност
1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо образование
1 управител – счетоводни услуги, висше образование – стопански и финансов контрол

– За обучение по време на работа

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование
2 моделиери конструктори на облекла, средно образование
2 кроячи, текстил, средно образование
2 технолози на облекло, средно образование
2 механици, промишлено оборудване, средно образование
1 техник – електрически машини и съоръжения, средно образование
2 монтьори на компютърна техника, средно образование
1 книговезец, средно образование
1 мултимедиен дизайнер, средно образование
2 автомеханици, средно образование
1 търговски сътрудник, средно образование

Други СРМ към деня

1 касиер в заведение за бързо хранене, средно образование, опит
1 готвач, средно/основно образование, опит
1 фадромист, правоспособност, без изискване за образование
1 консултант по управление на проекти, висше образование – стопанско управление, английски език, компютърни умения, 10 години опит /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
2 автомеханици, основно образование /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/
1 сервизен техник на битова техника, средно образование – електроника /по чл.36а от ЗНЗ – младежи до 29-години с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца на непълно работно време/
1 общ работник, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 сервитьор, средно образование, за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 отчетник в счетоводство, средно/висше икономическо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 счетоводител, висше икономическо образование /по чл. 53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст/
1 специалист – контрол на документи, средно/висше образование, компютърни умения /по чл.52 /2/ от ЗНЗ – временна, сезонна или почасова работа за безработни с трайни увреждания/
1 оператор на компютър, средно образование, компютърни умения /по чл.52 /1/ от ЗНЗ – безработни лица с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди/
1 пазач – невъоръжена охрана, в училище, средно образование
2 бояджии на стоманени конструкции, средно образование, опит
1 ситопечатар, средно образование
1 начален учител, висше образование – начална училищна педагогика
2 оператори – въвеждане на данни, висше образование, компютърни умения
1 общ работник, докер, средно образование
1 технически сътрудник, средно образование, окмопютърни умения
3 водачи на мотокар, средно образование, правоспособност, опит
7 работници на преса за изработване на подметки и ходила, основно образование
3 шивачи – производство на чехли, без изискване за образование, опит
1 туристически агент, висше образование, опит
2 бармани сервитьори, средно образование
2 обслужващи – павилион, средно образование
5 строителни бояджии, без изискване за образование
2 артисти хористи, средно/висше музикално образование, владеенето на чужд език е предимство, подходящо за мъже
1 контрольор производствени процеси – промишленост, средно техническо образование, опит 5 години
3 зидаро-кофражисти, 2 ВиК специалисти, 3 общи строителни работници, 2 електротехници в строителството, средно специално образование, опит
1 счетоводител, средно/висше икономическо образование, компютърни умения
1 комплектовач в шевно производство, средно образование
1 сервизен техник за поддръжка на кафе автомати, средно образование
3 квалифицирани работници за мебелно производство, основно/средно образование
1 стругар, средно специално образование, опит и като фрезист
1 продавач консултант – продажби на сувенири, средно образование, английски език, компютърни умения, опит
4 строителни работници, без изискване за образование
1 техник по поддръжка на компютри и интернет мрежи, средно/висше образование – електротехника/компютърни науки, компютърни умения
2 общи работници – сервиз за автомобилни гуми и джанти, основно образование
1 социален работник, висше образование – социални дейности
5 работници – зареждане на рафтове и обслужване на каса, средно образование
5 работници – зареждане на рафтове и работа на щанд, средно образование
5 работници в химическо производство, средно образование
2 лаборанти, висше образование – химия, английски език, компютърни умения, 1 година опит
2 работници – ремонт и поддръжка на подвижен жп състав, средно техническо образование, опит като електромонтьор
1 техник – поддръжка на машини и съоръжения, средно образование, опитът е предимство, за гр.Ветово
1 дистрибутор на програмни продукти в областта на земеделието, средно образование, компютърни умения, румънски език, шофьор кат.В
1 счетоводител и ТРЗ, средно/висше икономическо образование, компютърни умения – работа с АЖУР, 10 години опит
1 продавач консултант в магазин за дрехи, средно образование, 2 години опит
6 машинни оператори – промишленост, средно образование, за гр.Ветово
3 общи работници – промишленост, средно образование, за гр.Ветово
1 рецепционист на хотел, средно образование, английски/немски език, сезонна заетост, за гр.Обзор
15 работници – производство на санитарни принадлежности, средно образование
1 тракторист, средно образование, правоспособност, непълно работно време, опитът е предимство, подходящо за пенсионер
1 водач на челен товарач, средно образование, правоспособност, опитът е предимство
10 работници – сглобяване на детайли в автомобилна индустрия, основно образование
1 инженер производство – автомобилна индустрия, висше техническо образование, английски/немски език, компютърни умения, опит
1 началник на смяна – автомобилна индустрия, средно/висше техническо образование, компютърни умения, мин. три години ръководен опит
2 строителни работници, средно образование
2 работници на автоморга, средно образование
2 оксиженисти, резачи на скрап, средно образование
1 монтажник на мебели, средно образование, опит
3 камериери, средно образование, опит 1 година, за с.Лозенец, община Царево
4 носачи товарачи на хранителни стоки, средно образование
2 складови работници – търговски склад, средно образование
3 бармани, основно/средно образование
6 готвачи, средно специално образование
2 продавачи консултанти на хляб и хлебни изделия, средно образование
1 помощник-хлебар, средно образование
1 помощник-сладкар, средно образование
3 готвачи, основно образование
10 сервитьори, средно образование
5 готвачи, 5 сервитьори, 5 бармани, средно професионално образование, немски/английски език, за сезонна затост в гр.Обзор
1 готвач – столово хранене, средно професионално образование, опит
1 главен готвач в ресторант, средно специално образование, опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно образование
12 сервитьори, средно образование
1 работник в кухня, основно/средно образование, опит
3 опаковачи на хлебни изделия, основно/средно образование
2 пекари, средно образование
6 шофьори – пласьори на хлебни изделия, кат. В/С, средно образование, опит
12 шлосери, средно техническо/средно образование, опит
6 помощник-оператори на поточна линия за прахово боядисване на метали, без изискване за образование, мин.опит
2 уеб програмисти, висше образование – КСТ, работа с HTML, CSS, JavaScript, PHP, mySQL, опитът и владеенето на английски език са предимство
1 гумаджия, без изискване за образование
1 автомонтьор, средно професионално образование, компютърни умения, опит, за гр.Сливо поле
2 медицински сестри в социално заведение, висше/полувисше образование по специалността
2 сервизни техници – офис техника, средно/висше техническо образование, английски език, шофьор кат.В, опит
1 специалист по компютърни мрежи и системи, средно/висше образование – компютърни науки, английски език
2 монтажници на кабели, средно техническо образование, шофьор кат.В
5 оператори на металорежещи машини, средно образование, 1 година опит
4 работници – поцинковане на тръбни детайли, средно образование, за с.Иваново
1 оператор – инкубатор за птици, средно образование, подходящо за жена
1 шофьор на автобус, кат.Д, средно образование, опит
4 шофьори на товарен автомобил, кат.С, Д, основно/средно образование, опит
2 шофьори международни превози, кат. В+Е/С+Е, средно/висше образование, 2 години опит, владеенето на английски/немски език е предимство
2 шлосери заварчици, основно/средно образование, опит
2 дърводелци, средно образование, опит
2 хигиенисти – офиси, средно образование, опит
1 чистач на производствени помещения, средно/основно образование, опит
1 хигиенистка в цех за мебелно производство, без изискване за образование, подходящо и за пенсионерка
2 оператори на дървообработващи машини, средно специално образование – предимство, опит
2 тапицери, основно/средно образование, мин. 1 година опит
1 шлосер бояджия, основно/средно образование
3 техници по поддръжка в производство на санитарни изделия, средно/висше техническо образование
3 стругари, средно техническо образование
5 оператори на машини – промишленост, средно образование
40 работници в химическо производство, средно образование
5 шмиргелисти, средно образование, 1 година опит
5 леяри и 5 сърцари формовчици, средно образование, 1 година опит
3 кранисти – мостови кран, средно специално образование
10 заварчици, основно/средно образование
10 лични асистенти – за работа в Германия, средно/висше образование, разговорен немски език
10 мехатроници, средно/висше техническо образование, компютърни умения, 2 години опит
3 шлосери матричари, средно специално образование, компютърни умения, 2 години опит
1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо образование, компютърни умения, стаж 2 години
50 машинни оператори – производство на детайли за автомобилната промишленост, основно/средно образование
4 организатори на производство на автомобилни части, средно/висше образование, английски език, компютърни умения
3 технолози, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, 2 години опит
1 специалист по качеството, висше техническо образование, английски език, компютърни умения, 2 години опит
6 автобагеристи, основно/средно образование, правоспособност
1 инженер конструктор, висше образование, компютърни умения, работа с AutoCAD
1 социален асистент – в дом за възрастни хора, средно образование, подходящо за мъж
1 дърводелец – масивно дърво, основно/средно образование, опит
1 технически секретар с немски език, средно/висше образование, компютърни умения
10 служители – запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно образование, много добър немски език, компютърни умения
2 настройчици на шприц машини – производство на електроинсталационни изделия, средно/висше техническо образование
6 секционни майстори в чорапно производство, средно образование, опит
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование, правоспособност за обслужване на котел на газ
4 плетачи, 1 гладач, 5 ръчници, 5 опаковачи в чорапно производство, средно образование
2 общи работници в склад за чорапи, средно образование
1 организатор на експедиция – шевно производство, средно образование, компютърни умения
2 общи работници в шевно производство, основно образование
1 окачествител в шевно производство, средно специално образование
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално образование
2 технолози в шевно производство, средно специално образование
3 кроячи на текстил, средно/основно образование, опит
7 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство
2 изпълнители на модели на облекла, средно специално образование
16 гладачи, основно образование
1 крояч – на банциг, основно образование, опит
9 гладачи – шевно производство, средно специално образование, опит
1 изпълнител на модели в шевно производство, средно образование, опит
4 шивачи на кожени изделия, средно/основно образование, опит/познания в конфекционното производство
2 кроячи на кожени изделия, средно образование
2 опаковачи в шевно производство, средно образование, шофьор кат.В
195 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 детски учител, висше образование – предучилищна педагогика /за гр.Борово/
2 шофьори на автобус, средно образование, кат.Д+Е /за гр.Бяла/
1 дограмаджия, основно образование /за гр.Бяла/
1 сервитьор, средно образование /за гр.Бяла/
1 общ работник, основно образование /за Бяла/
3 шивачи, средно образование /за Борово/
5 кредитни експерти, средно/висше образование /за гр.Бяла, за гр.Борово и за гр.Две могили/
1 учител по математика, висше образование по специалността /за гр.Бяла/
1 учител по английски език /V-VІІІ клас/, висше филологическо образование /за с.Полско Косово/
1 младши възпитател начален етап, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 главен специалист, средно образование – строителен техник /за Община Бяла/
5 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.