Свободни работни места в област Русе към 28 септември 2020 г.

0
360
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 • 2 зареждачи в производство на храна за животни, средно/основно обр., работното място е в с.Долно Абланово
 • 4 търговски представители на бързооборотни стоки, средно обр., шоф.кат.В, комп.умения, опит
 • 1 ресурсен учител, специална педагогика, висше обр. по специалността
 • 3 работници  озеленяване, средно/основно обр.
 • 1 помощник-готвач за детска градина, средно обр.
 • 1 ръководител човешки ресурси , висше обр., английски език, комп.умения , опит
 • 1 водопроводчик, поддръжка в производство на матраци, средно техн. обр., опит
 • 3 хигиенисти в производство на матраци, средно /основно обр.
 • 6 водачи на мотокар в производство на матраци, средно/основно обр., правосп. за мотокар, опит
 • 2 механици- промишлено оборудване, в производство на матраци, висше/средно техн. обр., опит
 • 4 общи работници за промишлеността, в производство на матраци, средно/ основно обр., опит
 • 3 електротехници, в производство на матраци, висше/средно техн.,опит
 • 6 машинни оператори шиене, в производство на матраци, средно/основно обр., опит
 • 64 машинни оператори шиене на тапицерия/тапицери, в производство на матраци, средно /основно обр., опит
 • 5 складови работници, в производство на матраци, средно/основно обр., опит
 • 1 старши учител начален етап с чужд език, висше обр. -НУП, английски език, комп. умения
 • 4 лаборанти за химическо производство, средно химическо обр., опит
 • 2 спомагателни работници в шевно производство, средно /основно обр.
 • 1 оператор на копчешиеща машина, средно/основно обр., опит
 • 4 началници смяна в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 6 настройчици на машини в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 12 машинни оператори в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 6 работници плетачна машина в производство на чорапи, средно /основно обр.
 • 3 шивачи на кетел машина в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 3 спомагателни работници (наръчници) в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 1 общ работник поддръжка на сгради за детска градина, средно/основно обр., шоф.кат. В, за с.Ново село
 • 1 консултант връзки с клиенти, висше /средно обр., отлично владеене на сръбски и английски език, комп. умения, 4 години опит на подобна позиция
 • 1 ресурсен учител- специална педагогика, висше обр. по специалността, опит
 • 4 работници озеленяване, основно обр, работа с моторна коса и/или резачна машина, шоф. кат.В, 2г. опит
 • 1 шофьор на самосвал, средно обр., шоф. кат. С, 2г. опит
 • 1 работник, обслужване и ремонт на електроапаратура, средно електротехн. обр., правосп. за работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 • 5 работници за автомивка, висше /средно, студенти , опит
 • 1 образователен медиатор, висше обр.- социална педагогика
 • 2 помощници на учителя, средно обр.
 • 1 оператор видео наблюдение, средно обр., комп.умения
 • 5 хигиенисти за търговски обект, средно/основно обр.
 • 1 фактуристка, висше/средно обр., комп.умения
 • 5 складови работници за мебелно производство, средно техн. обр, опит
 • 5 оператори на машини за кантиране  с ЦПУ, средно техн. обр., опит
 • 4 електромеханици за поддръжка на машини и съоръжения в мебелно производство, висше/средно техн. обр, комп.умения, английски или немски езици на работно ниво, шоф.кат. В , опит
 • 4 опаковчици в мебелно производство, средно обр., опит
 • 6 секционни майстори в производство на чорапи, средно обр.
 • 10 машинни оператори шиене в производство на чорапи, средно/основно обр.
 • 5 работници плетачна машина в производство на чорапи, средно обр.
 • 4 супервайзори в производство на чорапи , средно обр.
 • 1 огняр за детска градина, средно обр.
 • 1 педагогически съветник , висше обр.- психология, учителска правоспосбност на 4 часа
 • 1 образователен медиатор, висше обр., педагогическа правосп., на 4 часа
 • 1 шофьор на училищен автобус, средно обр., шоф.кат. D
 • 10 зареждачи в производство на ел.инсталационни изделия, средно/основно обр.
 • 1 шофьор разнос на опаковки, шоф.кат. В
 • 1 огняр на парен котел, средно/основно обр., правоспособност, работното място е за с.Щръклево
 • 2 пакетировачи и 1 хигиенист в производство на дървени детайли, средно/основно обр., работните места са за с.Щръклево
 • 7 машинни оператори  в производство на керамични изделия, средно обр.
 • 2 машинисти, пътно –строителни машини (челен товарач), средно/основно обр., шоф.кат.С, работните места са за с.Басарбово и с. Тетово
 • 1 шофьор на тежкотоварен автомобил, средно/основно обр., шоф.кат.С, работното място е в с. Тетово
 • 1 образователен медиатор, висше педагогическо обр., комп.умения, на 4 часа
 • 3 сервитьори, средно обр., подходящо и за студенти, опита е предимство
 • 1 инспектор МДТ, висше обр., комп.умения, 1 год.опит , с.Иваново
 • 1 образователен медиатор, висше педагогическо обр., комп.умения, на 4 часа
 • 1 обслужващ работник, бънджи, средно обр.(студенти), опит с деца
 • 1 шофьор-снабдител  за разнос на храна, средно обр., шоф.кат. В
 • 1 учител в група за ЦОУД  I –IV клас, висше обр., НУП
 • 1 чистач/хигиенист за учебно заведение, средно обр.
 • 4 монтажници и помощник монтажници на дограма, щори и врати, средно техн.обр., шоф.кат.В, опит 3 години
 • 1 търговски представител за гр.Пловдив, висше /средно икономическо или техническо обр.,шоф.кат В
 • 2 склададжии за складова база в гр.София, средно специално обр.
 • 3 апаратчик –синтез, средно обр.- химик или квалификация по органичен синтез, опит- 2 години
 • 3 лаборанти,средно обр.- технолог, квалификация по органичен синтез
 • 1 маникюрист, средно обр., квалификация или курс ,опит- 2 години
 • 1 фризьор, средно обр., квалификация или курс, опит- 2 години
 • 2 ветеринарни техници, средно спец. обр.- ветеринарна медицина/животновъдство
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил за курсове в Европейски съюз, средно обр., шоф.кат. С
 • 2 продавач-консултанти и 2 асистент-продавачи в магазин за строителни материали, средно обр.
 • 3 гледачи на животни, без изисквания за образование
 • 3 електротехници за производство, висше /средно техн.обр. IV-та група на ел.безопасност, опит
 • 6 заварчици за производство на метални изделия, средно/основно обр., обучение
 • 3 шмиргелисти за производство на метални изделия, средно/основно обр., обучение
 • 3 монтажници на камини за производство на метални изделия, средно/основно обр., обучение
 • 1 готвач, средно обр.-обществено хранене, мин. 2 год. стаж по специалността
 • 4 сервитьори, средно обр./студенти/
 • 1 чистач-хигиенист за сладкарница, средно обр./пенсионери/
 • 1 продавач-консултант за сладкарница, средно обр.
 • 3 монтажници на метални конструкции, средно техн. /основно обр., опит
 • 2 монтажници на врати и прозорци, средно техн. обр., шоф. кат В, опит
 • 8 дърводелци/мебелисти, средно техн. обр., опит
 • 2 работници, изграждане и ремонт на покриви, средно обр., опит
 • 5 електро монтажници и 5 електротехници, средно техн.обр .(електротехника), шоф. кат. В, опит
 • 7 продавач-консултанти за хранителни стоки, средно обр., опит, на 4 и 8 часа
 • 3 супервайзъри за хранителни стоки, средно обр., опит
 • 6 работници хлебопроизводство, средно /основно обр.
 • 5 кредитни консултанти, висше/средно обр., на граждански договор
 • 4 кофражисти, средно/основно обр., опит
 • 2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит
 • 10 работника, процес в производство на чорапи, средно/основно/начално обр.
 • 4 зареждачи в производство на чорапи, средно/основно обр.
 • 30 консултанти клиентски запитвания, висше/средно обр., професионален колеж, немски език -писмено и говоримо ниво В1, В2, С1
 • 15 служители запитвания, средно/висше обр., немски език, комп.умения
 • 5 шивачи на дамско облекло, средно обр., 6 – 7 г. стаж
 • 2 социални асистенти, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист, поддръжка на гробищен парк, без изискване за образование
 • 6 медицински сестри в социално заведение, висше обр. по специалността
 • 1 помощник готвач в социално заведение, средно/основно обр., опит
 • 3 оператори на координационно-пробивна машина, средно техн.обр.
 • 2 стругари, средно техн. обр.
 • 1 накатвач в шевно производство, средно/основно обр.
 • 1 химичен лаборант, висше/средно хим.обр., мин.1 г. опит
 • 2 общи работници в производство на санитарна керамика, средно/основно обр.
 • 1 инженер-конструктор, висше обр. – строителство,немски или английски език са предимство, AutoCAD
 • 1 рецепционист в хотел, висше/средно обр., чужд език
 • 2 камериерки, средно обр.
 • 10 шивачи мека мебел, средно/основно обр. , опит
 • 15 помощник-машинни оператори за производство на мебели, средно/основно обр., опитът не е задължителен
 • 10 тапицери, средно/основно обр., опит
 • 5 шлосери/монтажници , средно техн.обр, немски или английски език са предимство
 • 5 заварчици, за производство на тръбни мебели, средно обр., минимален опит
 • 3 оператори на металорежеща машина с ЦПУ, средно обр.
 • 8 работници, производство на полимерна линия, основно обр.
 • 2 помощник-фармацевти, висше обр. по специалността
 • 5 общи работници за сортиране на отпадъци, без изисквания за образование
 • 20 шофьори на товарен автомобил (международни превози), дигитална карта, карта за проф. квалификация, шоф.кат. СЕ
 • 1 фризьор, средно обр., завършен курс,  опит
 • 2 шлосери – механици, средно техн. обр.
 • 2 конструктори – проектанти, висше/средно техн. обр., владеене на системи за проектиране
 • 2 оператори на вертикален обработващ център с ЦПУ, средно техн.обр., опитът е предимство
 • 2 електротехници, средно обр. по специалността, опит
 • 3 формовчици за стомано-леярно производство, средно/основно обр.
 • 3 шмиргелисти за стомано-леярно производство, средно/основно обр.
 • 2 санитари в дом за стари хора, средно/основно/начално обр.
 • 1 работник в кухня, средно обр., опит
 • 1 сервитьор, средно обр., опит
 • 2 общи работници за производство на брикети, средно/основно обр.
 • 1 фризьор, средно обр. или курс по фризьорство, опит
 • 10 машинни оператори за производство на санитарни принадлежности, средно обр.
 • 2 дограмаджии за производство на pvc  и алуминиева дограма, средно обр., опит
 • 1 шивач, средно /основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ , за гр. Мартен
 • 1 общ работник, средно/основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, за гр. Мартен
 • 1 супервайзор, организатор производство, висше/средно обр., комп.умения, опит
 • 18 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.
 • 49  шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр.
 • 1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ
 • 2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год. трудов стаж, от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ
 • 1 специалист общинска собственост, висше обр. – право, икономика или строителство и архитектура, 3 г. стаж по специалността, компютърни умения,  работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

За стажуване

 • 1 мениджър покупки/ продажби – висше обр.- икономика, търговия, маркетинг, мениджмънт
 • 1 специалист търговия – средно обр.- икономика, търговия, маркетинг, мениджмънт
 • 1 дърводелец, мебелист – средно обр.- мебелно производство, дървообработване

 

За обучение по време на работа

 • 1 сервитьор
 • 1 дърводелец, мебелист
 • 2 продавач-консултанти

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 4 работник-сортировач, основно образование  /за гр.Борово/
 • 2 специалист с контролни ф-ции, преработваща промишленост, средно обр.  /за гр.Борово/
 • 4 работник плетачна машина, средно образование /за гр.Борово/
 • 4 зареждач, основно образование /за гр.Борово/
 • 4 машинен оператор, шиене, осн.образование /за гр.Борово/
 • 4 секционен майстор, средно образование /за гр.Борово/
 • 2 медицински сестри, висше обр., специалност- мед. сестра или акушерка  /за гр.Две могили/
 • 2 монтажници, метални конструкции, основно или средно образование /за гр.Бяла/
 • 3 електрозаварчици, професионална квалификация / за гр.Бяла/

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

 

Няма свободни работни места.

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.