Свободни работни места в област Русе към 26 август 2022 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 • 1 секретар в училище, висше/средно обр., комп. умения
  2 общи работници в производство на мебели, средно/основно обр.
  1 касиер на каса за плащане на битови сметки, средно обр., комп. умения
  1 зам. директор по спортна дейност, висше обр. /НСА-София/, комп.умения, 5 години проф. опит
  1 учител по японски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността
  1 учител в детска градина, висше обр. по специалността /ПУП, ПНУП/ , базови комп. умения, работното място е за с.Ново село
  1 продавач-консултант в магазин за храни и консумативи за домашни любимци, средно обр. / подходящо и за студенти/
  1 работник поддръжка в ДГ, средно техн. обр., 5г. стаж
  1 учител старши по български език и литература, като допълва с история и цивилизации, биология и здравно образование, изобразително изкуство, висше обр. по специалността, работното място е за с.Иваново
  2 шофьори , лекотоварен автомобил за дистрибуция на стоки, средно обр., кат. В
  1 учител/ст.учител по професионална подготовка, учебни предмети Уеб дизайн, Икономическа информатика, Компютърни архитектурни и операционни с-ми, Приложни пр-ми с общо предназначение, висше обр. по специалността, мястото е на 4 часа
  1 учител/ст.учител по англ. език, висше обр. по специалността
  1 огняр, газов котел в детска градина, средно обр.
  1 чистач/хигиенист за почистваща фирма, средно/основно/начално обр.
  1 чистач/хигиенист за учебно заведение, средно /основно обр., работното място е в с.Николово
  2 продавачи, хранителни продукти, средно обр.
  4 продавач-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно /основно обр.
  1 шлосер, средно техн.обр., 2г. стаж
  1 учител по химия и опазване на околната среда и български език и литература, висше обр. по специалностите, учителска правоспособност
  5 обслужващ, магазин за верига магазини за хранителни стоки, средно обр. /може и студенти/
  2 хигиенисти във фирма за професионално почистване, средно/основно обр.
  1 охранител в училище, средно обр.
  1 чистач/хигиенист в училище, средно обр.
  2 охранители за промишлено предприятие, средно обр.
  2 кредитни консултанти, средно обр.
  1 оператвен счетоводител, средно обр., работа на 4/8часа
  2 сервитьори , средно обр.
  2 мебелисти, средно/основно обр.
  1 домашен помощник-чистач, средно обр., опитът е предимство
  1 техник-механик на машини с ЦПУ, средно обр.
  10 маш. оператори за автомобилна промишленост, основно обр.
  1 шлосер-матричар, средно обр., 2г стаж
  2 мехатроници, средно техн.обр.
  1 общ работник за монтаж и демонтаж на климатична техника, средно /основно обр.
  3 ревизори на вагони, средно обр., правоспособност за ревизор – вагони
  2 машинисти, локомотивен, средно обр., правоспособност за машинист, локомотивен
  4 стрелочници, средно обр.
  3 спедиционни посредници, средно обр., квалификация ръководител търговска експлоатация
  6 маневристи , средно обр.
  2 учители в ГЦДОУД от I-IV клас, висше обр. по специалността /НУП, НУПЧЕ/, комп. умения
  1 учител физическо образование и спорт в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, учителска правоспособност
  5 шофьори, тежкотоварен автомобил за курсове България-Румъния-България, средно обр., шоф. кат. С+Е, проф. опит мин. 3 години
  1 работник, поддръжка на сгради, средно /основно обр.
  1 гл. експерт, висше обр.- Социални, стопански, правни и техн. науки, комп. умения, 2г. стаж/IV младши ранг, мястото е за с. Иваново
  1 мл. експерт, висше обр.- Екология и опазване на околната среда, комп. умения, мястото е за с. Иваново
  1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр., комп. умения
  2 хигиенисти на пълно/непълно работно време в хипермаркет, средно обр.
  1 чистач/ хигиенист – почасово, средно/основно обр., работното място е за гр. Габрово
  1 учител – методик, висше обр./ инж. дизайн/, комп. умения, учителска правоспособност
  3 соц. асистенти, 3 санитар и 1 хигиенист в соц. услуга, средно/основно/начално обр.
  3 мед. сестри в соц. услуга, висше обр. по специалността
  1 главен готвач в соц. услуга, средно обр., проф. квалификация
  1 библиотекар, висше обр. по специалността /курс/, комп. умения, работното място е за с.Щръклево
  15 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване на мебели, средно техн. обр.
  10 помощник-оператори на машини за кантиране, разкрой, пробиване на мебели, средно /основно техн. обр.
  5 опаковачи на мебели, средно техн. обр
  2 работници поддръжка на предприятие / шлосер-монтьор/ , средно техн. обр.
  2 инженери, производство с насоченост електроника за поддръжка на машини в мебелно производство, висше техн. обр., комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В
  4 складови работници в мебелно производство, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар
  1 експедитор стоки в мебелно производство, висше/ средно обр., комп. умения, опит е предимство
  5 работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно /основно обр.
  1 чистач/ хигиенист, производствени помещения в шевна промишленост, средно /основно обр.
  1 корабен агент, средно обр., комп. умения, владеене на английски език /румънски език е предимство/, шоф. кат. В
  1 майстор, производство на тестени изделия, средно обр.
  1 работник, кухня, средно /основно обр.
  1 продавач, закуски и напитки, средно обр.
  1 строителен техник, средно спец. обр., опитът е предимство
  1 чистач/хигиенист, промишлено помещение, средно /основно обр.
  1 маш. оператор, мелене на пластмаса, средно/основно обр.
  2 шлосери механична обработка на инструменти и машини, средно техн. обр., опит
  2 контрольори, качество входящ и краен контрол, средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, 3D софтуер, владеене на английски език на работно ниво, опит
  3 шлосери-корпусници, средно техн.обр., опит
  2 шмиргелисти, почистване на изделия, средно техн.обр.
  1 организатор производство на камини, висше /средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит
  1 организатор производство стоманени конструкции , висше /средно техн. обр., комп. умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит
  3 заварчици полуавтоматично СО2 , средно техн. обр., правосп. за заваряване, опит
  2 фрезисти, средно техн. обр., опит
  1 общ работник, промишлеността в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.
  1 чистач/ хигиенист в производство на цистерни от метал,средно обр. / възможност за работа и на 4 часа /
  1 шлосер в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.
  1 заварчик ВИГ, МАГ на апарати и съдове от хром , средно техн. обр.
  90 машинни оператори в новоразкрито производство на автомобилни части, средно/основно обр.
  7 обслужващи магазин, 3 касиери и 1 хигиенист в търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
  1 служител, информация в строителен хипермаркет, средно техн. обр., комп. умения, основни познания на румънски или английски език е предмиство, мин. 1 г. професионален опит
  3 продавач-консултанти в строителен хипермаркет, средно техн. обр.
  2 брокери, недвижими имоти, средно обр., шоф. кат. В е желателно
  1 счетоводител, оперативен , висше /средно икономическо обр., комп. умения , проф. опит – 1 год.
  2 опаковчици на готови мебелни модули, средно /висше обр.
  5 монтажници на електронни компоненти и 5 работници за тест на печатни платки, средно обр., комп. грамотност
  1 инженер-технолог, висше обр. – Електроника, Компютърни системи, Телекомуникации, английски/немски ез., отлични комп. умения – MS Office, CAD-CAM, Eagle, OrCAD/Altium Designer, шоф. кат. В, опитът на подобна позиция е предимство
  2 продавач-консултанти в магазин за здравословна храна, средно обр.
  2 маш. оператори в производство на изделия от бетон, средно обр., комп. грамотност
  1 учител по англ. език V – VII клас, висше обр. по специалността
  2 чистачи/хигиенисти за верига магазини, средно/основно обр.
  1 продавач-консултант в магазин за строителни материали, средно техн. обр., опит
  1 касиер в магазин за строителни материали, средно обр., опит
  5 продавач-консултанти за верига магазини за дрехи, средно обр., опит
  10 апаратчици, хим. производство, средно/средно спец.обр., опит в произв. предприятие е предимство
  1 старши техник КИП и А, висше обр.- автоматизация на производство, 3г. стаж
  2 техници, автоматизация – висше обр. -автоматизация на производство, опит в произв. предприятие е предимство
  2 склададжии в хим. производство, средно обр., свидетелство за управление на мотокар и опит в складовото стопанство са предимство
  5 общи работници в хим. производство, средно обр.
  3 шлосери-тенекеджии, средно спец. обр., опит в произв. предприятие
  2 учители в група ЦОУД от I- IV клас, висше обр. по специалността, комп. умения
  1 учител по химия и физика 580 часа /непълен норматив/ в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
  1 учител по математика, физика и астрономия в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
  1 учител по български език и английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, владеене писмено и говоримо на английски език, комп. умения
  1 учител по руски език и български език и литература, висше обр. по специалността, владеене писмено и говоримо на руски език, комп. умения
  1 ръководител, компютърен кабинет, висше обр. /Информатика, комп. науки, Математика и информатика/
  2 мехатроници, средно техн.обр., комп. умения, опит на подобна позиция е предимство
  1 инкасатор, плащания, средно иконом. обр., комп. умения
  10 ел. техници и помощник ел.техници, поддръжка на сгради, средно спец./средно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
  5 шпакловчици, средно/основно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
  3 шофьори на самосвал, средно обр., кат.С
  1 учител по музика в училище, висше обр.по специалността
  1 образователен медиатор, висше/средно обр., комп. умения
  1 строителен електротехник и 1 водопроводчик, средно спец. обр., 5г. стаж
  2 шофьори, снабдител –доставчици в склад на едро с напитки, средно обр., кат. В
  2 водачи, електрокар /газокар/ в склад на едро с напитки, средно обр., правосп. за управление на електрокар
  8 водопроводчици, външни мрежи и съоръжения, средно обр., правоспособност за заваряване на тръби, кат. В, опит задължителен
  6 монтажници за улични /градски/ водопроводи, средно обр., кат. В
  3 шофьори на самосвал , /воден цикъл/ средно обр., кат. С
  10 общи работници, строителство /воден цикъл/ , средно/основно обр.
  1 ветеринарен лекар/ветеринарен техник, висще/средно обр. по специалността
  3 касиери в магазин за играчки и домашни потреби на 4 часа, средно обр.
  5 обслужващи в магазин за играчки и домашни потреби, средно обр.
  1 учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж
  1 учител по изобр. изк-во, висше обр. по специалността, комп. умения, 3г. стаж
  1 учител по немски език, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж
  1 училищен психолог, висше обр. по специалността, комп. умени, мин. стаж 3 години
  2 техн.изпълнители, стоков контрол, средно/висше обр., основни комп.познания, шоф. кн.кат. В
  1 продавач в павилион за цветя, средно обр.
  1 рехабилитатор в болнично заведение, висше обр.по специалността
  5 оператори на ПСМ, средно обр., св-во за упр-ние на ПСМ, раб.места са по стр.обекти в България и Европа
  5 техници на ел.системи, средно спец.обр., опит, раб.места са по стр.обекти в България и Европа
  5 работници, строителството, без изискване за обр., раб.места са по стр.обекти в България и Европа
  1 учител по учебна и производствена практика – дървообработване, висше обр. по специалността, комп. умения
  6 зареждачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно обр.
  2 експедитори, стоки и товари, средно обр., св-во за упр. на мотокар
  1 охранител в магазин за техника, средно обр.
  1 кинезитерапевт , висше обр. по специалността
  3 учители на деца с умствена изостаналост, висше обр. /Специална педагогика/
  5 машинни оператори на метлообработващи машини /стругари/ и 5 комплектовчици, средно/основно обр.
  1 електрончик, средно/висше обр.- Електротехника/Електроника, комп. умения, стаж
  1 механик, поддр. на машинен парк, средно техн. обр., стаж
  1 технолог, висше техн. обр, англ. ез., комп. умения, работа с SOLIDWORKS, AutoCad, опит на сходна позиция е предимство
  2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит, работа на високо
  2 бармани и 4 касиери в бензиностанция, средно обр.
  1 чистач /хигиенист за административна сграда, средно обр.
  1 продавач-консултант в магазин за дрехи и промишлени стоки, средно обр., работното място е в гр. Мартен
  2 шлосери-монтьори, средно обр.
  1 инженер, инвеститорски контрол, висше обр. – стр. инженер/ел. инженер, англ. език, комп. умения, AutoCAD, мин. 3г. стаж
  3 общи работници, средно обр.
  1 механик, пром. оборудване, средно техн. обр., опит в произв. предприятие е предимство
  1 кранист на мостови кран, средно обр., правоспособност за упр-ние на кран, опит
  1 кормчия, корабен, с квалификация механик , средно обр.
  10 работници, сглобяване на детайли за автомобилна пром., средно обр.
  1 камериерка в хотел на 4 часа, средно обр.
  3 маш. оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр., шоф. кат. В, упр. на електрокар/ мотокар е предимство
  3 настройчици на машини в производство на филтри, средно техн. обр.
  3 машинни оператори – печат на опаковки в производство на филтри, средно техн. обр.
  3 водачи на мотокар в производство на филтри, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар
  3 началници смяна в производство на филтри, средно техн. обр.
  1 графичен дизайнер в производство на филтри, висше /средно обр. по специалността, владеене на английски език, комп. умения / Photoshop, Adobe Illustrator, ms office /, опит
  1 счетоводител /в производство на филтри/ с висше икономическо обр., комп. умения /счетоводни програми/ , владеене на английски език , мин. проф. опит 3 години
  1 боцман, палубен, средно обр.
  2 чистачи /хигиенисти за детска градина, средно обр.
  1 лаборант в производство на сокове и вода, висше обр. по специалността, владеене на английски или румънски език е предимство, работното място е в гр. Гюргево /Румъния/
  2 сервитьори за новооктриващ се турски ресторант, средно обр.
  2 комплектовачи в шевно пр-во, без изискване за обр.
  5 шофьори, международни превози, прави курсове до Полша, средно обр., шоф. кн.кат.СЕ, 3г. стаж
  3 акушерки, 3 мед. сестри и 3 лекари за болнично заведение, висше обр. по специалността
  2 санитари за болнично заведение, средно обр.
  1 санитар за болнична аптека, средно обр.
  4 зареждачи и 4 работници, плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр.
  2 капитани на кораб, вътрешни водни пътища, средно обр., правосп. за капитан вътрешни водни пътища, 5г. стаж
  1 общ работник в чорапно производство, средно/основно обр., свидетелство за упр. на мотокар
  4 сортировачи в чорапно производство, средно/основно/начално обр.
  1 оператор на вендинг машини, средно обр., шоф. кат. В
  1 старши учител по билогия и химия, висше обр. по специалността
  1 учител по комп. науки, висше обр. – Компютърни науки/Софтуерно инженерство/Програмиране, комп. умения – Visual Studio-C#, SQL server management Studio, Entity Framework, Web програмиране
  1 учител по учебна практика – „Компютърни системи”, висше обр.- Комп. системи и технологии
  2 общи работници за производство на стиропор, средно /основно обр., работното място е за гр. Ветово
  2 гледачи на животни в приют, средно/основно/ начално обр.
  4 машинни оператори, производство на безалкохолни напитки, основно обр., работното място е за гр. Гюргево/ Румъния/
  2 складови работници в производство на безалкохолни напитки, средно обр., правосп. за управление на мотокар, работното място е за гр. Гюргево /Румъния/
  1 организатор склад /спедитор/ в производство на безалкохолни напитки, средно обр., комп. умения /складова програма/, владеенето на румънски език на средно ниво е предимство, работното място е за гр. Гюргево / Румъния/
  1 шофьор на катафалка, средно /основно обр., шоф. кат. В / С
  1 сладкар, средно /основно обр., опит
  1 пом. кухня в заведение за бързо хранене, основно обр.
  1 работник, товаро-разтоварна дейност, средно обр. /„Подкрепи една мечта”/
  2 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. С+Е
  5 машинни оператори, изделия от бетон, средно/основно обр.
  5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност по заваряване,
  опит като заварчик
  8 заварчици на СО, средно/основно образование, правоспособност по заваряване
  2 кранисти на автокран до 12тона, средно/основно обр., правоспособност
  1 камериерка, средно обр.
  20 общи работници, за строителство на сгради, средно/основно/начално обр.
  10 гипсаджии/мазачи, средно/основно обр.
  10 зидари, средно/основно обр.
  10 служители, професионално почистване, средно обр., кат. В
  14 чистачи /хигиенисти за абонаментно почистване, средно обр.
  1 окачествител на облекла, средно обр., опит
  2 общи работници в производство на апарати, средно/основно обр.
  3 оверложисти и 3 шивачи на права машина, средно/основно обр., опит
  3 работници, обработка на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново
  4 продавач-консултанти в магазин за месни продукти, средно обр.
  2 автомонтьори, средно техн. обр.
  3 санитари в болница, средно образование
  1 оператор, копчешиеща машина, средно/основно обр.
  4 общи работници в шевно производство, средно/основно обр.
  1 шофьор на товарен автомобил в шевно производство, средно обр., шоф. кат. С
  1 учител/ст. учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения
  1 учител/ст. учител по англ. език, висше обр. по специалността, комп. умения
  5 работници, строителството, средно/основно обр., опит/познания
  4 монтажници в производство на мебели, средно техн. обр. ,опит
  3 бояджии в производство на мебели, средно обр.
  4 заварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване
  4 контрольори, качество в производство на бойлери, висше техн. обр., комп. умения, опит в производство .
  2 сладкари, средно обр., опит
  1 чистач/ хигиенист в шевно производство, средно /основно обр.
  1 счетоводител, оперативен, средно иконом. обр., работното място е за с. Иваново
  1 монтьор на силови електрически кабели/надземни/, средно обр., правосп. за упражняване на професията, работното място е за с. Иваново
  2 електрозаварчици , средно техн. обр., правосп. за заваряване
  3 монтажници, метални конструкции , средно техн. обр.
  1 водач, електрокар, средно обр., правоспособност
  1 механик, пром. оборудване, средно обр., св-во за заваряване
  1 технолог, винарство, висше обр. по специалността
  1 техник – винар, средно обр.
  3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр. , работното място е за гр. Варна
  3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр., работното място е за гр. Бургас
  3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр., работното място е за гр. Стара Загора
  4 шивачи на официални и булчински рокли, средно обр., опитът е предимство
  1 машинен оператор, лазерно гравиране, средно техн. обр.
  1 общ работник, временна заетост, основно обр.
  5 складови работници в мебелно производство, средно обр., св-во за управление на мотокар е предимство
  3 работници в производство на части за мебели, средно /основно обр.
  1 помощник – магазин за верига хранителни магазини, средно обр.
  1 чистач / хигиенист в административна сграда на 4 часа, / може и пенсионер /
  1 хигиенист, средно/основно обр., подх. за хора с трайно намалена работоспособност
  2 хигиенисти в шевно производство, основно обр.
  7 гладачи, ютия , средно обр.
  1 техник-механик в шевно производство, средно обр., опит
  3 кроячи в в шевно производство, средно обр., опит
  5 работници, сглобяване на детайли в производство на метални конструкции, средно обр., стаж
  35 маш. оператори, кроене, средно/основно обр., опит
  33 гладачи на преса в шевно производство, средно/основно обр.
  6 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит
  1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
  39 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.
 • – места по чл. 38 от ЗХУ:
  1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/, мястото е за гр. Сливо поле
  1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/
  2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
  2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
  1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
  3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
  1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/
  4 продавач – консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/
  2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/
  1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
  1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
  5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,MS Office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
  2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
  1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
  1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • – места по мярка – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст /чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ/:
 • 2 акушерки, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
  5 мед. сестри, висше обр. по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
  3 рентгенови лаборанти, висше обр .по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
  2 мед. лаборанти, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

– места по мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия
/чл. 50 от ЗНЗ/:
1 мениджър проекти, висше обр., комп.умения, местата са по чл.50 от ЗНЗ

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр., специалност философия, англ. и руски език с документ, комп. умения /за гр.Две могили/
  1 възпитател, висше педагогическо образование, комп. умения, /за гр.Две могили/
  1 учител, практическо обучение, висше обр., инженер-земеделска техника /инженер-транспортна техника, комп. умения /за гр.Две могили/
  1 електромонтьор,средно електротехн.образование /за гр.Бяла/
  1 електромонтьор,средно електротехн.образование /за гр.Две могили/
  4 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование /за гр. Две могили/
  4 машинни оператори, шиене, основно образование / за с. Долна Студена/

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук