Свободни работни места в област Русе към 20 ноември 2023 г.  

0

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 пом.готвач в детска градина, средно спец.обр. или стаж по специалността
 • 3 охранители НВО, средно обр.
 • 1 читалищен секретар-библиотекар на 4 часа, средно обр., чужд език е предимство, комп.умения, мястото е за с.Божичен
 • 1 счетоводител , висше обр. по специалността, комп. умения , опит е предимство
 • 2 шофьори на лекотоварен автомобил за извозване на отпадъци, средно / основно обр., шоф. кат. В или кат. С
 • 5 машинни оператори в производство на тръби, средно техн. обр.
 • 4 гладачи в шевно пр-во, средно/основно обр., опит
 • 3 опаковачи в производство на тръби и фитинги, средно обр.
 • 2 водачи, мотокар в производство на тръби и фитинги, средно техн. обр., правосп. за управление
 • 2 заварчици в производство на тръби и фитинги, средно техн. обр., правосп. за заваряане, опит е предимство
 • 4 работници / почиствачи/ на метални изделия в производство на тръби и фитинги  , средно техн. обр. , опит е предимство
 • 2 шлосери в производство на тръби и фитинги , средно техн. обр. , опит е предимство
 • 1 контрольор , качество  в производство на тръби и фитинги, средно техн.обр., комп. умения , опит е предимство
 • 1 работник, животновъд, без изискване за обр., мястото е в с.Семерджиево
 • 2 маш. оператори, изработване на бутикови облекла, средно обр., опит
 • 1 оператор преса, шевно пр-во, без изискване за обр., англ.език
 • 1 стругар , средно техн. обр. / основно
 • 1 учител/старши учител по англ. език в прогимназиален етап, висше обр. по специалността
 • 1 специалист, активиране, средно обр. , комп. умения
 • 2 работници, развъждане на диви птици, без изискване за обр., местата са подходящи за пенсионери
 • 1 общ работник, средно/ основно обр.
 • 1 майстор хлебар и 1 спомагателен работник в пр-во на закуски, средно/ основно обр., опит
 • 2 работници, изграждане на покриви, без изискване за обр.
 • 3 соц.асистенти в соц.услуга, средно/основно/начално обр., опитът е предимство
 • 1 разносвач на храна и 1 работник кухня в соц.услуга, средно обр.
 • 2 работници, плетачна машина, средно обр., опит
 • 1 секционен майстор, плетачно пр-во, средно обр., опит
 • 1 продавач-консултант в агроаптека, висше/средно обр. – агроном/растениевъдство/растителна защита
 • 1 мияч, съдове, без изскване за обр.
 • 1 продавач, кулинарен щанд, средно/основно обр.
 • 1 оператор, вендинг автомати, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 5 маш. оператори, автомобилна пром., средно/основно обр.
 • 1 инженер качество, автомобилна пром., висше техн.обр., комп.умения
 • 10 работници, сглобяване на детайли, автомобилна пром., средно/основно обр.
 • 2 складови работници, автомобилна пром., средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 3 бояджии, прахово боядисване , средно техн. обр., проф. опит мин. 1 година
 • 2 заварчици алуминий , висше / средно техн. обр., правосп. за заваряване, проф. опит мин. 1 год.
 • 1 матричар , висше /средно техн. обр., проф. опит мин. 1 год.
 • 3 машинни оператори , обработка на метал , средно техн. обр., проф. опит мин. 1 год.
 • 1 кинезитерапевт в социална услуга , висше обр. по специалността , комп.умения
 • 1 работник, тоалетна , средно обр.
 • 4 помощници в магазин за играчки и домашни потреби , сезонна заетост / до края на годината/, средно обр.
 • 4 касиери в магазин за играчки и домашни потреби, сезонна заетост / до края на годината/, средно обр.
 • 1 счетоводител , оперативен , висше /средно обр. по специалността , комп. умения
 • 2 монтажници на метални изделия , средно техн. обр. , опит е предимство
 • 2 заварчици на метални конструкции, средно техн. обр. ,правосп. за заваряване , опит е предимство
 • 3 общи работници в пр-во на картонени кори, средно/основно обр.
 • 5 опаковачи в пр-во на метални детайли, средно/основно обр.
 • 1 служител запитвания, средно/висше обр., немски език, комп.умения
 • 2 обслужващи магазин /склад за опаковки/ , средно обр. , комп. умения
 • 1 технолог студена обработка и 1 технолог топла обработка, висше техн.обр., англ.ез., комп.умения, опитът е предимство
 • 1 инженер, технология на поддръжката, висше техн.обр., опит в областта е предимство
 • 3 шлосери в автомобилна промишленост, средно техн.обр., опитът е предимство
 • 2 техници на машини с ЦПУ, средно техн.обр., опит с фрезови машини с ЦПУ е предимство
 • 1 служител разделно събиране на отпадъци в автомобилна промишленост, средно/основно обр.
 • 4 маш.оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр.
 • 2 мехатроници в автомобилна промишленост, средно/висше техн.обр., опит в областта е предимство
 • 1 хигиенист, автомобилна промишленост, средно/основно обр.
 • 1 счетоводител, висше обр. по специалността , комп. умения , проф. опит е предимство
 • 1 готвач и 1 пом.готвач в соц.услуга, средно спец. обр./завършен курс
 • 1 служител, информация на 4 часа , висше /средно обр. , комп. умения, владеене на английски език писмено и говоримо, владеене на руски език е предимство
 • 5 общи работници , строителство на сгради , средно / основно обр.
 • 2 кофражисти , бетонни отливки , средно/ основно обр.
 • 2 санитари в соц.услуга, средно/основно обр.
 • 4 мед.сестри в соц.услуга, висше обр.по специалността
 • 1 спомагателен работник в мебелно производство , средно / основно обр.
 • 1 опаковач в мебелно производство , средно / основно обр. , опит
 • 1 оператор на CNC пробивна машина , средно техн.обр. , опит
 • 1 оператор на пакетен циркуляр , средно техн. обр. , опит
 • 1 монтажник на корпусна мебел , средно техн. обр. , опит
 • 4 работници в мебелно пр-во, средно/основно обр.
 • 2 маш.оператори и 2 помощник-оператори на кантираща машина в мебелно пр-во, средно/средно техн. обр.
 • 3 ръчници в пр-во на кожени изделия, средно/основно обр.
 • 1 младши експерт , висше обр. / Екология и опазване на околната среда / , комп. умения , работното място е в с. Иваново
 • 1 монтьор на силови кабели / надземни / , средно обр. / правоспособност за упражняване на професията / , опит 1 год. , работното място е в с . Иваново
 • 2 младши експерт , висше обр. /  Социални, стопански и правни науки / , комп. умения , работното място е в с. Иваново
 • 1 главен експерт , висше обр. / Технически науки , придобита проектантска правоспособност / комп. умения , работното място е в с. Иваново
 • 2 ел.техници и 2 ел.монтьори, средно/висше техн.обр., опит
 • 1 настройчик на шприцмашини, средно техн. обр., опит ; работното място е в гр. Борово
 • 1 оперативен счетоводител, висше обр., англ.ез., комп.умения, опит
 • 1 офис сътрудник, средно/висше обр., англ.е.з, италиански език е предимство, комп.умения
 • 3 шлосери, средно/основно обр., опит
 • 2 хигиенисти в пр-во на хлебни изделия, основно обр., опит
 • 3 оператори, кроене в пр-во на калъфи за автомобилна пром, средно/основно обр., комп.умения
 • 12 маш.оператори, шиене в пр-во на калъфи за автомобилна пром, средно обр.,  комп.умения
 • 1 охранител, автопатрул, средно обр.,  шоф.кн.кат.В
 • 1 продавач, разносна търговия, средно обр.,  шоф.кн.кат.В, опит
 • 2 шофьори , товарен автомобил / международни превози / по релация Италия – Франция , средно обр., шоф. кат. С+Е
 • 3 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф.кн.кат.С
 • 1 специалист продажби на музикална т-ка и софтуер, висше/средно обр., китайски/японски ез., комп.умения
 • 2 общи работници в стр-вото, без изискване за обр.
 • 5 работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно техн. обр.
 • 2 електромонтьори в производство на тръби и профили , средно техн. обр. / IV квал. група за безопасна работа с ел . съоръжения / , мин. 3 години опит по длъжността
 • 2 контрольори качество в производство на тръби и профили, висше техн. / средно техн. обр., комп. умения , опит в производство е предимство
 • 4 работници, пр-во на хляб и хлебни изделия, средно обр.
 • 2 охранители НВО, средно обр.
 • 1 санитар в болнично заведение, средно обр.
 • 3 технически сътрудници с отлично владеене на английски език, комп. умения, опит е предимство
 • 3 касиери бензиностанция, средно обр.
 • 2 контрольори, качество в плетачно производство, средно/висше обр., англ.език е предимство
 • 1 хигиенист, административна сграда, начално обр.
 • 6 продавач-консултанти, денонощен магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 3 заварчици за работа в Италия /Венеция/, средно техн. обр., правосп. за заваряване / осигурена квартира и транспорт/
 • 4 продавачи, разносна търговия, средно обр., кат.В
 • 5 работници, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, средно/основно обр., опит
 • 2 електромонтьори в железопътен транспорт, средно техн. обр.,  проф. опит
 • 2 техници – механици, железопътен транспорт обучение и придобиване на правосп., средно техн. обр., опит
 • 3 опаковчици в мебелно производство , средно/основно обр.
 • 3 помощник машинни оператори в производство на мебели, средно/основно обр.
 • 1 разкройчик на форматен циркуляр в мебелно производство, средно техн. обр., опит 1 година
 • 1 мияч на съдове в ресторант, средно/основно обр.
 • 1 пом. готвач в ресторант, средно обр.
 • 1 складов работник, книжарница за канцеларски материали, средно обр .
 • 2 гледачи на кучета, без изискване за обр.
 • 1 ветеринарен лекар, висше/средно обр. – ветеринарна медицина/ветеринарен техник
 • 1 общ работник, сервиз на асансьорна техника и домофони, средно обр.
 • 5 продавачи, павилион, средно обр.
 • 2 складови работници, склад за хранителни продукти, средно обр.
 • 5 лекари, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 5 медицински сестри, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 2 рентгенови лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 2 координатори, връзка с клиенти в производство на автомобилни филтри, висше обр., комп. умения, отлично владеене на английски език /писмено и говоримо/
 • 24 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, средно/основно обр.
 • 1 рентгенов лаборант, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 1 изпълнител/общ работник, средно обр.
 • 1 старши специалист/техник , средно техн. обр.
 • 4 товарачи/подготовка на заявки на бързооборотни стоки, средно обр.
 • 2 шофьори лекотоварен автомобил за разнос на продукция в Русе и страната, средно обр., кат. В/С
 • 2 работници топла точка /скара/, средно/основно обр.
 • 3 продвач-консултанти в магазин за месо, средно обр.
 • 5 работници месопреработка, средно/основно обр., работното  място е в с. Голямо Враново
 • 4 работници животновъди, средно/основно обр.,  работното място е  в с. Голямо Враново
 • 1 ерготерапевт, висше обр. по специалността, базови комп. умения
 • 1 складов служител, средно обр., правосп. /опит за мотокар/ел. кар/др. складова т-ка/
 • 4 зареждачи в пр-во на метални детайли, средно/основно обр.
 • 1 готвач, столово хранене, без изискване за обр.
 • 2 манипуланти, сглобяване на щори, средно/основно обр
 • 10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно/основно обр.
 • 5 настройчици, машини в производство на филтри за автомобили, средно /средно техн., опит
 • 4 електромеханици  в производство на филтри за автомобили, средно/средно техн., опит
 • 5 опаковачи в производство на филтри за автомобили, основно обр.
 • 3 началници смяна в производство на филтри за автомобили, средно/средно техн., опит
 • 2 стоковеди в производство на филтри за автомобили, средно обр ., комп. умения
 • 4 пом. оператори на машини в мебелно пр-во, средно обр.
 • 4 маш. оператори и 4 мебелисти в мебелно пр-во, средно обр., опит
 • 4 складови работници в мебелно пр-во, средно обр., правосп. за упр-ние на мотокар е предимство
 • 2 електромеханици в мебелно пр-во, средно/висше обр. – направление /Електроника/, англ./немски език, комп. умения, кат.В, опит
 • 2 общи работници, основно обр.
 • 1 продавач-консултант, магазин за входни и интериорни врати, средно обр., комп. умения
 • 2 общи работници в строителството, без изискване за обр-ние, раб.място е по чл.38 от ЗХУ
 • 4 помощници за кухня, заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 1 мияч съдове на 4 часа за следобедна смяна, средно/основно обр. /пенсионери/
 • 1 болногледач на деца и младежи, средно обр.
 • 2 мотокаристи в производство на принадлежности за автомобили, средно/основно обр., свидетелство за упр-ние
 • 1 експерт логистични вериги, висше обр.-маш.инженерство, англ.ез., немски ез.е предимство, комп. умения, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 9 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 4 складови работници в производство на санитарни материали, средно обр., правосп. за управление на кари
 • 10 зареждачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
 • 10 пакетировачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
 • 10 машинни оператори в производство на санитарни материали , средно / средно техн. обр.
 • 5 кроячи, текстил, средно/средно техн. обр.
 • 3 продавачи-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 2 транжори и 3 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 1 шивач, основно обр., квал-ция шивач, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 заварчик, средно/основно обр., правоспособност, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 механик, земеделски м-ни, висше/средно обр./Електротехника/Електроника и Автоматика/, англ.език/ румънски език, комп. умения, кат.В, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 технолог, облекла, висше обр./Технология на шевното пр-во/, 5г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 инженер-конструктор, висше обр. /Строително или Машинно инженерство/, англ./немски език, комп. умения, програми за проектиране, 2г. стаж, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/
 • 1 старши специалист, висше обр. /Право/, англ. език, комп. умения, кат.В, 10г. стаж в общинска адм-ция, място е за гр.Сливо поле, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, шиене в мебелно пр-во, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, пр-во на мебели, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/
 • 10 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр./фирмата предлага почасова р-та събота и неделя/
 • 2 спомагателни работници, работа на подлепваща преса, средно/основно обр.
 • 20 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект  BG05SFPR002-3.001-0001 Младежка заетост +“ финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси „2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +

 

*Осигуряване на заетост

 • 1 сервитьор –основно обр.
 • 2 счетоводител, оперативен –средно обр.
 • 1 продавач-консултант за гр. Сливо поле – средно обр.
 • 1 шпакловчик –основно обр.
 • 1 работник , изолация – основно обр.

 

* Работни места чрез стажуване

 • 1 мениджър проекти – икономическо обр.
 • 1 експерт, маркетинг –икономическо обр.
 • 1 специалист , поддръжка приложения – средно обр. / компютърни науки/
 • 1 педагог , висше обр.

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 специалист,средно образование /за гр. Две могили/

 • 1 ръководител-звено, висше образование, сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор /Община Борово/
 • 1 вътрешен одитор, висше образование, сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор/за гр. Борово/
 • 1 учител по физ.възпитание и спорт /за гр. Две могили/
 • 1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование / за гр. Борово/
 • 1 психолог,висше образование по специалността/за гр. Две могили/

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук