Свободни работни места в област Русе към 1 февруари 2021 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 технически сътрудник, висше/средно обр., комп. умения
 • 2 заварчици СО2, средно / основно обр.
 • 1 оперативен счетоводител, средно иконмическо обр., комп. умения
 • 1 общ работник, основно обр.
 • 1 разносвач в склад за плодове и зеленчуци, основно обр.
 • 1 пазач НВО и соц.асистент в соц.заведение, средно/основно обр.
 • 2 началници смяна в търговски обект, средно/висше обр., комп. умения, търгов. и ръководен опит
 • 2 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр.
 • 1 касиер в търговски обект, средно обр., мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 3 началници смяна и 3 механици в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр., опитът е предимство
 • 4 инженери в производство на филтри за автомобили, висше техн. обр., англ. език е предимство, комп. умения, АutoCAD, опитът е предимство
 • 10 опаковачи и 10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно/основно обр.
 • 4 контрольори качество в производство на филтри за автомобили, средно/ висше техн. обр., англ.език е предимство, комп. умения
 • 5 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.
 • 6 машинни оператори в производствово на строителни смеси, средно обр.
 • 3 механици и 3 ел.монтьори за поддръжка на машини, средно техн. обр., опит
 • 1 моделиер-конструктор в шевно производство, средно спец. обр., опит
 • 1 техн.сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски език, комп. умения
 • 1 касиер, счетоводство в училище, средно/висше иконом. обр., комп. умения
 • 1 специалист маркетинг и администрация, средно/висше иконом. обр., англ.език, комп. умения
 • 5 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
 • 8 машинни оператори в производство на керамични изделия, средно обр.
 • 3 мотокаристи, средно/основно обр., правоспособност за упр-ние на мотокар, опит
 • 1 хигиенист, средно/основно обр.
 • 5 машинни оператори в производство на картоненени изделия, средно техн. обр.
 • 12 зареждачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно/основно обр.
 • 6 работници, спомагателни дейности в шевно производство, средно обр.
 • 1 настройчик и програмист на металообработващи машини с ЦПУ, средно обр., 1г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше обр. в областта на машиностроенето, англ.език, комп.умения, CAD с-ми
 • 2 мехатроници, средно техн. обр.
 • 1 соц. работник в соц.услуга, висше обр. – соц. дейности/соц.педагогика/ерготерапия, комп.умения
 • 2 обезкоствачи-транжори, 1 работник-обработка на вътрешности и 1 коляч в производство на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново
 • 2 счетоводители, висше иконом. обр., до 2г. стаж, местата са за с. Г. Враново
 • 1 гл.счетоводител, висше иконом.обр., 3 до 5г. стаж, мястото е за с. Г. Враново
 • 1 еколог, висше обр. по специалността, стаж
 • 20 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит
 • 4 електромеханици в мебелно производство, средно елктротехн. обр., англ./немски език, комп. умения, шоф. кат. В, опит
 • 3 шлайфисти на метални изделия, средно обр.
 • 4 бояджии, прахово боядисване на метални изделия, средно обр.
 • 1 хигиенист в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 10 оператори процес и 5 зареждачи в чорапно производство, средно обр.
 • 1 хигиенист в чорапно производство, средно/основно обр.
 • 3 механици на машини в чорапно производство, средно техн. обр.
 • 1 машинен инженер, висше обр. по специалността
 • 2 инженери електрообзавеждане, висше обр. по специалността
 • 10 стр. електротехници, средно електротехническо/др. техн. обр.
 • 4 машинни техници в чорапно производство, средно техн.обр.
 • 10 плетачи в чорапно производство, средно/основно обр.
 • 1 специалист и 1 експерт логистика, висше обр., отлични комп. умения
 • 10 опаковачи и 4 сладови работници, в мебелно производство, средно обр.
 • 2 работници, спомагателни шивашки дейности, средно обр., минимален опит
 • 3 контрольори, качество в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит
 • 6 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр.
 • 10 опаковачи в производство на метални изделия, средно/основно обр.
 • 2 техници-механици в пр-во на метални изделия, средно техн.обр.
 • 5 оператори на тръбна линия, средно обр., опит в производствено предприятие е предимство
 • 2 оператори разкрой, средно обр., опит
 • 3 мотокаристи в производство на матраци, средно/основно обр., правоспособност за управление на мотокар
 • 10 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.
 • 1 медицински специалист в детска градина, висше обр. по специалността, мястото е за с.Пиргово
 • 5 шлосери и 5 електрозаварчици в производство на метални тръби, средно/основно обр., опит
 • 15 апаратчици в хим. производство, средно хим. /техн. обр. е предимство, комп. умения, опитът в хим. производство е предимство
 • 7 електротехници, средно спец. обр., опит
 • 1 лектор по немски език, висше обр. по специалността, комп. умения, учителска правоспособност
 • 3 фрезисти, средно техн. обр., опит
 • 10 обслужващи магазин, средно/основно обр.
 • 3 техници телекомуникация, средно обр., шоф.книжка кат.В, техн. познания
 • 2 сервизни техници на битова техника, средно техн.обр.
 • 1 психолог в соц.услуга на 4ч., висше по специалността, комп.умения, опит
 • 1 управител в соц.услуга, висше обр., комп.умения, опит
 • 2 шивачи на изделия от нетъкан текстил, средно обр.
 • 1 гледач на животни, без изискване за образование
 • 1 ветеринарен лекар/ ветеринарен техник, висше/средно обр. по специалността
 • 4 монтажници, електронно оборудване, средно обр.- електротехн.специалност, удостоверение за безопасност е предимство
 • 22 международни шофьори за Европа, средно образование, шоф. кн. кат. С+Е
 • 10 редачи в пр-во на огнеупорни изделия, основно обр.
 • 10 оператори на преса в пр-во на огнеупорни изделия, средно обр.
 • 2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
 • 2 оператори на ПСМ /багер, фадрома, булдозер/, средно/основно обр., правоспособност, работните места са за с.Тетово
 • 12 специалисти, кредитна администрация, висше обр., румънски език, комп.умения
 • 5 продавач-консултанти, средно обр.
 • 20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез., комп.умения
 • 2 асистенти, Растениевъдство – Селекция и семепроизводство на културните растения, висше обр.по спец.,  Английски и Руски език – писмено и говоримо, отлични комп.умения
 • 2 асистенти, Растениевъдство – Общо земеделие, висше обр. по специалността, Английски и Руски език – писмено и говоримо, отлични комп.умения
 • 4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 22 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 119 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 1 мл.експерт, висше образование /за Община Борово/
 • 1 учител, детска градина  /за с. Г. Абланово/
 • 1 медицинска сестра, полувисше  образование по специалността /за гр. Борово/
 • 1 монтажник, основно образование /за гр. Бяла/
 • 2 електрозаварчика, основно/средно образование /за гр. Бяла/

 

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

 

 • 10 машинни оператори, шиене на облекла, средно/основно/начално образование /за гр. Глоджево/

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили