Свободни работни места в област Русе

0
1195
към 18 ноември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование
4 машинни оператори на металообработващи машини, средно техническо образование
1 интериорен дизайнер, средно/висше образование – дизайн
1 младши счетоводител, средно/висше образование – икономическо
2 служители информация пътувания, средно/висше образование – туризъм, чужд език, компютърна грамотност
2 специалисти, туризъм, висше образование – туризъм, чужд език, компютърна грамотност
1 преносвач – ръчно, средно образование – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно образование – икономическо, компютърни умения
1 технически сътрудник, средно образование – бизнес администрация, менджмънт
1 продавач консултант, средно образование – техник компютърни системи
1 счетоводител, висше образование – счетоводство, компютърна грамотност
2 специалисти по управление на човешки ресурси, висше образование – стопанско управление, счетоводство, компютърна грамотност
4 счетоводители, висше образование – икономическо, , английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше образование – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше образование – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно образование – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 лаборант аналитик, висше образование – техническа насоченост
1 конструктор чертожник, висше образование – техническо, машинно, строително, индустриално инженерство
1 енергетик кариера, висше образование – електроенергетика, електротехника
1 шофьор, средно образование – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 водач на мотокар, средно образование – техническо, автотранспортна техника, правоспособност мотокарист
1 финансов контрольор, висше образование – счетоводство и контрол, финаннси, икономика
1 приложен администратор, висше образование – информатика и ИТ
1 системен администратор, висше образование – информатика и ИТ
1 химик, производство на бои и лакове, висше образование – химия и химически технологии
3 експедитори на стоки и товари, средно образование – икономическо
3 инженери поддръжка, висше образование – автоматика и ИТ, електроника и микроелектроника, индустриална електроника и компютърна техника
1 специалист по обработка на данни, висше образование – икономика, търговия, стокознание
1 експерт по търговия, висше образование – икономика, търговия, стокознание
1 експерт по продажби, висше образование – икономика, търговия, стокознание
1 експерт по маркетинг, висше образование – маркетинг, бизнес икономика, добро ниво на английски език
1 преводач, висше образование – английска филология, МИО, европеистика, лингвистика
1 специалист по човешки ресурси, висше образование – управление на човешки ресурси, бизнес администрация, психология, стопанско управление, МИО, английски език много добро ниво
1 счетоводител оперативен, средно образование – икономическо
2 продавачи консултанти, средно образование – електротехника, строителство
1 технически сътрудник, средно образование – икономическо
1 инженер механик, висше образование – инженерство
1 инженер по поддръжка, висше образование – автоматика, ИТ, електроника
1 експерт търговия, висше образование – икономическо
1 специалист логистика, висше образование – икономическо, компютърна грамотност, шофьорска книжка
1 технолог по облекло, средно/висше образование – производство на облекло, английски/италиански език
2 експерти по търговия, висше образование – икономическо, високо ниво на английски език и компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше образование – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
2 машинни оператори, шиене на облекла, средно образование – технолог шевно производство
1 търговски сътрудник, средно/висше образование – икономическо
1 отчетник в счетоводство, средно образование – специално
2 шивачи, средно образование – оператор в производството на облекло
2 координатори на производство, средно образование – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка
2 организатори на производство, средно образование – икономическо, производствени технологии – текстил, облекло, шофьорска книжка
1 икономист, висше образование – финанси, счетоводство и контрол
1 счетоводител, оперативен, средно/висше образование – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност
1 автомеханик, средно образование – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше образование – компютърни дисциплини
1 ръководител, отдел човешки ресурси, висше образование – счетоводство и контрол, счетоводство и одит, право
1 сервитьор, средно специално образование, компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно образование – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно образование – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше образование – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
2 младши учители в детска градина, висше образование – предучилищна педагогика
1 техник компютърно програмиране, средно образование – информатика/програмиране, технически познания
1 програмист на софтуерни приложения, висше образование – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането
1 оперативен счетоводител, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше образование – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно образование – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно образование- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно образование – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист – тестване на софтоур, висше образование – КСТ, английски език
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше образование – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно образование – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

– За обучение по време на работа

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно образование
3 началници на смяна, висше техническо образование
2 инженери, индустриални машини и системи, висше техническо образование
2 стругари, основно/средно образование
4 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование
6 машинни оператори на металообработващи машини, средно образование
5 заварчици, основно образование
5 шлосери, средно/основно образование
3 бояджии, промишлени изделия, основно/средно образование
4 автомонтьори, средно образование, шофьорска книжка кат. В
1 барман, средно образование
2 сервитьори, основно/средно образование
1 продавач консултант, средно образование
2 обслужващи бензиностанция, основно/средно образование
1 лаборант, средно образование
4 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно образование
1 гладач ютия, основно/средно образование
4 апаратчици, химически процеси, средно образование
20 апаратчици химически процеси, средно образование
2 лаборанти, средно образование
1 склададжия, средно образование
1 технолог, средно образование
20 работници, промишлено производство, основно/средно образование
8 складови работници, основно/средно образование
1 технически сътрудник, средно образование
2 ситопечетари, средно образование
2 пласьори на стоки, основно/средно образование
1 производство, ръчно на хляб, основно/средно образование
2 месачи, основно/средно образование
1 опаковач, основно/средно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия, средно образование
1 промишлен дизайнер, средно образование
2 продавачи консултанти, средно образование
2 шивачи, основно/средно образование
1 опаковач, основно/средно образование
1 месач втасващи закуски, основно/средно образование
2 пекари, основно/средно образование
1 готвач, основно/средно образование
2 продавачи консултанти, основно/средно образование
1 помощник-готвач, основно/средно образование
1 гладач ютия, основно/средно образование
1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно образование
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно образование
2 кроячи, текстил, основно/средно образование
1 склададжия, средно образование
1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование
2 организатори на куриерска дейност, основно/средно образование
2 автомеханици, основно/средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 техник, гражданско строителство, основно/средно образование
1 шпакловчик, основно/средно образование
2 продавачи в павилион, основно/средно образование
1 машинен оператор – вулканизация на гуми, основно/средно образование
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно образование
1 координатор на дейности, основно/средно образование
1 сервитьор, основно/средно образование
3 заварчици, основно/средно образование
1 фрезист, основно/средно образование
1 служител в склад, основно/средно образование
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно образование
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно образование
2 кроячи, текстил, основно/средно образование
2 технолози на облекло, основно/средно образование
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно образование

Други СРМ към деня

**Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

2 учители по физическо възпитание и спорт
1 лектор по домашна техника и технологии
1 детски учител, предучилищна педагогика
1 чистач в детска градина, средно образование
1 работник в кухня – детска градина, средно образование
2 ресурсни учители, специална педагогика, компютърни умения
2 младши учители, социална педагогика, компютърни умения
1 учител лектор по труд и техника
2 детски учители, предучилищна педагогика, 2 години стаж, за с.Ново село
1 детски учител, предучилищна педагогика, 2 години стаж, за с.Тетово
1 лектор по английски език, компютърни умения, за с.Тръстеник
3 помощник-възпитатели в детска градина, средно обр, опит

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

2 оператори на пробивна машина, 5 помощник-оператори на кантираща машина, 2 оператори и 2 помощник-оператори на разкрой машина – мебелно производство, средно/основно образование
2 общи работници в мебелно производство, основно образование
1 оперативен счетоводител, висше икономическо образование, компютърни умения, опит, за с.Борисово
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С+Е, основно/средно образование, опит, за транспорт до Румъния
1 касиер, средно образование, опит /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
2 медицински сестри – в болница, висше/полувисше образование по специалността
1 санитар – в болница, основно образование
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно образование, опит
1 крояч – на банциг, 1 крояч – на гатер, текстил, основно/средно образование, опит
1 работник – товаро-разтоварни дейности, средно образование, шофьор кат.В
1 продавач на хомеопатични лекарства, средно образование, английски език, компютърни умения, 5 години опит
2 електромонтьори – леярен цех, средно специално образование, опит
80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно образование
5 монтьори – ремонт на машини и оборудване, средно образование, 3 години опит
1 оператор на хидравлична преса, средно техническо образование
1 хлебар, без изискване за образование
1 бригадир – шевно производство, средно образование, опит
1 пълнач, 1 работник, 1 транжор – производство на колбаси, без изискване за образование, опит
2 охранители – невъоръжена охрана, основно образование
2 шофьори, кат.С, основно/средно образование, 1 година стаж
1 машинен оператор – мебелно производство, основно/средно образование, 1 година опит
2 общи работници – мебелно производство, основно/средно образование
1 перач в хотел, основно образование
3 общи работници – изкопни работи, основно образование
2 монтажници на мебели от дърво, средно образование, работа в Русе, Варна и Германия
3 монтажници на изделия от метал, средно образование, работа във Варна, Русе и Германия
1 помощник-сладкар, основно/средно образование
2 работници – винопроизводство, средно образование, сезонна заетост
1 координатор по качество, средно образование, английски език, опит
1 администратор в хотел, средно образование, английски език, втори чужд език е предимство, компютърни умения, опит
1 хигиенист в ресторант, без изискване за образование
2 склададжии – шевно производство, средно образование
1 техник – поддръжка на индустриална техника, средно техническо образование
1 продавач консултант и техник, средно техническо образование – предимство
5 общи работници в строителството, средно образование
1 специалист по търговия, висше образование, английски език, компютърни умения, 3 години опит
1 контрольор по качеството – промишленост, висше образование – химия, английски/немски език, 5 години опит
3 общи работници в мебелно производство, основно образование
1 монтажник на интериорни врати, основно образование, 1 година опит
15 камериерки, основно/средно образование, сезонна заетост, за к.к.Слънчев бряг
1 администратор в хотел, средно образование, компютърни умения, чужд език
3 монтажници за сглобяване на котли, средно техническо образование
9 опаковчици на мебели, средно образование
4 тапицери, основно/средно образование
1 работник подготовка на мебелни плочи, средно образование, опит
4 оператори на автоматична линия в галваничното производство, средно образование
2 общи работници, средно образование, шофьори кат.В
1 социален асистент в социално заведение, средно образование
1 психолог в социално заведение, висше образование – социални дейности
1 социален работник – на 4 часа, висше образование – социални дейности
1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше образование, компютърни умения
1 мияч на МПС – автомивка, основно образование, за гр.Сливо поле
10 машинни оператори – производство на филтри за автомобили, средно образование
1 контрольор по качеството – производство на филтри за автомобили, висше образование
2 сладкари, основно/средно образование
10 кредитни консултанти, средно образование, на граждански договор
1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше образование по специалността, опит
1 учител начална педагогика, висше образование – начална училищна педагогика, английски/немски/руски език
2 апаратчици в химическо производство, средно образование
7 продавачи консултанти – на хранителни стоки /едното място е на 4 часа/, средно образование, компютърни умения, опит
2 шофьори – разносна търговия, кат.В, средно образование
27 продавачи консултанти в супермаркет, средно образование
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно образование, компютърни умения
2 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше образование, 1 година стаж
1 общ работник в шевно производство, основно образование
5 работници в склад за авточасти, средно образование, 5 години трудов стаж
1 отчетник – обработка на поръчки, средно/висше образование, френски език, компютърни умения
2 електромонтьори механици, средно специално образование, ІV група за електробезопасност, 1 година стаж
2 машинни оператори в обувно производство, средно образование
1 асистент прокурист, висше образование, английски език, компютърни умения
3 техници механици, средно техническо образование, 2 години опит
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше образование, компютърни умения
2 инкасатори – плащания, средно образование, на граждански договор
3 резачи на метали, средно образование, 1 година опит
2 електроженисти, средно образование, правоспособност, 1 година опит
3 работници в автоморга, средно образование, 1 година опит
2 касиери счетоводители, висше икономическо образование, 1 година опит
15 апаратчици в химическо производство, средно образование
1 камериер идминистратор в хотел, средно образование
2 шофьори на товарен автомобил, кат.С, средно образование
10 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно образование
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно образование
5 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно образование
1 асансьорен техник, средно специално образование, правоспособност
3 пекари, средно образование
6 готвачи – столово хранене, средно професионално образование, опит
2 миячки в заведение, средно образование
1 готвач – дюнери, средно образование, опит
10 бармани сервитьори, средно образование
1 барман, основно/средно образование
6 готвачи, средно образование, опит
21 сервитьори, средно образование, две места са за с.Николово
1 главен готвач в ресторант, средно специално образование, опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно образование
3 работници в кухня, основно/средно образование, опит
1 сладкар, средно образование
1 пиколо, средно образование
1 машинен инженер асистент конструктор, висше техническо образование, английски език, компютърни умения
1 инженер технолог, висше техническо образование, компютърни умения – SolidWorks и AutoCAD, владеенето на немски език и опитът са предимство
1 инженер контрольор по качеството, висше техническо образование, компютърни умения, владеенето на немски език и опитът са предимство
1 стругар, 1 зъбонарезчик, 1 борвергист, средно образование, 1 година опит
7 служители – запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно образование, много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо образование, работа с CAD/CAM системи, опит
2 общи работници – поддръжка на тревни площи на стадион, основно образование
7 хигиенисти – професионално почистване, средно образование
1 хигиенист, основно/средно образование
7 склададжии, средно образование, умения за управление на мотокар
1 асистент на управител на фирма, висше техническо образование, английски език, компютърни умения
3 мотокаристи, средно образование, правоспособност
35 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно образование
1 експедитор, средно/висше образование, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
4 товарачи – пакетирани стоки, средно образование
2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно образование, 5 години стаж
2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно образование, 1 година опит
6 шофьори, кат.С, Д, средно образование, правоспособност
3 носачи товарачи на стоки, средно образование
1 автомонтьор, средно образование, кат.Д и Е
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно образование
4 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, кат.С, опит
1 водач на мотокар, средно образование, правоспособност, опит
1 водач на фадрома, основно образование, правоспособност
6 водачи на мотокар, средно образование, правоспособност, опит
6 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно образование, 2 години опит
1 стругар шлосер, средно образование, опит
1 настройчик на машини в мебелно производство, средно образование, 1 година опит, компютърните умения са предимство
2 механици в селско стопанство, средно образование, опитът е предимство
2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно образование, опит
1 портиер, огняр на газ, основно образование, правоспособност
2 индустриални инженери, висше техническо образование, английски/немски език
2 инженери по качеството, висше техническо образование, английски/немски език
1 строителен техник, средно/висше образование
2 зидаро-мазачи, основно образование, опит
2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно образование, опит
2 електротехници в строителството, средно специално образование, опит
2 строителни работници, средно образование
15 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно образование
8 общи работници – външно ВиК, основно образование
5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно образование, 5 години опит
10 мехатроници, средно техническо образование, опит
3 монтажници на метални конструкции, средно образование
3 шмиргелисти, средно образование, 1 година опит
5 общи работници в леярен цех, средно образование
5 оператори на металообработващи машини, средно образование, 1 година опит
2 техници – поддръжка на машини, средно/висше образование, производствен опит
1 оператор – програмист, средно техническо образование, опитът е предимство
1 електротехник, средно специално образование, опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше образование – ДВГ, опит
1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно образование, шофьор кат.В
1 технолог – производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо образование, опит
30 машинни оператори – производство на детайли за автомобилната промишленост, основно образование
2 инженери роботика, висше образование, опит
2 инженери по поддръжка, висше техническо образование, опит
4 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно образование, опит
1 фрезист, средно техническо образование
7 шлосери матричари, средно техническо образование, опит
2 шлосери заварчици, основно/средно образование, опит
1 шлосер бояджия, основно/средно образование
3 заварчици, основно/средно образование
2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за образование
2 зареждачи в производство на чорапи, средно образование
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно образование
3 моделиери конструктори на облекла, средно специално образование, стаж
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно образование, компютърни умения
5 технолози – шевно производство, средно образование, може и без опит
1 контрольор по качеството – шевно производство, средно образование, стаж
4 складови работници – чорапно произдводство, средно образование, опитът е предимство, подходящо за мъже
21 кроячи, без изискване за образование
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно образование, правоспособност за обслужване на котел на газ
20 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно образование, опитът е предимство
26 гладачи – шевно производство, средно/основно образование, опит
2 кроячи на кожени изделия, средно образование
2 опаковачи в шевно производство, основно/средно образование, шофьори кат.В
230 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

11 санитари, без изискване за образование
1 сервитьор, основно образование
3 бармани, основно образование

Други СРМ към деня

1 стругар, средно образование /за гр.Русе/
1 охранител в училище, средно образование /за гр.Бяла/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше образование по специалността /за с.Полско Косово/
2 възпитатели, висше образование – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
6 детски учители, висше образование – предучилищна педагогика /за гр.Борово, с.Обретеник, с.Горно Абланово/
5 детски учители, висше образование – предучилищна педагогика /за гр.Две могили, с.Кацелово, с.Бъзовец, с.Баниска/
1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр. Борово/
1 възпитател V-VІ клас, висше образование /за с.Новград/
3 инженери, роботика, висше техническо образование /за гр.Русе/
1 специалист – калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо образование /за гр.Русе/
4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално образование /за гр.Русе/
5 шлосер-матричари, средно специално образование /за гр.Русе/
2 работници товаро-разтоварна дейност, основно образование /за с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш/
2 лаборанти, средно образование /за с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш /
1 касиер, счетоводство, средно образование /за гр.Бяла/
2 общи работници – шевно производство, основно образование /за гр.Русе/
2 опаковачи – шевно производство, основно образование /за гр.Русе/
10 гладачи, основно образование /за гр.Русе/
10 кроячи, основно образование /за гр.Русе/
2 техници за поддръжка на машини – шевно производство, средно образование /за гр.Русе/
2 служители в склад за готова продукция – в шевно производство, средно образование /за гр.Русе/
20 шивачи, основно образование /за гр.Русе/
3 спомагателни работници шевни дейности, основно образование /за гр.Русе/
2 електромонтьори – в шевно производство, средно образование /за гр.Русе/
1 главен специалист, средно образование – строителен техник /за Община Бяла/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.